AY DÜĞÜMLERİ VE RUHUN KARMİK YAPISI 2

Kuzey Ay Düğümü TERAZİ- Güney Ay Düğümü KOÇ
Geliştirilecek Nitelikler: Bu alanlarda çalışmak gizli yeteneklerin ve becerilerin ortaya çıkmasına yardımcı olabilir.
 • İşbirliği
 • Diplomasi ve davranış inceliği
 • Başkalarının gereksinimlerinin farkındalığını artırmak
 • Bencil olmamak: Karşılık beklemeden destek vermek
 • Her iki tarafın da kazançlı çıktığı durumlar yaratmak
 • Paylaşmak
 • Durumu diğer kişinin gözleriyle görmek
 • Kendi-Kimliğini ifade etmek
Geliştirilecek Nitelikler: Bu eğilimlerin etkisini azaltmaya çalışmak yaşamı daha kolay ve daha zevkli kılmaya yardımcı olabilir.
 • Düşünmeden, fevri davranmak
 • Düşüncesizce kendini öne sürmek
 • Başkalarının destek gereksinimlerinin farkında olmamak
 • Ben-merkezcilik
 • Bencillik
 • Para konusunda iyi karar verememek
 • Başkalarından kendisi gibi olmalarını beklemek
 • Başkaları tarafından nasıl görüldüğüne aldırmamak
 • Uzlaşmaya direnmek
 • Öfke patlamaları
 • Yaşamı sürdürme konusunda aşırı kaygılanmak
Terazi Kuzey Düğümü insanının farkında olması gereken bencilliktir. (“Yaşamımı sürdürmem önce kendimi gözetmeme bağlıdır, ve başkaları –kendi kaygıları her ne olursa olsun- benim gereksinimlerimin karşılanmasını sağlamalılar”). Ama bu dipsiz bir kuyudur: Eğer o kendisini güvende hissetmek için başkalarının onun gereksinimlerini sürekli olarak karşılamaları gerektiğini düşünürse, kendisini iyi hissetmek için daima daha çok ilgiye ve enerjiye ihtiyaç duyduğunu görecektir. O, kendisinin ona verebileceği bir partner bulmalıdır, ve o partner buna karşılık kendisini çok güçlenmiş hissedeceğinden, Terazi Kuzey düğümü insanının kabını doğal olarak takdirle dolduracaktır. Doyum, onun kim olduğunu gören, onu takdir eden ve ona karşılık vermek isteyen insanlarla bağ kurmakta yatar.Onun kaçınması gereken tuzak, bitmez tükenmez bir bağımsızlık arayışıdır (“Eğer kendi kendime yeterli olabilirsem, başkalarıyla başarıyla ilişki kuracak güvene sahip olabilirim ve kendimi bu kadar yalnız hissetmem”). Yaşam, Terazi Kuzey düğümü insanına başarıların ve bağımsızlığın onun kendisini tamam, eksiksiz hissetmesini sağlamadığını göstermiştir. Sonuç, onun hiçbir zaman bir takımın parçası olacak kadar yeterince güçlü bir benlik duygusu hissetmeyeceğidir. Belli bir noktada o bir başka kişiyi desteklerken kendisini kaybetmeyi göze almalıdır. İroni şu ki, o bir kez kendini düşünmeden, bencillikten yoksun bir biçimde başka birisini desteklemeye başladığında, içinden doğru parlayan gerçek benliğinin sevincini ve ihtişamını hissetmeye başlar.
BU İNSAN ASLINDA NE İSTER?
Bu insanın aslında istediği şey kendisi olmak, dikkat merkezi olmak, değişik yaşam durumlarında kendisini keşfetmek, ve çevresini onu enerjiyle besleyen insanlarla kuşatmaktır. Bunu başarmak için Terazi Kuzey Düğümü insanı kendisine odaklanmayı bırakmalı ve ona çekilmiş olan insanların doğasını keşfetmelidir. Bir kez o hangi insanların onu gerçekten takdir ettiklerini ve desteklemek istediklerini ayırt ettiğinde, ve o insanları enerjiyle beslemeye başladığında, ona geri gelen enerji onun istediği durumu yaratacaktır.
YETENEKLER/MESLEK
Bu insan harika bir danışman, diplomat ve uzlaştırıcıdır. O, A kişisinin kimliğini ve kaygılarını açıkça görme ve bunu başarıyla -karşılıklı anlayışa, ve adil, uyumlu uzlaşmaya sevk edecek biçimde- B kişisine iletme yeteneğine sahiptir. Terazi Kuzey Düğümü insanı güzellik ve sanat içeren alanlarda da üstünlük
gösterir ve hedefi izleyicilerini yükseltmek, enerjilendirmek ve kendilerine güvenmelerini sağlamak olduğunda, o büyük bir eğlendirici ya da hatip olabilir. O son derece yeteneklidir ve destekleyici bir rol içeren herhangi bir meslekte – hem maddi, hem de kişisel olarak- başarılı olabilir. Terazi Kuzey Düğümü insanı, kendisinin ayrı bir varlık olarak farkında olmasından dolayı, doğuştan bağımsızlık ve liderlik yeteneğine sahiptir. O geçmiş yaşamlardan gelen özgüvenini başkalarını uzlaştırmak ve onlar için adalet sağlamak amacıyla kullandığında, doğuştan gelen yetenekleri olumlu sonuçlar yaratır. Ancak, eğer o kendi bağımsızlığını amaç olarak alan mesleklerin peşine düşerse, doyumsuz hale gelebilir ve hedefine asla ulaşamamış olduğunu hissedebilir. Güçlü kimliğini başkalarını desteklemek için kullandığında, bu insan içsel doyum ve tamamlanma duygusu kazanır.
TERAZİ KUZEY DÜĞÜMÜ İÇİN İYİLEŞTİRİCİ ONAYLAMALAR
-Başkalarını desteklemeye odaklandığımda, kendimi gevenli hissederim.
-Başkasının özgüveni kazanmasına yardımcı olduğumda, her ikimiz de kazanırız.
-Takım başarılı olduğunda, ben de kazanırım.
-Başkalarıyla paylaştığımda, ben daha fazla şeye sahip olurum.

