Mars Koç Burcunda Geriliyor (9 Eylül – 14 Kasım 2020)

Eylem gücümüz, yaşam enerjimiz, sağlığımızla ilgili olan gezegen Mars, iki yılda bir gerileyeceği döneme tekrar geldi arkadaşlar. Bu Retro iki yılda bir yaşanmış diğer retrolardan oldukça farklı olacak.  Daha önceki aynı bölgedeki Retro hareket 1988 yılında yaşanmıştı. Yani 32 yıldır yaşanmamış olan türden bir Retro yaşayacağız. Sadece uzunca bir süredir yaşanmamış olması değil,  Jüpiter-Satürn ve Pluto’nun da Oğlak burcunda olması bu retroyu daha önce yaşanmış diğer burçlardaki Retrolardan farklı kılan bir konumda. Yani köklü değişimler, yıkıcı olaylar sonrasında hem bireysel olarak hem de kolektif olarak, kurulacak olan yeni düzenlerin ayak sesleri olarak çalışacak.

Genel görüşün aksine ben bu alandaki retroyu daha olumlu değerlendirebilme insiyatifimizin diğer burçlardaki retrolara oranla daha fazla olduğu kanısındayım. Zira her şeyin nedeni ve sonucu ya bizden çıkacak ya da bizi bir şekilde bir yere taşıyacak. Aynı zamanda ortada bir de chiron olayı var ki! Bu Mars’ın klasik bir burçtaki Mars gibi çalışmasını değiştiriyor diyebilirim.

Ülkemiz Chiron’unun da Koç burcunda  18° üzerinde olduğunu ve bu bölgenin Mars tarafından tam üç kez taranacağını hesaba katarsak, unutulmayacak bir sonbahar yaşayacağız kolektif düzlemde! Üstelik Oğlak burcundaki Jüpiter, Satürn ve Pluto’da bu bölgeyi tekrar tekrar aktifleştirecek.  1985 – 1989 yılları arasında çok da farkında olmadığımız ya da bilmediğimiz uluslararası anlaşmalarla ilgili durumlar start almaya başlayacak. Bu başlangıçlar da çok keyifli türden değil.

Her ne olursa olsun bu Retro, Akrep burcuna verdiği 150°lik acı nedeniyle birçok arka plan işlerini ortaya çıkarmakla birlikte, bazı alanda epey katı yaptırımları da beraberinde getireceği kesin olacak.

Yaşam enerjisini temsil eden iki gezegen vardır arkadaşlar. İlki Güneş diğeri Mars’tır. Bu iki gezegenin olumlu konfigürasyonları sağlıklı bir yaşam enerjisine işaret ederken, yani yaşamdan beslenmeye işaret ederken; gerilimli konfigürasyonlar da dünya anadan beslenememe sorunsalına işarettir. Rekabet, çatışma, başkasından beslenmeye çalışma hadiselerini en çok böyle gerilimli konfigürasyonlarda görürüz.

Güneş ve Mars demiştim: yaşamdan beslenmeyi, evrenin sunduklarını korurken aynı zamanda koruduğun sistemden beslenmeyi temsil eder. Yani sağlıklı işleyişi bu şekildedir. Fakat, dünya insanının yaşamdan beslenmek yerine birbirinden beslenmek gibi bir sorunu var. Bunu uluslararası gelişmeleri takip edenler de fark etmiştir. Egemenlik krizlerinin sebebi aslında dünyadan ya da kendi kaynaklarından beslenmek yerine, başkasının kaynağından beslenmeye çalışmaktır.

