Satürn Kova Burcuna Geçiyor (Öndeğerlendirme Analizidir)

2017 yılı Aralık ayında başlayan Satürn Oğlak sürecinin bitmesini dört gözle bekleyen bir tek ben miyim bilmiyorum. 22 Mart saat 08:00 civarı geçici çıkışını yapacak Satürn ve biraz nefes alacağız. Biraz derken 2 Temmuz’a kadar yani. 2 Temmuz sonrası Satürn son ayağı tamamlamak üzere, Oğlak burcundaki krallığına tekrar ayak basacak.

22 Mart – 2 Temmuz 2020 arasında diğer krallığı Kova burcunda kalarak 0° ile 1° aralığını tarayacak. 22 Mart 2020 saat 08:00 itibariyle Satürn Kova burcu seyri başlıyor. Bu seyirle birlikte sıfırcı hoca Satürn Kova-Aslan-Akrep-Boğa burçlarını teste tabi tutarak disiplin taşıyacak.

Sadece bu burçlardan olanlar değil, sabitlerin ilk 10 derecesi içinde kişisel gezegen, asteroid, transneptünyen, midpoint ya da arap noktaları olanlar da Satürn tarafından teste tabi olacak kişilerdir. 22 Mart 2020 – 2 Temmuz 2020 arasındaki gündemlerinizi not edin zira 17 Aralık 2020 – 7 Mart 2023 tarihleri arasında sınava tabi olacağınız konularla ilgili bir ön gösterim yaşayacaksınız.

Süreçte en fazla teste tabi tutulacaklar şöyle:

18 Aralık 2007 – 21 Ağustos 2009 arası doğumlular
20 Ekim 1998 – 9 Nisan 2000 arası doğumlular
6 Şubat 1991 – 21 Mayıs 1993 arası doğumlular
30 Haziran 1993 – 28 Ocak 1994 arası doğumlular
22 Mayıs 1989 – 19 Kasım 1990 arası doğumlular
21 – 24 Eylül 1981 arası doğumlular
12 Ocak 1981 – 20 Eylül 1981 arası doğumlular
5-7 Ocak 1980 arası doğumlular
2 Kasım 1970 – 27 Nisan 1972 arası doğumlular
3 Ocak 1962 – 24 Mart 1964 arası doğumlular
16 Eylül 1964 – 16 Aralık 1964 arası doğumlular
10 Haziran 1961 – 23 Aralık 1962 arası doğumlular
28 Mart 1952 – 9 Ekim 1953 arası doğumlular

Süreç içinde Natal Satürn kare/karşıtlıklarla sınava tabii tutulucaklarsa şöyle:

16 Ekim 2000 – 20 Nisan 2001 arası doğumlular
1 Mart 1999 – 10 Ağustos 2000 arası doğumlular
9 Haziran 1998 – 25 Ekim 1998 arası doğumlular
30 Haziran 1993 – 28 Ocak 1994 arası doğumlular
6 Şubat 1991 – 21 Mayıs 1993 arası doğumlular
23 Ağustos 1983 – 17 Kasım 1985 arası doğumlular
29 Kasım 1982 – 6 Mayıs 1983 arası doğumlular
5 Ocak 1978 – 26 Temmuz 1978 arası doğumlular
5 Haziran 1976 – 17 Kasım 1977 arası doğumlular
29 Nisan 1969 – 10 Ocak 1972 arası doğumlular
22 Ekim 1952 – 12 Ocak 1956 arası doğumlular

Satürn, Kova burcunun doğal yöneticisi olmakla birlikte, doğasının olumlu yönlerini Oğlak burcuna oranla daha rahat yansıtacaktır. Ancak bu yıl ki geçiş ve 2021 yıl genelinde Boğa burcundaki Uranüs’le gireceği gergin etkileşim, bir yandan özgürleşme- bir yandan da disipline olma enerjisi taşıyacak ki bu manada her iki birbirinin antitezi enerjiler bireysel olarak epey gerginlik yaşanabileceğinin göstergesi gibi. Yani hem bir parça aşırılaştığımız konularla ilgili olarak kısıtlamalarla karşılaşıp disipline olacağız; hem de aşırı baskı yüklendiğimiz, aşırı katılaştığımız kavramlarla ilgili olarak da keskin özgürleşmeler yaşayacağız. İyi haber şu ki, Aralık 2020 itibariyle Jüpiter ve Satürn aşağı yukarı Mart 2021 e kadar çok yakın olacağından nispeten daha verimli kullanabileceğimiz dönem olarak göze çarpmakta.