KİŞİLİK/SAVAŞÇI NİTELİKLERİ
Kişisel başarı, kendi kendine yeterlilik, ve bağımsızlık hareketle geçen enkarnasyonlar,
takım çabasının ve partnerliğin farkında olmayan bir bilinçle sonuçlanır.Terazi Kuzey Düğümü insanı bir çok enkarnasyonda savaşçı rolünü oynamıştır.Savaş meydanındaki bir savaşçı başka kişilerle ilgilenmez, yalnızca hayatta kalmayı ve düşmanı öldürmeyi düşünür. O bir yoldaşına, bir silah arkadaşına bir göz attığında bile gafil avlanıp öldürülebilir. Bu yüzden, onun tüm bilinci kendisine yönelmiştir: Kendi bedenine, savaşma yeteneğine, kendisinin hayatta kalmasına odaklanmıştır. Bu insan şimdi abartılı bir hayatta-kalma dürtüsüne ve “sana karşı ben” zihniyetine sahiptir. Onun tüm bildiği şey budur. O rekabetçidir, hedef yönelimlidir, taktikçidir,kendi yaptıklarından ya da olup bitenlerden nasıl etkileneceğinin daima farkındadır.

SERT DİSİPLİN Geçmiş yaşamlardaki savaşçı deneyimlerden ötürü, TKD insanı, diğer düğümsel gruplardaki kişilere yabancı olan “soru sormak yok-saçmalık yok” disiplini geliştirmiştir. Onun orduda geçirmiş olduğu yaşamlar kılık kıyafetin ve kişisel eşyanın düzenli olmasını vurgulardı, bu yüzden bu enkarnasyona çevresinde ve yaşamında düzene değer vererek geldi.O disipline ve katı sınırlamalara güçlü bir biçimde dayanabilir ve başkalarının da aynı cezaya ve yoksun bırakılmaya gönüllü olmaları gerektiğini düşünür. Kendisinin yüklenmeye hazır olduğu kısıtlamaları ve özverileri başkaları kabul etmediklerinde, onun için bunu anlamak zordur-bu onun ilişkilerini bozan bir etkendir. Aslında TKD insanı kötü koşullar altında hayatta kalma mücadelesiyle gelişir. Bu onun için “çok heyecan verici” bir durumdur! Bir hedefe kişisel

özveriyle erişmenin, kendi kaynaklarını kullanmanın, sınanmanın ve muzaffer olarak çıkmanın yoğun dramı ona onaylanma duygusu verir.Bu insan öylesine güçlü bir benlik duygusuna sahiptir ki, herkesin onun gibi olduğunu imgeler, ve bilinçaltı olarak, tıpkı kendisi gibi bir partner arar. Diğer kişi aynı nitelikleri sergilemediğinde ise çok düş kırıklığına uğrayabilir ve kendisini aldatılmış hisseder. Terazi Kd insanının bu enkarnasyonda öğrendiği derslerden biri, bireysel farklılıkların güzelliğidir. Onun kimliği ve bir ilişkiye sunabileceği şey, bireysel diğer kişinin kimliğinden ve ilişkiye sunabileceği şeyden çok farklı olabilir. Onun başarması gerek şey, bireysel farklılıklara dikkat etmek ve diğer kişinin ilişkiye getirdiği güçleri takdir etmektir. Bunun olabilmesi için, önce kendi güç tanımını yeniden incelemelidir. Savaşçı tarzında geçirilen bir çok enkarnasyondan ötürü, onun güç tanımı genelde yalnızca şunu içerir: Cesaret, yoğun çaba, özveride bulunmaya ve yoksunluğa katlanmaya gönüllü olma, hedefe yüzde yüz odaklanm hemen sonuç almakta ısrar etme, dürtüsel inisiyatif (kahraman zihniyeti), yüksek-enerji halleri ve kişisel riskler almaya gönüllü olma.