Sağlıklı bir Mars mücadele ruhu demektir. Mücadele ruhu oturmuş bir insan, hayatta kalabilmek adına bir başkasının kaynağına ihtiyaç duymaz zira zaten mücadele ruhu sayesinde yaptırım ya da tezahür ettirme yetkinliğine sahip olmuştur artık. Yeterli mi? Hayır! Mars’ın doğru çalışabilmesi için Venüs prensibinin de oturmuş olması gerekir.  Venüs arındırılmamışsa, isteklerinizin büyüsüne kapılarak Mars’ınızı raydan çıkarabilirsiniz. Yani Mars’ın doğru çalışabilmesi için Venüs’ün yetinmeyi öğrenmiş ve enerjisini yaratıma doğru çevirmiş olması gerekir. Yani Mars’ın harekete geçme şekli Venüs’e bağlıdır.

Dünyadaki ve insanlar arasındaki egemenlik krizlerinin de nedeni budur arkadaşlar. Dünya anadan beslenmeyi öğrenememek, hep daha fazlasını istemek…. İsteklerine sınırlama getirememek! Kendini kontrol edememek! Yetinmeyi öğrenememek! Aslında dünya herkese yetecek kadar kaynağa sahiptir.

Mars’ın bu Retro hareketi oldukça etkin! Doğru kullanıldığında müthiş bir motivasyon sağlarken, yanlış kullanımda yara getirebilir dikkat diyor konfigürasyonlar.

Gezegenlerin Retro hareketleri karmiktir. Yani yarıda kalmış olanı, hatalı yerleşmiş olanı tekrar gündeme getirerek ‘’düzenle’’ diyen zamanlar olarak çalışır. Enerjimizi yanlış kullandığımız konuları, kriz/öfke yönetimi, eylem biçimimizdeki arızaları yani tamamlanmamış konuları tekrar gündeme getirir ki yeniden düzenleme yapıp yaşamdan beslenelim diye.

Karma astrolojisinde Retro Mars, yaşamınızdaki erkek figürlerle karmik bağ işareti olmakla birlikte, karmik bağınız bulunan erkeklerle olan deneyimleriniz aracılığıyla, Mars enerjisini dengelemek üzere dünyaya geldiğinizin göstergesidir.  Transit retro Mars ise bu yaşamınızda oturmamış olan, yarım kalmış olanı tekrar taşır hayatınıza.

Koç burcundaki Mars dürtüsel çalışır normal zamanlarda. Ancak Chiron’un Koç burcundaki etkisi nedeniyle dürtüsel çalışmıyor. Bana göre resetlenmek, yeniden başlamak adına gerileyebileceği en ideal konumda. Chiron’la gelen Mars kontrolsüz şekilde dışarı yansıyan agresyon ile (pasif ya da aktif fark etmez) GÖMÜLÜ ÖFKE sorununa dikkat çekmekte.

Bu retronun işaret ettiği şeyler bireysel olarak dışarıya yansıyan Plutonik öfkeden ziyade içerilere yerleşen ve çıkış yolu bulamayan, ifade bulamamış GÖMÜLÜ öfkeyle ilgili karmik deneyimler getirmesidir. Plutonik öfkenin tahribatı daha çok dışsalken, Chironla gelen gömülü öfkenin tahribatı daha çok içseldir. İçeriden kaynayan ve çıkış yolu bulamayan bir enerji düşünün. İşte bu gömülü enerji Pluto’nun etkisiyle bir şekilde dışarı tahliye olacak diyor gökler. Bize düşense bu gömülü enerjinin sağlıklı bir şekilde dışarıya yansımasına izin vermektir. Sağlıklı şekilde nasıl tahliye edilir sorusunun cevabı şöyle: evrensel yasalarla işbirliği halinde kalarak.

  1. KAMA YASASI: Seküler cinsel ahlak, cinsel ahlakını asla kaybetme! Eline, beline ve diline sahip ol.
  2. ARTHA YASASI: Ahlak ve erdemli olmak yasası.
  3. SATYA YASASI: Dürüstlük yasası.
  4. AHİMSA YASASI: Her ne olursa olsun, iyi insan olmaktan vazgeçme! Senden güçsüzü ezme! İyilik yap!

