Kuzey Ay Düğümü Yengeç – Güney Ay Düğümü Oğlak Aksına Geçiyor

Kasım ayında Ay Düğümleri burç değiştiriyor. Son 18 aydır Aslan/Kova eksenini tarayan düğümler, 6 Kasım 2018 saat 21:10 itibariyle Yengeç/Oğlak aksına geçiyor. 6 Kasım günü saat 21:10’dan önce doğan bebeklerin Kuzey Ay Düğümü Aslan olurken 21:10 sonrası doğan bebeklerin ki Yengeç olacak.

Bu geçişle birlikte hepimizin hayatında, kadersel sürecin işleyeceği yeni bir 18 aylık dönem başlıyor. 13 Temmuz 2018 Yengeç burcu tutulması, 6 Kasım itibariyle yani Ay Düğümü geçişinden sonra yaşayacağımız konu ve kavramlara ilişkin ilk işaretleri vermişti. O dönem başlayan süreç 6 Kasım itibariyle hız kazanarak, 5 Mayıs 2020’ya değin devam edecek.

Her birimizin bireysel haritasında Yengeç/Oğlak ekseni hangi evlere düşüyorsa, o evlerle ilgili konularda köklü değişimler yaşayabiliriz. Ama özellikle Kuzey Ay Düğümü Yengeç olanlar, bu 18 aylık döngüyü ve döngünün getirdiklerini biraz baskın yaşayacaklar.

 • 9 Nisan 2000 – 13 Ekim 2001
 • 21 Eylül 1981 – 16 Mart 1983
 • 23 Aralık 1962 – 25 Ağustos 1964 arasında doğmuş kişilerin Kuzey Ay Düğümleri Yengeç burcunda, Güney Ay Düğümleri ise Oğlak.

Bu tarih arasında doğanların, doğum günü ilk 6 aylık diliminde  olanlar ilk etapta daha baskın etkilenebilirler.

Efendim nedir bu kadersel dönem sorusunu açacak olursak:  Evvela Ay Düğümü hakkında kısa bir bilgi vermek isterim.

Ay Düğümleri, fiziksel bir gezegen, asteroid vs. değil, gökyüzü sistemi içindeki matematiksel noktalardır. Kabaca özetlersek, Ayın Dünya yörüngesindeki Güneş ekliptiğini kestiği noktalardır. Ay kendi ekseni etrafındaki hareket ederken ekliptiği kuzey ve güney olarak iki kez keser. Bu yüzden Ay Düğümleri her zaman 180 derece karşıtlık içerisindedir. Kuzey Ay Düğümü 10°50′ 15” Yengeç burcunda ise Güney Ay Düğümüde 10°50′ 15”Oğlak burcundadır. Ay Düğümleri daima geriye doğru hareket eder. Horoskopta, horoskop hareket döngüsünün tam tersi olan saat yönünde ilerler.

Ay Düğümleri zodyaktaki bir tur tam döngüsünü yaklaşık olarak 18 yıl 7 ay gibi bir sürede tamamlar. Buradaki karşıtlık konumu, tıpkı siyah – beyaz, olumlu – olumsuz, artı – eksi kavramları gibi bir bütünün parçalarıdır ve birlikte çalışırlar. Siyah ve beyaz taban tabana zıtlık olarak algılansa da bu durum içinde bulunduğumuz dualiteden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla aynı konunun iki farklı açısını göstermektedir bu iki renk ve biri olmadan diğerinin anlamsızlığını…. İşte içinde bulunduğumuz dualitenin, beyazı deneyimlemiş bir ruhun siyahı tanımaya doğru gitmesi gibi işler. Aslında her iki renk bir bütünün parçalarıdır ve amacımız iki uçu bütünleştirerek dengede çalıştırmaktır.

Örnekleyecek olursam:

bu 18 aylık dönemle ilgili olarak, Güney Ay Düğümü Oğlak ile ruh tekamülünde hedef ve başarı kavramlarını oluşturmuş, toplumla ilişkisini deneyimlemiştir. Şimdi oluşturacağı bilinç Kuzey Ay Düğümü Yengeç ile kendi kimliğini ve duygularını fark etmek ve geliştirmektir.