Oysa bu insanda olmayan, partnerin onun yaşamına getirebileceği başka güçler de vardır. Bunlar, hedefe ulaşma sürecini takdir etme yeteneğini (bu, TKD insanını yavaşlatabilir ve ona daha çok dayanma gücü verebilir); iletişim becerilerini (bu uyum ve anlayış yaratabilir); empatiyi (bu TKD insanının en nihayet kendisini insanlara aitmiş gibi hissetmesini sağlayabilir); neşe ve oyunbazlığı (bu bir hedefe erişme sürecini zevkli ve eğlenceli kılabilir) ; analitik
yetenekleri ve ayrıntılarla çalışma kapasitesini; diplomasiyi; başkalarının gereksinimlerine karşı duyarlılığı; sinerji yaratma yeteneğini (bu her iki tarafı da güçlendirebilir) ;bir serüven duygusunu; yöneticilik becerilerini; yaratıcılığı; şefkat kapasitesini (bu TKD insanını iyileştirebilir) içerir. Bu enkarnasyonda, bu insan başarı ve doyum için başkalarıyla partnerlik yapmalıdır. Onun partnerliğin yararlarını görmek için yapması gereken şey,başkalarının ondan farklı olan yanlarını takdir etmektir

DİNLEME VE DUYARLILIK
Eğer bu insan başarılı bir ilişki istiyorsa, onun diğer kişinin farkında olmayan ve onu hesaba katmaya öncelik vermesi gerekir. Duyarlı olmayı ve partnerinin gereksinimlerine kulak vermeyi öğrenmelidir. O diğer kişiyi (fiziksel, psikolojik, duygusal olarak) yaralamamaya da dikkat etmelidir. Partneri birçok talepte bulunmayabilir, böylece TKD insanı onu ihmal edebilir. Görünüşte uysal olan partneri çekip gittiğinde, bu insan şoke olur. O diğerinin kimliğini -özelliklerini ve gereksinimlerini hesaba katmamıştır.
YOLDAŞLAR MI SEVGİLİLER Mİ?
Bu insan diğer insanları destekleme ve güçlendirme konusunda öylesine yeteneklidir ki, kalıcı olmayan bir sürü ilişki yaşayabilir. Ona yakın ilişkiler güçlenirler ve sonra, çeşitli nedenlerle, bir yol ayrımı oluşur. O diğer kişinin nerede güvenden yoksun olduğunu görebilir, ve partnerin gücünü destekler. Ve partner kendi kendisine yeterli hale geldiğinde, artık bu insana ihtiyaç duymaz. Ve odak karşılıklı olarak özerklik geliştirmek olduğundan, her iki bireyin kendi yollarında gitmesi doğaldır. Ama TKD insanı kendisini ezilmiş hisseder – partnerin güçlenir güçlenmez onu terk etmesi ona haksızlık gibi görünür. Duygusal olarak birbirine bağlılık –diğer kişiyle ilgili duyarlı farkındalık ve onu mutlu etme arzusu- olmadığında, çoğunlukla, bu insanın partneri onu terk eder. Partner için birliktelik –beklentiler, ödüller, talepler ve “adil davranış” sistemlerine dayanan- yavan ve sevgisiz bir hale gelebilir, böylece o duygusal beslenmeyi başka bir yerde bulmak için ayrılır.
Bu insan için anahtar, partneri desteğe ihtiyaç duyduğunda bunu fark etmek ve harekete geçmektir. O zaman, partner kendisini ona bağlı hissettiği için kalmaktan mutlu olacak, ve TKD insanı tüm o mutlu enerjiyi geri alacaktır. Bu her iki tarafın da kazançlı çıktığı bir durumdur.
Terazi KD insanın diğer yapıcı dönüşümleri
TKD insanı öfke patlamalarına düşkündür, ve bu onun kurtulması gereken bir eğilimdir.
Bu insan, başkalarının onu desteklemelerini sağlamadan kararlar verdiğinde, diğerlerinin enerjilerinden ve fikirlerinden yararlanmış olduğu için, istediği şeyleri elde edemeyebilir. Eyleme geçmeden önce,o karar verme sürecine başkalarını da katmayı hatırlamalıdır.
TKD insanı yaşamı sürdürme (hayatta kalma) konusunda aşırı kaygılanabilir, ama bu enkarnasyonda böyle bir odaklanma uygunsuzdur. O, yaşamı nasıl sürdürebileceğini çoktan öğrenmiştir; şimdi diğer insanlara yardım etmek, enerji ve güven vererek güçlendirmek için burada bulunmaktadır. O böyle vererek, büyük bir özgüveni ve huzuru kazanır.