Retro Mars’ın gerilimli açı kurduğu tarihler şöyle:

22 – 25 Eylül Mars Lilith kavuşum

28 Eylül – 3 Ekim 2020 Mars Satürn karesi

3 – 5 Ekim 2020 Mars Eris kavuşum

6 – 13 Ekim 2020 Mars Pluto karesi

16 – 22 Ekim arası Mars Jüpiter karesi

Retro Mars’ın en çok gerilimini hissedeceğimiz ay Eylül ve Ekim ayları arkadaşlar. Diğer taraftan Ekim ayında Koç ve Terazi burcunda gerçekleşecek olan dolunay ve yeniaylarla birlikte Boğa burcunda gerçekleşecek olan Uranüsyen dolunay da Mars’ın hareketinin taşıdığı enerjileri baskınlaştıracak.

Retronun başladığı Ay ve başlangıç dönemlerine denk gelen dolunay ve yeniaylar Mars’ın etkisini açısal değeri bulunsun, bulunmasın aktif hale getirir. Balık/Başak dolunay-yeniayları sağlık konularında her zamankinden fazla dikkatli olma gerekliliğini gündeme getirmekte. Retro gezegen döneminde başlayan hastalıkların tedavi süresi, düz pozisyona oranla daha zor ve uzun süreli olur diyebilirim.

Başak yeniayı ile Güneş ve Ay’ın 150°’lik açıları pek iyi görünmüyor. Bu noktada düzenli bir yaşam, dikkatli olmak, sağlıklı beslenmek ve kendini korumak bireysel açıdan önemli hale gelecek. Balık/Başak ekseni bağışıklık sistemi, salgı sistemi ile bağırsaklar üzerinde doğrudan etkilidir. Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek şekilde bir disiplin geliştirmek bireysel açıdan önemli hale gelecek.

İkinci konusu ise ayrıştırmanın önemi. Yarım kalmış olanı Evrensel sistem tekrar karşımıza getirerek ”hadi bakalım tekrar bir ayrıştırma yap” diyecek adeta. Retro, Balık/Başak, Koç/Terazi, Boğa/Akrep dolunay-yeniayları ile birlikte çalışıyor ve Mars YANAN YOL’un tam karşısında.

Retro süresinde karşılaştığımız durumlar aracılığıyla

1- Balık/Başak ekseninde = doğru ayrıştırma

2- Koç/Terazi aksında = doğru birleştirme

3-Boğa/Akrep ekseninde= doğru dönüşüm ile meşgul edecek bizleri.

Buralarda yapılacak hata-yanılsama-acele hareket bu üç aşamayı da etkileyeceğinden potansiyel olarak krizler taşıyabilir. Çünkü yanan yol krizle dönüşüm getirir ve genelde Sistem’in konuşmaya başladığı zamanlardır. Ayrıştırma, birleştirme ve dönüşüm konusunu ne kadar farkındalıkla yönetirsek Sistem o denli aradan çıkar.

Diğer taraftan söz konusu tarihler yangınlar, patlamalar, göçükler, volkanik hareketlilikler, yer sarsıntılarının tetiklenebileceğine işaret ediyor. Ekim ve Kasım ayları oldukça belirgin. Kuzey Anadolu hattı üzerinde orta ölçekli depremler meydana gelebilir.  Güney doğu Van hattı ile batı tarafında Balıkesir hattına uzanan kısım üzerinde orta ölçekli yer sarsıntıları oluşabilir. Düşme çarpma kaynaklı kırıklar-incinmeler, bel-diz-eklem bölge ve omurga sorunları ile baş ağrıları-migren ataklarına dikkat.