Yani G.A.D. daha önceki hayatımızdan alışkın olduğumuz yada yaradılışımızda bize kodlanmış olan davranışlarımız, karakteristik özelliklerimizdir. Dolayısıyla, G.A.D noktası getirdiklerimiz, K.A.D.noktası da zaman içinde öğreneceklerimiz yani bu dünyada ulaşacağımız yerdir. Hepimiz en çok çatışmayı burada yaşıyoruz. Çünkü G.A.D. noktasından getirdiklerimiz, alışkanlıklarımız çoğu kez bizi tutuyor ve ilerlememize olanak vermiyormuş hissine kapılmamıza neden olabiliyor.

Kişi kendini bu noktada hissettiğinde, yüzleşmelerini yapıp, zamanın getirdikleri ile kendini objektif bir biçimde algılayıp, kabullendikçe iki uç dengeye alınmaya başlar. İnsan da bu sayede hayat yolunda, tekamülünde aşama kaydeder ve yaşam amacına doğru ilerlemeye başlar. Ne demiştik yaşam amacımız Kuzey Ay Düğümü ve bağlantılarında saklı.

Kabaca G.A.D. ruhun alışkın olduklarını, öğrendiklerini, geçtiği dersleri simgelerken, K.A.D. ruhun öğrenmesi gerekenleri, şimdiki derslerini simgeler. Her iki ucu dengelemek için ilk işimiz, Güney Ay Düğümünden getirdiğimiz aşırılıkları ve tortuları  temizlemeye başlamak olmalıdır. Tortular ve olumsuz alışkanlıklar temizlenmediği sürece Kuzey Ay Düğümü noktasına tam olarak ulaşamayız.

Evet arkadaşlar, gelelim önümüzdeki 18 aylık döngünün hayatımızda yaratacağı kavramları incelemeye:

Başkalarına olan sorumluluklarımızla, kendimize olan sorumluluklarımız arasındaki dengeyi kurmakla mükellef olacağız. Güney Ay Düğümü Oğlak, toplumun, toplumsal kuralların, çoğunluğun önem  verdiği değerlerin farkındalığını kazanmış olmasıyla ünlüdür. Bu farkındalık kabul edilmek, onaylanmak, önemli olmak, itibar kazanmak, hedeflerine ulaşmak konusunda doğal yetenek vermiş ve GAD Oğlak burcuna toplumun itibar ve beğenisini getirmiştir. Ancak bu farkındalığa yönelik tercihleri sürekli hedef haline getirmek, GAD Oğlağın, zaman içinde kendisiyle, duygu ve içgüdüleriyle temasını yitirmesi riskini de beraberinde getirmiştir.

Hedeflerine ulaşarak saygı görmek ile saygınlığı en kısa yoldan getirecek hedefleri tercih etmek arasında ince bir ayrım vardır. 

İlk önermede hedefini ilk sıraya koyan kişi, bireysel eğilim ve yetenekleri her neyse o doğrultuda tercihler yaparken; ikinci önermede başarıyı ya da itibarı ilk sıraya koyan kişi, itilimlerini, yeteneklerini değil, kendisinden beklenildiğini düşündüğü şeyleri tercih edecektir. Yani bir nevi başkalarının beklentilerine programlanmış hale gelecektir.

İşte tam da bu nedenle robotlaşmış olduğumuz konu ve kavramlarla ilgili değişimler var önümüzdeki günlerde diyebilirim. Duygular yok, saçmalık yok mantığıyla yaptığımız tercihler konusunda krizler söz konusu olabilir, bakış açımız bir parça değişmek durumunda kalabilir, tercihlerimiz değişebilir gibi gibi.