Bu insan savaşçı olarak öğrendiği her şeyi uygulamalı ve onları başkalarıyla ilişkilerde yapıcı bir biçimde kullanmalıdır. Bu, silahlarını bırakmak ve yoldaşlarının ne durumda olduklarını görmek için çevreye bakmak anlamına gelir.
O barışı seçmeli, kalkanınını bırakmalı, ve savunmasız olabileceği ilişkilere girmelidir.
Kuzey Ay Düğümü AKREP- Güney Ay Düğümü BOĞA
Geliştirilecek Nitelikler: Bu alanlardaki çalışma gizli yeteneklerin ve becerilerin ortaya çıkmasına yardımcı olabilir.
 • Özdisiplini
 • Yapıcı değişimi seçmek
 • Durgunluğa ve düşük enerjiye neden olan şeyi bırakmak
 • Yararsız malı-mülkü bırakmak
 • Onlara sahip olmak zorunda olmadan nesnelerden zevk almak
 • Başkalarının desteğini kabul etmek (fikirler,para,fırsatlar)
 • İnsana kendisini canlı hissettiren yüksek-risk durumlarından zevk almak
 • Başkalarının psikolojisinin (isteklerinin, gereksinimlerinin ve güdülerinin) farkında olmak
 • Başkalarıyla partnerliğe, onları desteklemeye ve güç birliği yapmaya açık olmak
Geride Bırakılacak Eğilimler: Bu eğilimlerin etkisini azaltmaya çalışmak yaşamı daha kolay ve zevkli kılmaya yardımcı olabilir.
 • Rahatlığa ve statükoya (mevcut duruma) bağlılık
 • Mülkiyetçilik
 • Biriktirmek ve sahip olmakla aşırı ilgilenmek
 • Geçmişte verdiği kararları sorgulamak
 • İnatçılık
 • Bedensel arzulara saplanıp kalmak
 • Başka bir yol daha kolay olmasına karşın, herşeyi tekrar tekrar aynı (zor) biçimde yapmak
 • Başkalarının görüşlerine ve değişime direnmek
Akrep Kuzey Düğümü insanının farkında olması gereken, rahatlıktır (“Yaşamın hedefi rahat olmaktır; yaşamımı sürdürebilmek için çok şeye sahip olmalıyım”); bu da onu bitmez tükenmez bir biriktirme arayışı tuzağına düşürebilir (“En sonunda yeterince param ve malım-mülküm olduğunda, kendimi iyi hissedeceğim ve başkalarıyla ilişki kurabileceğim”). Bu düşünüş maddi, bedensel, zihinsel, duygusal ve ruhsal düzeylerde durgunluğa yol açar. Yaşam deneyimi, bu insanın kendisini yaşamıma canlılık katacak değişimleri yapacak kadar rahat hissetmesini sağlayacak yeterince “maddeye ” asla sahip olamayacağını göstermiştir. Akrep KD insanı, daha yüksek bir güç ve canlılık hali kazanmak için, mevcut rahatlık düzeyini yitirmeyi göze almaya gönüllü olmalıdır.
Sonuç, onun başka birisiyle birleşebileceğini düşünmesini ve tüm gereksinimlerini karşılayabilecek kadar yeterince paraya ve kişisel mala-mülke asla sahip olmayacağıdır. Bir noktada o kendisiyle aşırı ilgilenmeyi bırakmalı ve tüm gücünü partnerliğe koymalıdır. İroni şu ki, o en sonunda bir başkasıyla birleştiğinde, karşılıklı olarak güçlendirici ilişki onu zengin edebilir!
BU İNSAN ASLINDA NE İSTER?
Bu insanın aslında istediği şey paradır. O, “gerçekten yaşamaya” başlayabilmek için bir rahatlık ve istikrar duygusu kazanmak amacıyla para ve mal-mülk biriktirmek ister. Bunu başarabilmek için, o başkalarıyla partnerlikler oluşturmaya, paylaşabileceği benzer değerleri ve kaynakları (para ya da yetenek) olan insanları bulmaya gönüllü olmalıdır.Eğer Akrep KD insanı yeteneklerini partnerinin enerjisini yükseltmek için kullanırsa, bir ayrılık duygusunu (benim param/senin paran, benim kaynaklarım/senin kaynakların) sürdürmek yerine, diğer kişiyle bir takım oluşturacak şekilde birleşirse, sonuç her iki taraf için büyük parasal ödüller olabilir. Karın belli bir yüzdesine alacağına dair, sözleşmeye bağlı bir anlayışla, bu insan, partnerinin enerjisini ve gücünü -takımın başarısını yükseltecek biçimde- artırmaya odaklanabilir. Parasal anlaşmalarda, Akrep KD insanının partnerine neyin adil olacağını sorması daha iyi olur, çünkü diğerleri onu onun kendisine verdiği değerden daha çok takdir ederler.
YETENEKLER/MESLEK