Sürecin karmik kısmına değinecek olursam:

Öncelikle 32 yıllık bir periyot Satürn ve Mars Retro hareketi ile kapanışa geçecek. Bir çok kişi bireysel hayatında keskin bitişler ve başlangıçlar yaşayacak. Diğer yandan Şubat/Mart ayında Satürn, Oğlak burcu ilk çıkış öncesi defterine not ettiği ortaklıklar, anlaşmalar, gizli işbirlikleri ile ilgili konuların karmik bedellerini Mars etkisiyle tahsile başlayacak.  Mart ayında hazırlamış olduğum videoda gücü doğru kullanmanın önemine vurgu yapmıştım. O dönemden başlayan karmik durumlarında sonucunu Mars’ın hareketiyle almaya başlayacağız. Gücü doğru kullanmayan kişilerin çok sert hakkedişlerle karşılaşması söz konusu olabilir.

Satürn kendini eğitmenin, Mars ise gücünü doğru kullanmanın önemini hatırlatacak  birçok kişiye. Böyle dönemlerde evrenin artık hayatımıza dokunmaya başladığını hissederiz. Önemli olan doğru kavrayışı yakalamaya çalışmak ve karşılaştığımız olumsuzluklardan güçlenerek ve doğru eylem planıyla çıkmaya çalışmak olmalıdır.

İlişkiler, ortaklıklar, işbirlikleriyle ilgili tamamlanmaların yanında yeni başlangıç dönemleri olduğunu da unutmayın arkadaşlar. Sonuçlanan her durum, kapanışa geçen her dönem, başka bir yeni dönemin ayak seslerini haber verir. Bu Retro kapanış dönemlerini ne kadar farkındalıklı bakış açısıyla değerlendirebilirsek, yeni dönemi o kadar sağlam inşaa edebiliriz. Yılan hikayesine dönmüş konular, artık yolumuza hizmet etmeyen kişiler/durumlarda böyle dönemlerde belirginleşerek yol ayrımı oluşur. İnat, ısrar, öfke, egoizm zamanları değil, dünya anadan beslenmeyi öğrenme zamanlarındayız.

Mars’ın Düğümlerle etkileşimi olumlu fakat düğümler her zaman etkileşime girdiği gezegenin olumlu ya da olumsuz enerjisini büyüten bir vazife görür. Otokontrol duygusu geliştirmediğinizde süreci heba da edebilirsiniz, doğru da değerlendirebilirsiniz. Bu noktada Güney Düğüm tarafımı arındırmak yani Yay sembolikleri üzerinde çalışmak ve İkizler semboliklerini dengede kullanmak Mars’ın etkisini dengeleyebilir.

İfade edilmemiş öfke konusuna değinmiştim üst satırlarda. Öfke ne kadar gömülürse tahribat o kadar artar. Bastırmayın hiçbir şeyi ama sakin sağaltma konusunda çaba gösterin mesela… Bedensel aktivitelerde bulunmak, spor-yürüyüş-yoga gibi aktiviteler Mars’ın enerjisinin dengelenmesinde oldukça etkendir.

Süreçten en çok etkilenecek kişiler

Koç – Yengeç – Terazi – Oğlak – Akrep ve Boğa burçları olacak.  Bu burçlardan olup Mars’ı düz pozisyonda olanlar için zor bir dönem olabilir.

Mars’ı Retro olanlar için daha iyi bir dönem olmakla birlikte. Mars’ı öncülerde Retro olanlar açısından da yine zorlu bir dönem olabilir. Yani Mars’ınız Aslan, Kova, Boğa burçlarından birinde retroysa çok olumlu bir dönem olabilir. Haricindeki burçlardan birinde Retro ise gerilimi yine hissetmeniz mümkün olabilir.

Emek/ değer, ben/sen/biz kavramlarını masaya yatırıyoruz.

Kime yardım ettiğinize dikkat edin.

Kimden yardım aldığınıza dikkat edin.

Neye değer verdiğinize dikkat edin.

Neyle bütünleştiğinize dikkat edin.

Ben kavramının nerede başlayıp nerede bittiğine; sen kavramının nerede başlayıp nerede bittiğine dikkat edin. Edin ki 21 Aralık Jüpiter Satürn kavuşumuna, doğru bir kapıdan girebilesiniz.

Esen Kalın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

10 − three =