Önümüzdeki 18 aylık döngüde Gad Oğlak burcunda olacağına göre; tercihlerimizi başarı, itibar ya da onay kaygısıyla yapmanın bizi tatmin duygusundan ne kadar uzaklaştırdığını fark edebiliriz. Başarılı olabiliriz. Fakat bu başarının tek yönlü olduğunu fark edebiliriz ya da hep hissettiğimiz ”bunu başarırsam daha çok mutlu olurum” cümlesindeki başarının aslında mutluluk getirmediğini görebiliriz mesela.

Eğer süreci daha rahat geçirmek istiyorsanız ”kontrol etmek” alışkanlığından vazgeçmeniz gerekli. Etrafı kontrol etmekle, kendini kontrol etmek arasında ince bir ayrım vardır. Etrafı kontrol ettikçe, kontrol etmeye çalıştığımız şeyin daha çok kontrolden çıkmasına sebep oluruz, özellikle de KAD Yengeç burcundayken :) ”Ancak kendini kontrol etmeyi öğrenirsen, sistemin önünden çekilirsin. Sen önünden çekildiğinde doğa işini yapar”

Kendimizi tanımaya çalışmak, duygularımızın ve içgüdülerimizin farkına varmak kısacası doğamızı fark etmenin önemini gösterecek Kuzey Ay Düğümü Yengeç burcu seyri. Kendimizi tanıdıkça, gerçekten neye ihtiyacımız olduğu, neyin gerçekten bizi mutlu ettiğinin önemi ortaya çıkacak. Başarılı da olacağız elbette. Kendi doğamızı, kendi duygularımızı dikkate alarak tercihler yaptığımızda ve paylaşma duygusunu katarak hedeflerimize erişmeye çalıştığımızda, belki daha çok başarılı olacağız.

Belki yapacağımız bir yemek olacak. Ama isteyerek yaptığımızda, sevgimizi o yemeğe kattığımızda belki aynı yöntemle yapılmış, bir başka aynı yemekten daha lezzetli bir iş çıkaracağız ortaya. Malzemeler aynı, yöntem aynı olsa bile bizim kendimizden kattıklarımız nedeniyle benzerlerinden daha eşsiz bir yemek ortaya çıkaracağız olamaz mı?.

Samimiyetin gücünü keşfetme zamanı ;) Dürüstlüğün önemini fark etme zamanı ;) Duygu katılmadan yapılmış olan ile duyguyla beslenmiş arasındaki farkı anlama zamanı ;) Kendimizi besleme zamanı ;)

 • Duygularımızı fark etmek ve duygularımızı da geçerli kılacak tercihler yapmak
 • Kendimizi kabul etmek
 • Duyarlılık geliştirmek
 • Yargı ve sınıflandırmalardan özgürleşmek (insanları itibar ve başarı yüzdesine göre sınıflandırıp değerlendirmekten bahsediyorum)
 • Yaşamdan zevk almaya odaklanmak
 • Duygularımızı başkalarıyla paylaşmak
 • Kendi temel ve güvenliğimizi oluşturmak için sorumluluk almak
 • Robotlaşmış davranışlara ruh katmak
 • Paylaşım duygusunu destekleyecek ve geliştirecek eylemlerde bulunmak
 • İnsanları sınıflandırmaksızın herkese eşit oranda saygı göstermek
 • Saygı ve itibar kazandıracak seçimler yapmaktan özgürleşmek
 • Herkes beni izliyor kaygısından kurtulmak
 • Çevremizdekilerin hayatında olup bitenden sorumlu hissetmeyi bırakmak ( Bu, sıklıkla başkalarının işlerine burnumuzu sokmamıza ya da gereksiz yorumlar yapmaya neden olur. Bu dönem ters tepebilir bu gibi davranışlar)
 • Nasihat vermenin görevimiz olmadığını, ancak sorulduğunda tecrübemizi paylaşabileceğimizi öğrenmek
 • Samimiyet, yakınlık ve sefkat gibi duyguları geliştirmek
 • Alçak gönüllü olmak
 • Kalbimizin ihtiyaç duyduğu doğrultuda seçimler yapmak
 • Aşırı ciddiyet duygusundan uzaklaşarak, her andan zevk almaya çalışmak
 • Kendi kendine onay mekanizması geliştirmek
 • Kendini sevmek, kendini beslemek
 • Katı kuralların dışına çıkarak özgürlük duygusu geliştirmek
 • En iyisini ben bilirim düşüncesinden kurtulmak gibi davranışlar süreç içinde işimizi kolaylaştırabilir.