Bu insan harika bir editördür, çünkü o başkalarının zihnini araştırma, niyetlerini ayırt etme ve materyali berrak bir biçimde aydınlığa kavuşturma yeteneğine sahiptir. O, başkalarının projelerini ve işlerini güçlendirme yeteneğine sahiptir, ve bunu yaptığında, diğer kişi onu cömertçe ödüllendirebilir. Bu, özellikle başka insanların paralarıyla çalışma konusunda geçerlidir -bankacılık, sigortacılık, ya da yatırımlar gibi. O ayrıca psikolog (başkalarının değişmelerine yardım etme sürecinde, kendisi de değişebilir) ve özel dedektif olarak, ya da sırları araştırmayı içeren diğer iş kollarında çok başarılı olabilir.
Akrep KD insanı doğuştan ayrıntılara dikkat etme ve kararlılık becerisine sahiptir, ve bu kalıcı sonuçlar yaratabilir. O bu geçmiş yaşam yeteneklerini kriz durumlarında denge ve istrikrar yaratmak için kullandığında, onun güvenirliği ilgili herkese rahat ve güvenli bir ortam yaratır. Ancak, eğer o statüko yönelimli olan, gelişme olmadan mevcut durumu korumayı gerektiren bir mesleğe girerse, çok geçmeden durgunlaşabilir, saplanıp kalabilir, ve canlılıktan yoksunlaşabilir. O, kriz yönelimli olan ya da sürekli değişim ve gelişim içeren mesleklerde daha iyidir, çünkü bu heyecan ve kişisel tekamül potansiyeli getirir.
AKREP KUZEY DÜĞÜMÜ İNSANI İÇİN İYİLEŞTİRİCİ ONAYLAMALAR
-Değişimi benimsemek canlılığa yol açacaktır.
-Enerji verici değişimi seçtiğimde, kazanırım; statükoyu seçtiğimde, kaybederim..
-Değişimin alternatifi durgunluktur.
-Başkalarını güçlendirdiğimde, onlar benim değerimi anlarlar.
-Başkalarının değerlerine ve güdülerine derinlemesine baktığımda, kime güveneceğimi bilirim.
GEÇMİŞ YAŞAMLAR
Akrep Kuzey Düğümü insanı bu enkarnasyona kendisini iyi hissetmek için ne yapması gerektiğiyle ilgili -geçmiş yaşamlarından kalma- katı fikirlerle geldi ki, bu da onun için çok ağır bir yüktür.
Çoğu bebek çıplak doğar, ama bu insan değil! Sanki Akrep KD insanı on gömlek, on dört kazak, on iki pantolon ve yarım düzine palto giymiş gibi doğmuştur. O, tüm geçmiş-yaşam yüklerini beraberinde getirir, ve bu da yaşamayı olması gerekenden çok daha fazla zorlaştırır. Onun bu enkarnasyonda, başarması gereken başlıca şey, bırakmaktır. Aksi takdirde, aşırı mal-mülk, geçmiş-yaşam değerlerine (“bazı şeylerin nasıl olması gerektiği”ne) mantıksız bağlılık, ve başkalarıyla ilişki kurmakta isteksizlik bu insanın durgunlaşmasına neden olabilir.O yaşamın enerjisine açık olmalı ve başkalarının fikirlerini dinlemelidir. Birisi ona, “bak bu palto güzel değil. Onu çıkarsan çok daha iyi olur,” dediğinde, onun ilk içgüdüsü sahip olduğu şeye tutunmaktır. Ama eğer söz dinler ve o paltoyu (eski değeri) çıkarırsa, kendisini çok hafiflemiş hisseder. Eğer o bir değere baktığında enerji düzeyi düşmeye başlarsa, bu onun bırakması gereken bir değerdir.
Akrep KD insanı başkalarına hedeflerine erişmeleri için, yardım etmenin yararını da görür, çünkü bu süreç diğer kişinin onun hakkında neyin önemli olduğuyla ilgili düşüncesini gösterir. Bu enkarnasyonda, diğerleri çoğunlukla, bu insanın değerini kendisinden daha berrak bir biçimde hissederler. Bu, Akrep KD insanının işinin başkalarının somut sonuçlar yaratmalarına yardım etmek olmasından ötürüdür, ve başkaları bunu yapmak için bu insanın neyine muhtaç olduklarını bilirler.
“BENİM YOLUM:ZOR YOL”
KENDİNE GÜVENMEK
Akrep KD insanı geçmiş yaşamlarda çok çalışkan bir insandı: O çiftçi, toprak sahibi, ve sanatçı idi. Bunlar yaşamı sürdürmesinin onun kendi kendisine yeterli olmasına bağlı olduğu -kendi yolunu kendisinin açtığı ve değerli olduğunu düşündüğü şeyi inşa ettiği- yaşamlardı. O istediklerini kendi çabalarıyla elde etti; mal-mülk ve servet birikimi onun değerini onaylayan ödüllerdi.