Evet arkadaşlar Kova Satürn süreci ortak bilinç, kolektif bilinç adına mücadele etme, insan yararı, toplumsal reformları ilgilendiren konuları gündeme getirecek. Önemli buluşlar, sağlıkla ilgili geliştirilen yöntemler, tedavi teknikleri, aşılar, teknolojik devrimler, bilimsel gelişmelerin çoğu zodyakın delidahisi Kova burcu enerjilerinin çalıştığı zamanlarda yapılmıştır. Bu anlamda özellikle 2020 ve 2021 yılı da baskın olarak çok önemli buluşları yapma konusunda bir itekleyici güç olarak çalışacak. Bu biraz mecburiyetler neticesinde yapılacak buluşlar şeklinde olacak zira Uranüs Boğa burcundan verdiği etki ile sürekli işi bozacak ve mecburi olarak problem çıkan konularla ilgili kendimizi disipline etmek durumunda kalacağız.

Mesela Kova burcu sembolikleri çalıştığında çok önemli salgınlar gerçekleşmiş ve önemli tedavi yöntemleri de aynı döneme denk gelmiştir. Şu an içinde bulunduğumuz salgın sürecinin astrolojik olarak başlangıç noktası da 2018 yılına tekabül etmekte. Kova burcunda gerçekleşen kuvvetli Ay tutulması 4 yıllık yeni bir döngüyü başlatmış, Uranüs ve Retro Mars tetikleyici olarak gökyüzünde işaret bırakmıştı.  O dönem başlayan periyodun ikinci yılındayız arkadaşlar. Temmuz ayında periyodun ikinci yıllık ayağı tamamlanmış olacak.

Evren diğerkamlık bilincinin önemini, doğanın dengesinin kıymetini öğretiyor bir nevi bizlere. Ufak şeyler, önemsemediğimiz rutinler, çok dikkat etmediğimiz dengelerin aslında ne kadar önemli olduğunu ve insan olarak temel görevimizin o ufacık şeylerin dengesinin devamlılığını sağlamaya çalışmak olduğunu öğretiyor ki bu durum Satürn Kova burcu geçişiyle bir hayli belirginleşecek arkadaşlar.

Çünkü biz doğanın dengesini bozduk. Hep en- en-en olmak için işleyişi baltaladık. Satürn Oğlak, toplumsal yapıların somut tarafıyla ilişkiliyken; Satürn Kova soyut-somut dengesiyle ilişkilidir. Satürn Oğlak söz temsili paranın önemini gösterirken; Satürn Kova parayı nitelikli harcamayı gösterir. (satın alacak bir şey bulamama, paranın potansiyel yetersizliği gibi gibi)

Satürn’ün Kova seyri boyunca yapacağımız en temel şey herhangi bir şeyin faydasına bakmaya çalışmak olmalıdır. Faydaya yararlığa göre karar verme, fayda yararlığa göre hareket etme ve fayda yararlığa göre seçimler yapmak olmalıdır. Sadece kendi kurtuluşumuz değil, sadece kendi kazançlarımız değil; evrensel yarar, herkes için kazanç için çabalamanın önemi göze çarpacaktır. Bu noktada uzun süredir tuttuğumuz bize ve başkasına faydası olmayan yapılar, düşünceler ve uygulamalardan özgürleşmek durumunda kalacağız. İmkansız fikirlerimizden, yarar getirmeyen ilişkilerden, geleceğe katkı sağlamayan durumlardan uzaklaşacağız.

Bireysel düzlemde ciddi bir ayıklama sürecine giriyoruz. Satürn Kova bireysel hayatlarımızda, sosyal bağlantılarımızda, aidiyet geliştirdiğimiz yapıları bir parça sorgulatarak ayıklamaya yönlendirecek bizleri. Bu noktada özellikle insan ayıklaması yapmasıyla ünlüdür. Bazı kişileri hayatınızdan çıkarabilir, miyadı dolmuş grup ya da işlerle bir yol ayrımına girebilirsiniz.