Yazımın başında da değindiğim gibi doğum haritasında Kad noktası Yengeç olanlar için kadersel bir döngü başlıyor.

9 Nisan 2000 – 13 Ekim 2001

21 Eylül 1981 – 16 Mart 1983

23 Aralık 1962 – 25 Ağustos 1964 arasında doğmuş kişiler etkiyi baskın bir biçimde hissedecekler. Bu söz konusu kişiler için değişim döngüsünün geldiğine işaret ediyor.

Sadece bu tarih aralığında doğmuş olmanız gerekmez. Doğum haritasında Yengeç ya da Oğlak burcunda kişisel ve kolektif gezegeni olanlar da bu kadersel değişimlerden nasibini alırlar. Kadersel başlangıçlar, kadersel bitişler var kapıda.

Kadersel kelimesinden kastım, hükmümüzün olmadığı getiri ya da götürüler değil. Neyin farkında olmuşsak onu kader haline getiririz keza farkında olmadıklarımızı da.

Horoskop 12 kapıdır. Her 18 ayda bir, bir kapıdan diğerine gireriz. Her kapı başka dünyalara, başka kavramlara ulaştırır bizi. Eğer bir kapıya bilinçli bir şekilde gelip, diğer kapıya da bilinçli bir şekilde geçiyorsak. Her kapıda şahit olduklarımızı gözlemci zihinle değerlendirip, gerekli dersleri alıyorsak, kaderin bize oynayacağı bir oyun yoktur değil mi?

Her kapı, arkasındakini göstermek, öğretmek, fark ettirmek, bilinçlendirmek için vardır. Bilinçlenmeyi tercih etmediğimiz zamanlarda kayıplar yaşamak bu nedenle doğaldır. Doğal olmayan  şey, hazır olmadığımız bir durumla karşılaştığımızda sorumluluk almak yerine bahaneyi kadere yüklemektir.

”Herkes sadece beyaz olsaydı, beyazın bir değeri olmazdı. Herkes siyah olsaydı, siyahın bir anlamı olmazdı. Oysa ki beyazı en güzel gösteren siyah değil midir? Beni değerli yapan, benden olmayandır….” der bir filmin bir sahnesinde.

Alışkanlıklarımız değişmek içindir

Değer verdiklerimiz gelişmek içindir

İnsan zihni genişlemek içindir.

Siyah/beyaz, çirkin/güzel, sağcı/solcu, tüm bu –cı –cu -ci – cü gibi takı ve sıfatlar sonradan edinilir. Doğarken hepimiz çıplağız. Kimse mühendis olarak doğmaz, kimse sağcı olarak doğmaz, sağcı bir ailede doğar en fazla. Tüm rolleri sonradan öğreniyoruz. Ama özümüz aynı: hepimiz İNSANIZ. Yani hepimiz aynı bağın gülleriyiz. Lakin her birimizin rengi ya da cinsi farklı. Tüm farklılıklara rağmen aynı topraktan besleniyoruz, hem de yan yana.  Ortak noktamız İNSAN olarak doğmak! O halde önümüzdeki 18 ay boyunca İNSAN olma, İNSANLIĞIMIZI hatırlama ve İNSANA İNSAN olduğu için değer verme zamanıdır.

Sevgilerimle

“Kuzey Ay Düğümü Yengeç – Güney Ay Düğümü Oğlak Aksına Geçiyor” üzerine 5 düşünce

 1. Merhabalar Kuzey ay düğümü oğlak olanlar içinde kadersel bir dönüşüm başlıyor diyebilirmiyiz acaba

  1. Evet Özge hanım. Geçtiğiniz dersler için hak edişleri getirebilir. Kaldığınız dersler karmik olarak tekrarlanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

19 + nineteen =