Geçmiş yaşamlarda, servet, mal-mülk, dolu bir kiler, ve maddi konfor hedeflerdi. Ailesinin maddi gereksinimlerini karşılamaya odaklanmak için, o duyarlılığını maddi gereksinimlere uyumlamak, psikolojik gereksinimleri görmezden gelmek zorundaydı. O, sadece elindeki görevi dikkate alma alışkanlığını geliştirdi. İroni şu ki bu yaşamda, o bir partnerle birleşinceye dek gerçek maddi başarıdan yoksun kalacaktır.

İNATÇILIK

İnatçılık bu insan için büyük bir engel yolu olabilir. Eğer birisi ona bir şey yapmasını söylerse, o kasten onu yapmayabilir; eğer birisi “Bunu yapma!” derse, sırf ona ne yapacağını söylenmesini istemediğinden, yine de onu yapabilir. Bu insanın bunun yerine şunu yapması daha iyidir; Birisi ona bir şey yapmasını söylediğinde, onun yapacağı şey diğer kişiye şöyle sormaktır: Bunu yapmamı neden istiyorsun? Hedefin ve niyetin nedir?” İnatçılıkta diğer kişiyi iten bir enerji vardır. Ama bu insan, “Bunu bu şekilde yaparak neyi başarmaya çalışıyorsun? diye sorarak, rekabet duygusunu ve inatçılığını aşabilir.Yaratıcılık enerjidir. Bir insanın bir şeye enerji harcamayı istemesi için, kendisini yaratıcı hissetmesi ve bunu kendi yolunca yapabileceğini hissetmesi gerekir. Bu fikir Akrep KD insanı için yenidir. Şimdi, o, kişiye ve onun elindeki işi yapacak güveni geliştirmesine yardımcı olmaya odaklanmayı öğreniyor. Görev yerine, kişiye odaklanmanın ödülleri çok büyüktür.

 Akrep KD insanı için diğer yapıcı dönüşümler:O, kişiye cesaret, şevk ve destek verme konusunda yeteneklidir, bu da o kişiyi şifalandırır ve onun yaşamını kolaylaştırır. Diğer kişi bu insanda bir eşruh ve güç kaynağı hisseder, ve sevgi, takdir ve şükranla karşılık verir.

Geri-bildirim için sorunların başka birisi tarafından çözülmesi onun yararına olur.
Bu insanın bu enkarnasyonda öğrendiği bir şey, başkalarına ihtiyacı olduğunu ve diğer insanların enerji alanlarıyla birleşmenin güçlendirici olduğunu görecek kadar alçakgönüllü olmaktır.
Akrep KD insanı yeteneklerini başka insanların projelerine uyguladığında ya da başka birisinin fikrine dayanan bir projeye katıldığında daha iyi durumda olur.
Bu, okyanustaki bir sörfçü gibidir -eğer uzun uzun düşünüp taşınırsanız, dalgayı kaçırırsınız. Akrep KD insanı değişim dalgasını yakalamalıdır; geçici olarak kontrolü kaybetse ve korksa bile, eğer dalganın üstünde kalırsa, dalga onu kıyıya götürecektir.
Bu insanın, saplanıp kalmasına neden olacak bir hareket ya da düşünce yolunu izlememesi onun için en iyisidir. O, dünyevi şeylere daha az bağlanmayı öğrenmektedir.
Kuzey Ay Düğümü YAY- Güney Ay Düğümü İKİZLER
Geliştirilecek Nitelikler: Bu alanlardaki çalışma gizli yeteneklerin ve becerilerin ortaya çıkmasına yardımcı olabilir.
 • Sezgiye, olacakları önceden bilme yeteneğine ve görünmez rehberliğe güvenmek
 • Yüksek Bilinç’ten konuşmak
 • Spontane olmak-bir özgürlük ve serüven duygusu geliştirmek
 • Sansürsüz açık sözlü iletişim
 • Kendine itimat etmek
 • Tek başına ve doğada zaman geçirmek
 • Sabır
 • Sezgisel dinlemek-sözcüklerin ardındaki anlamı işitmek
Geride Bırakılacak Eğilimler: Bu eğilimlerin etkisini azaltmaya çalışmak yaşamı daha kolay ve zevkli kılmaya yardımcı olabilir.
 • Başkalarının ne düşündüğü konusunda sonradan fikir yürütmek.
 • Kararsızlık
 • Sürekli olarak daha çok bilgi aramak
 • Başkalarının duymak istediklerini söylemek
 • Sezgisel bilişi mantıkla geçersiz kılmak
 • Dedikodu yapmak
 • Sabırsızlık-hemen yanıtlar istemek
 • Başkalarının kendisiyle ilgili algıları dahil, kendininkiler yerine başkalarının algılarına güvenmek

Yay Kuzey Düğümü insanının farkında olması gereken, zihinsel güvenliktir. (“Eğer başkalarının ne düşündüklerini anlayabilir ve sonra benim fikirlerime katılmalarını sağlayacak doğru şeyi söyleyebilirsem, kendimi her zaman güvende hissedeceğim”). Bu onu sonu gelmez bir bilgi arayışı tuzağına düşürebilir. (“Eğer yeterince bilgi elde edebilirsem, ‘gerçeği’ bulabileceğim, ve o zaman ne yapacağımı bileceğim”). Ama bu dipsiz bir kuyudur: O asla, insanların zihinlerini onlara doğru şeyi söyleyeceğinden emin olacak kadar okuyamaz. O kontrolü bırakmalı ve kendi sezgisine kulak vermelidir. Kendi gerçeğine itimat etmek ve ona uygun davranmak onun dürüstlüğünü ortaya çıkarır, ki bu da aradığı güvenliği ve iç huzurunu kazanmasına yardımcı olacak doğru insanları ona çekecektir.Sonuçta, o ‘gerçek’in ne olduğunu bilecek kadar yeterince bilgiye (malumata) asla sahip olamayacaktır. Bir noktada Yay KD insanı mantığı aşıp sezgisine ulaşmalı, ve daha yüksek gerçeğinin ona söylediği şeyi sergilemelidir. İroni şu ki, o ruhsal rehberliğine inanıp güvendiğinde, çevresinde olup bitenleri de doğru olarak algılayacaktır.

