Jüpiter Yay ve Şans Üçlemesi Üzerine

Jüpiter temel asaletini sergileyeceği Yay burcuna geçti. 8 Kasım 2018 itibariyle, 13 aylık yeni bir periyot da başlamış oldu böylece. Süreç 2 Aralık 2019’a değin sürecek ve Yay burcu bireysel haritalarımızda hangi eve düşüyorsa o alanlarda Jüpiter desteğini hisseder olacağız.

Daha önce benzer Jüpiter Yay geçişi 24 Kasım 2006 – 18 Aralık 2007 tarihleri arasında gerçekleşmişti. 2019 yılında, bir önceki süreçle benzerlik gösteren değişimler, olay ve durumla karşılaşabiliriz. O zaman yapamadıklarımızı şimdi yapabilir, o zaman edindiğimiz temelsiz yargıları dönüştürme fırsatı yaratabiliriz.

Bir gezegen tam asaletindeki pozisyondayken enerjisini tam gaz çalıştırır. Böyle zamanlar, atılan küçücük bir adımı büyük sonuçlara çevirme potansiyeli taşır. Jüpiter de potansiyel fırsatlarla ilişkilendirilmiş bir gezegen olacağından, bir çok kişi için fırsat ve ilerleme taşıyan bir süreç başlayacak.

Ancak yanlış anlaşılan bir kavram olmaması adına özellikle belirtmek istediğim şeyler var. Jüpiter gelecek ve oturduğumuz yerde bize şans getirecek gibi bir algı oluşmasın lütfen. Gezegensel konfigürasyonlar kişinin, o kombinasyonun temsil ettiği enerjiyi kullanma dengesi ile birlikte, bireysel çabası ile doğru orantılı olarak çalışırlar. Eğer ben o enerjiyi hayatımda dengeli çalıştırmazsam, söz konusu dengesizliği daha çok büyütürüm. Sağlıklı bir özgüven geliştirmiş birey özgüveni ile doğru orantılı olan girişimleri büyütüp geliştirirken, ego sorununu çözmemiş kişinin, egosunun daha çok şişmesine neden olacaktır misal.

Bu nedenle Jüpiter’in salt şans taşımaktan ziyade, var olanı genişletmesi ve devamlılığı sağlaması konusunu es geçmeden süreci değerlendirmenizi öneririm.

Evet gelelim Jüpiter Yay burcunda neyi ifade eder kısmına:

İnançlarımıza, felsefemize, dünyaya bakış açımıza, ruhsal enerjimize projektör tutulacak. Yenileme enerjisinin doruk noktada olacağı 13 aylık bir periyot var önümüzdeki günlerde. Dinsel inançlarınızdan tutunda, kendinize ya da dağa taşa duyduğunuz inanca kadar her şeyi sorgulamak, yenilemek, arınmak, doğanın dengesini bozmadan hareket etmek gibi kavramlarla ilgili adımlar atabilir, iyileşebilir/iyileştirebilir, yenilemeler yapabiliriz.

”Ben bunu beceremem” diye bir inancınız olduğunu fark etmişseniz ya da ”benim buna hakkım yok” gibi bir inancınız olduğunu fark etmişseniz, Jüpiter bu olumsuz inancı değiştirip yerine yenisini koymanızı sağlamaya yardım edebilir. Mantık şu negatif veya pozitif olsun fark etmez inancının dayandığı temel ne? O temel ne zaman oluşmuş? Hangi olayla oluşmuş? Bu inanç hayatını tıkıyor mu? Yoksa kolaylaştırıyor mu? İşte bunları sorgulayacağız.

İnançlarımızı, bakış açımızı, hayat felsefemizi her zaman kendimiz şekillendiremiyoruz maalesef. Bir şekilde kolektif etkilere ya da etkileşim içinde bulunduğumuz insanların da olumlu ya da olumsuz yargılarına maruz kalabiliyoruz. Tekrarın çok büyük gücü vardır. Sürekli aynı sözleri duymak belli bir süre sonra söylenen sözlere doğal olarak uyum sağlamak anlamına gelecektir.