 • Eğer bireysel harita konfigürasyonları destekleyiciyse bu ayıklamalar ve yeni başlangıçlar daha kolay ve insiyatife/hakedişe bağlı olurken; gerilimli konfigürasyonlarda mecburiyetler neticesinde gerçekleşecek ayıklama ve başlangıçlar şeklinde olabilir.

Gösterge olarak neyi baz alacağız? Yararlığı ve olabilirliği arkadaşlar.

Süreç içerisinde sadece kendi kurtuluşumuz değil, kolektif kurtuluşumuzun peşinde olmak bu süreçte son derece önemli olacak.

Satürn Kova sembolikleri ile ilgili yapılabilecekleri:

 • Kontrollü olmak, aklın muhakemesine başvurmak
 • Otorite oluşturmak, mevcut otoriteye saygı geliştirmek ya da bireysel otorite bilinci geliştirmek
 • Bu anlamda kendi kendinin otoritesi olmak ama bir başkasının da otoritesini saymak diyebiliriz.
 • Kolektif amaçlar için mücadele etmek
 • Tanrısallaşmış tüm yapılardan özgürleşmek, kendi tanrısallığını sıradan bir ademoğlu formuna evirmek
 • İnsan hakları bilinci geliştirmek. Tüm sınıflandırmalardan bağımsız düşünebilmek.
 • Düşünce farklarına saygı duymak
 • Farklılıklara karşılı saygılı bir tutum ya da üslup geliştirmek
 • Her türlü fanatik davranışlarımızı ve fanatik gruplarla ilişkilerimizi tekrar gözden geçirmek ki bu nokta benim en çok önem verdiğim konu zira sabit fikirli değişmeyen ve değişim istemeyen yapılar böyle dönemlerde çok önemli kitlesel anarşiye sebebiyet vermiştir.
 • Adaletli olmak
 • Ön plana çıkmak için değil bütünsel amaçlar için görev almak. Yeri geldiğinde en ufak bir işi bile üstlenebilmek.
 • Tüm ideallerimizi, hedeflerimiz gözden geçirerek revize etmek, gerektiği yerde bazılarını bırakabilmek
 • Objektif bakış açısı geliştirebilmek olarak sıralayabilirim.

Bireysel olarak alacağınız etkilerle ilgili soru soranlarınız olacaktır muhtemelen. Ancak bireysel harita yapınız, gezegen yerleşimleriniz ve ilgili gezegenlerin bağlantıları sorularınızın cevabında belirleyici olacaktır.

Ufak bilgi verecek olursam, sorularınız Boğa-Akrep-Aslan-Kova burçlarında yerleşmiş gezegenlerinize bağlıdır. Satürn Kova sürecinde hangi konularda disipline edileceğiniz ilgili burçlardaki gezegeniniz:

Venüs ise test/disiplin ikili ilişkiler, ortaklıklar ve finansal göstergeler üzerinden gelir

Ay ise test/disiplin aile, ebeveynler ve ev hayatı, duygusal güvenlik üzerinden taşınır.

Mars ise test/disiplin istek, cesaret, kararlılık, kişisel güç kullanımı ve çatışmalar üzerinden taşınır.

Güneş ise test/disiplin özgüven, özdenetim, ego, otorite konuları üzerinden taşınır

Satürn ise test/disiplin kökler, gelenekler, otorite ile ilişkiler ile kültürel yapı, eski deneyimler üzerinden taşınır.

Merkür ise test/disiplin ticari ilişkiler, eğitim-öğretim, iletişimle ilgili konular üzerinden taşınır.

Jüpiter ise test/disiplin enerjinizi kullanma biçiminiz, inançlarınız, bolluk/kıtlık üzerinden taşınır

Güney Ay Düğümünüz ise test/disiplin geçmiş yaşamlardan gelen karmik hesaplaşmalar ile bu yaşamın daha önceki periyotlarındaki davranışlarınız üzerinden taşınır gibi gibi…

İlerde daha detaylı yazılar yapacağım konuyla ilgili. Ancak ilk etapta önem vermemiz ve dikkat etmemiz gereken konular bu şekilde arkadaşlar.

Doğa artık uyarılarını çok sert yapmaya başladı. Yapmak gereken bencilliği, dar odaklı yaklaşımları, bireysel/egosal talepleri bir kenara bırakmak ve her birimizin sahip olduğu o potansiyel içsel zenginliklerimizi bütüncül amaçlar için kullanmaktır.

Esen Kalın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nine − 5 =