BU İNSAN ASLINDA NE İSTER?

Bu insanın aslında istediği şey, güvenle kendisi olurken, başkalarıyla birleştiğini hissetmektir. O, çevresindeki herkesin onunla tam aynı fikirde olmasını -herkesin onun bakış açısını, onu kabul etmesini ve desteklemesini, ve olumlu güdülerini fark etmesini- ister. Bunu başarmak için, insanların onun gibi düşünmelerini sağlamaya çalışır. Başkalarını anlama yeteneğini kullanarak, bu insan başkalarının fikirlerini değiştirip onunla uyuşmaları için gereken sözleri söyleyebileceğini düşünür. Ama bu bir işe yaramaz; o hedeflerine ulaşmak için dikkatini kendi gerçeğine odaklamalıdır.
Yay KD insanı sezgisel olarak hissettiği sözleri söylediğinde, kendisini içinde bulunduğu durumla uyum içine girer. O yüksek benliğinden yaşadığı ve konuştuğunda, uygun olmayan arkadaşlar geri çekilir ve uygun olan yeni insanlar belirirler. Bu insan kendi yüksek gerçeğine uygun olarak hareket ettiğinde, aynı şekilde uyumlanmış olan diğer insanlar onu doğal olarak anlar, ve aynı ruhsal değerleri paylaştıklarından, en güvenilir arkadaşlar olurlar.

YETENEKLER/MESLEK

Yay KD insanı son derece sezgiseldir ve psişik alanarda yükselebilir, sezgisel farkındalığını kullanarak başkaları için medyumluk ve psişik “okuma” yapabilir. O yabancı ülkelerle ilişkileri içeren durumlarda son derece başarılı olabilir. Bu insan, çözümler bulmak için yeteneklerini kullandığında, hem çok mutlu hem de parasal yönden çok başarılı olur. İyi seçimler şunları içerir: Avukat, dini ya da ruhani lider, profesör, yayıncı ya da reklamcılık alanında bir iş -fikirleri kitlesel bir düzeyde yapabileceği ya da inandığı bir davayı destekleyebileceği herhangi bir yol.Bu insan, başkalarının ruh hallerini anlama konusunda doğuştan yeteneklidir- bu yüzden o, çoğunlukla, olası sonuçları ve tehlikeleri önceden görür. O sezgisel olarak gördüğü gerçekleri dile getirdiğinde, doğal iletişim becerisi herkesin kazançlı çıktığı bir durum yaratır. Ancak, eğer başkalarının nasıl düşündüklerini anlamanın ve bildirmenin hedef olduğu mesleklerde çalışırsa, o kadar başarılı olmayabilir. Sıradan konuları öğretmek, ya da ilhamdan çok olguyla ilgili projeler yazmak onun huzursuzluğunu ya da beklenmedik biçimde incinme korkusunu arttırır. Doğuştan gelen yazma/konuşma yeteneklerini yüksek gerçekleri iletmek ve uygulamak için kullandığında o daha iyi durumda olur.