Özellikle başkalarından etkilenerek edindiğiniz inançlarınız ile size ait olan arasındaki farkı görmek açısından oldukça verimli bir zamandayız.

Bu cevaplar gerçekten sizi ya da inandığınız şeyi yansıtıyor mu? Yoksa diğer kişinin kendi bireysel algısı mı? Herkesin gördüğü sizin gerçeğiniz olmak zorunda değil di mi?

Jüpiter Yay burcunda, yargılarla doğrudan ilişkilidir….

Ancak doğru bir yargıda bulunabilmek için o yargıyı oluşturabilecek bilgi, tecrübe ve motivasyona sahip olmak gerekir. Eğer gerekli alt yapıyı oluşturmadan bir fikir edinmişsek, o fikri yaymaktan ve yayılım yaptığı yerdeki etkiden de sorumlu oluruz.

Bu nedenle karşılaştığınız durum ve olaylarla ilgili dürtüsel yargılarınıza dikkat edin. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz diye bir deyim vardır. Gerekirse araştırın, karşılaştırın, gerçek bilgiye ulaşmak için çaba harcayın derim.

Neden varım? sorusunu sık sık sorun kendinize. Verebileceğiniz muhtemel cevapları da iyi sorgulayın. Bilgi eksiklerinizi tamamlamak adına girişim yapın.

2019 yılında sadece Jüpiter değil, Satürn de temel asaletindeki burçta seyredecek. Satürn ne kadar kısıtlayarak eğitirse, Jüpiter de o kadar büyüterek geliştirir. 2019 büyük bir dönüşüm yılıdır demek oluyor bu. Azıttığımız yerde Satürn kısıtlayarak kendimizi törpülemeye yönlendirirken, eksiklerimizi de Jüpiter ile güçlendirebiliriz.

Jüpiter sınamadan verir hediyesini. Hazır mıyız? Hazmedebilecek seviyede miyiz bunlarla pek ilgilenmez. Bu nedenle fırsatların en çok heba edildiği ve en çok karma yaratılan zamanlardır diyebilirim. Fırsatları nasıl değerlendirdiğimiz bu noktada önem kazanıyor.Örneğin:

Kendimizi yenilemek için inançlarımızı, felsefemizi güncelleyebiliriz de, en doğrusu benin inancımdır da diyebiliriz seçim bize ait. Ancak o noktada da Satürn ve karşısındaki Kuzey Ay Düğümü devreye girecektir.

  • Farklılıkların avantajlarını görmeye çalışalım
  • Yargılardan özgürleşmek için bakış açımızdaki dengesizlikleri iyileştirmeye odaklanalım
  • Esnekliğin gücünü fark edelim
  • Kibir, fanatizm, dar kafalılık gibi davranışlardan kaçınalım
  • Suçlama içeren cümleler kurmak yerine, bizi tepki vermeye iten inançlarımızı sorgulayalım
  • Israrcılık tutumuna dikkat. Israrcılık kabullenme sorununun doğrudan bir sonucudur.
  • Söyleyeceklerimize odaklanmak yerine, karşımızdakinin gerçekten ne demeye çalıştığını anlamaya çalışalım.

Zayıflıklarımızı güçlendirmek açısından dikkat çekici bir  sene var önümüzde. Size bir tüyo: Mart 2011 – Eylül 2012 yılları arasında yaşamış olduğunuz kadersel etkilere tekrar bakın. O dönemde geliştirmiş olduğunuz yanılgılı bir kanınız olabilir mi? O süreç içerisinde yaşadıklarınızdan edindiğiniz bir yargı, şuan hayatınızı tıkıyor olabilir mi? İşte şimdi yerine olması gerekeni koymak ve iyileştirme yapmak için bir yıllık bir süreç var. Sık sık o dönemde yaşadıklarınızı hatırlayın derim ;)

Satürn Yay süreci içinde verdiğiniz sınavların karşılığını alma süreci de olabilir bu dönem. Eylül 2015 – Aralık 2017 yılları arasında etik/ahlak ve hak/hukuk kurallarını kriter alarak ilerleyenlerin, doğanın dengesini bozmadan hareket edenlerin karşılığını alma süreci olarak değerlendirebiliriz. Yine bu dönem içinde oluşmuş olan güçsüzlükleri de güçlendirmek için gerekli desteği alabileceksiniz.

Edinilmiş bir fikri değiştirmek ya da dönüştürmek, yeni bir fikir edinmekten daha zor. Çünkü aşinalık, alışkanlık var, çünkü yıpranmışlık var. O yıpranmış kısımlar her seferinde tökezletiyor ve ileri gidemiyorsunuz, tek çare edinilmiş fikre müdahale edip, çözümlemek= yanlış edinilmiş tecrübeyi masaya yatırmak. İşte oralarda çok zorlanıyorsunuz. Oralardaki takılma ya da dolaşığı çözmeden ilerlemiyor hiç bir şey.

Dönüşüm bu nedenle biraz meşakkatli. ’’Öyle ver yiyeyim, ört yatayım, bekle canım çıkmasın’’ demekle dönüşüm yapılamıyor. Ahmet/Mehmet çözsün demekle de olmuyor. Kaynağı dışarıda aramakla da olmuyor.

Bir şeyleri çözmek, çözümlemek ne kadar zor olursa olsun, mücadele edin arkadaşlar, ‘’sökülmüyor bu’’ deyip atmayın kenara. Kim bilir o meşakkat neler fark ettirecek size. Jüpiter Yay’a geldi oooh her şey yoluna girecek demeyin. Jüpiter elinde sihirli değnekle kurbağadan prense çevirmeyecek kimseyi, o ancak masallarda olur. İÇİNDE NEYİ VAR ETMİŞSEN DIŞINDA ONU BULACAKSIN.

Meşakkatli diye vazgeçtiğiniz şeyleri çözümlemeye devam edin.
Çözümlerken fark ettiklerin ayrı bir güzel, çözümleme sonrası ayrı bir güzel, yeni bir şey oluşturmak ayrı. İşinize yaramayan, atıl fikirleri dönüştürmekten korkmayın Jüpiter Yay burcunda seyrederken.

”Bilgiye sadakat; yeni ve daha anlamlı bilgi geldiğinde eskisinden vazgeçebilme iradesidir” demiş Mehmet Doğramacı

Gelelim Jüpiter’in kişisel bazda etkilerine:

Yay, Koç, ve Aslan burçları Jüpiter transitinden en etkili şekilde etkilenecek kişiler listesinde ilk sıradalar. Beraberinde bu burçlarda kişisel gezegeni olan farklı burçlar da Jüpiter’in destekleyici enerjisinden istifade edebilirler.

İkizler, Terazi ve Kova burçları ve bu burçlarda kişisel gezegenleri olanlar da Jüpiter’in destekleyici ve koruyucu etkisinden faydalanabilecekler.

Jüpiter’in gerileme zamanı bu yıl 10 Nisan – 11 Ağustos 2019 arasına denk geliyor. Natal haritasında Jüpiter’i düz pozisyonda olanlar için bu tarih aralığı, Nisan ayına kadar yapılmış girişimlerle ilgili sorgulamalar yapmak açısından verimli bir süreç olarak değerlendirebilinir. Yeni girişimler yapmak yerine daha önce başlaılmış girişimlerdeki aksaklıkları, hataları sorgulamak daha kolaylaşabilir. Natal haritasında Jüpiter’i retro olanlar içinse aynı dönem yeni başlangıç yapmak için daha avantajlı enerjiler taşıyor.

Jüpiter, 2019 yılı içinde dönem dönem Yay burcunun ikinci yöneticisi olan Neptün’le oldukça gerilimli açılar kuracak. Fanatizm, inanç çatışmaları, yalan, aldatma, kandırma/kandırılma, yanılgılı ruh hallerine her zamankinden daha yatkın olacağız.  Bu zamanlarda ancak ve ancak Ahlak Kuralları ya da Evrensel Kurallara sadık kalarak süreçte dengede kalabiliriz. Ocak 2019 – Haziran 2019 – Eylül 2019 bu açıdan oldukça dikkat isteyen bir süreçler olarak göze çarpıyor.

İçindeki evreni genişletir ve dengelersen, dışındaki evrende onu bulacaksın!

Sevgilerimle

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

twelve − 5 =