YAY KUZEY DÜĞÜMÜ İNSANI İÇİN İYİLEŞTİRİCİ ONAYLAMALAR

-Kendi gerçek duygumu izlediğim zaman, kazanırım.
-Olaylar vuku bulurken, sezgim bana doğru yolu kendiliğinden gösterecektir.
-Başkalarının kendileri olmalarına izin vediğimde, özgürüm.
-Sezgime güvendiğimde ve o anda aklıma geleni dile getirdiğimde kazanırım.
GEÇMİŞ YAŞAMLAR
Yay Kuzey Düğümü insanı bir çok yaşamını -öğretmen, yazar, hatip ve satıcı olarak- başkalarının nasıl düşündüklerini anlamanın gerekli olduğu pozisyonlarda geçirdi. Öğretmenler, öğrencilerinin düşünce sürecini anlamadıkça ve bilgiyi öğrencinin kabul edebeileceği bir biçimde vermedikçe başarılı olamazlar.
Yay KD insanı bu enkarnasyona herkesin bakış açısını görebilme yeteneğiyle geldi, ama bu süreçte o kendi gerçeğiyle teması yitirdi. Şimdi o kendi ruhsallığıyla bağ kurmalı -ve kendisini yeniden keşfetmelidir.
Anlama yeteneği, bu insanın herkesle her konuda konuşabilceği anlamına gelir -o konuşma yeteneğine sahiptir. Diğer kişinin kafa yapısını anlayabilir ve saatler boyunca havadan sudan konuşabilir, dostça sohbet ve kabullenme yoluyla diğer kişinin kendisini rahat hissetmesini sağlayabilir.
Ama o diğer insanların kafa yapılarının o kadar farkındadır ki, çoğunlukla onların fikirlerine tercüman olmakta aşırıya kaçar. Anlaşılmak için, diğer kişinin sözcükleriyle konuşması gerektiğini düşünür, ve çok geçmeden gerçekte ne söylemek istediğini unutur. Bu yüzden, o sezgisinden “bir şey aldığında”, onu düzeltmeye ya da “tercüme etmeye” çalışmadan direkt olarak söylemelidir.
KARARSIZLIK
Yay KD insanı kararlar vermekte zorlanır. O her iki tarafı da görmeye alışıktır, bu yüzden ne yapacağını bildiğinde bile alternatif bakış açısını da görür ve kafası karışır. Bu insan kararsızdır, çünkü herhangi bir yöne gitmek için birçok neden düşünür. Bu hiçbir zaman evet ile hayır’ın arasında değildir, o “şu ve şu nedenlerden ötürü evet’tir” ve “başka bir nedenden ötürü, hayır’dır,” ve sonunda mesele öyle karmaşık bir hale gelir ki, o hiçbir karar veremez. O dpontane içsel bilişine uygun hareket ettiğinde, her zaman “doğru yolda” olacaktır.
SONRADAN FİKİR YÜRÜTMEK
Yay KD insanı, güvensizliğinden ötürü, kendisi (ve başkaları) hakkında uzun uzadıya ve sinirlerini yıpratıcı bir biçimde “sonradan fikir yürütür. O sezgisine güvenmez. Geçmiş enkarnasyonlarda o başka insanlarının yaşamlarının ve fikirlerinin bir parçası olmaya o denli alışmıştır ki, kendi kimliğiyle teması yitirmiştir. Toplumla özdeşleştiği geçmiş yaşamları ona başkalarına güvenmeyi bel bağlamayı öğretmiştir. Ama şimdi -sezgisini “mantıkla açıklamaya” çalışmadan- kendisine güvenmelidir. O sezgiye mantık uyguladığında, kafası daha çok karışır.
Yay KD insanı sorumluluk duygusunu arzu ettği bir tepkiyi uyandırmaktan, içsel rehberlik alma yeteneğinin doğru bir kanalı olmaya yönlendirmelidir. Hizmet görevlisi olmak yerine, bu enkarnasyonda o başlatıcı olmalıdır. Eğer o buna izin verirse, bu çok kolaydır! O:”Bunu seçiyorum,” ya da “bu yoldan gidiyorum” diye bir karar verdiği anda, yeni bir düzeye erişir. Onun aradaki acı verici süreçten, sonradan fikir yürütme sürecinden geçmesi gerekmez. Yapması gereken tüm şey, sezgisel olarak hissettiği şeyin doğru olduğuna güvenmek, sezgisel yolunu izlemeye karar vermektir, ve onu gerçekleştirmenin en iyi yolunu bulmak için mantığını kullanmaktır.
MUHAKEME VE MANTIK
Toplumun içinde ve başkalarına bağımlı olarak geçirdiği yaşamlardan ötürü, bu insan hemen herkesle “iyi geçinmeyi” öğrenmiştir. Ve geçmiş enkarnasyonlarda o hedeflerine erişmek için tümdengelimli muhakemeyi kullanmıştır. Toplamış olduğu bilgiye ve çevresindekilerin arzularının farkında olmaya dayanan kararlara varmıştır. Onun kararları tüm etkenleri tartan karmaşık bir sisteme dayanıyordu, bu da onu durumuyla ilgili “doğru yanıt”a götürürdü. Bu süreç geçmiş yaşamlarda onun için iyi sonuç vermiştir, ancak, bu yaşamda, tümdengelimli muhakemenin onun için iyi sonuç vermesi programlanmamıştır. Şimdi iyi sonuç vermesi programlanmış olan şey tümevarımlı muhakemedir.Bu süreç, “doğru yanıt”ı sezgisel olarak bilmeye ve onu pratik düzeyde nasıl gerçekleştrieceğini anlamak için mantığı kullanmaya dayanır.
OLUMLU NİTELİKLER
Kazanmak Yay KD insanı için çok önemlidir, bu da onun bir karar vermeden önce tüm seçenekleri dikkatle gözden geçirmesinin nedenlerinden biridir. Bu insanın ilerleme arzusu o denli güçlüdür ki, her karar onun için çok önemli hale gelir -o bir hata yapmak istemez. Oysa, eğer geriye dönüp yaşamına bakarsa, sezgisini izlediğinde, yapacağından korktuğu hataları asla yapmamış olduğunu görecektir. O içsel itilimini izlediğinde, pişman olmaz. Bu insan için nihai sonuç, onun kazanma ve bir sonraki düzeye erişme arzusudur -kazanma arzusu onun için doğru ve sağlıklıdır.
Bu enkarnasyonda o başkalarının düşüncelerinin girdabından kaçmak istiyor; yeni bir düzeyde canlılık isityor. Bu yüzden, kararlarını eski düzeyden düşünmeye dayandırması onun kazanmasına yardımcı olmayacaktır; bu, onu aynı yerde saplanıp kalmış halde tutacaktır. O, ona her ne enerji ve canlılık duygusu veriyorsa ona güvenmelidir, onun aradığı “kazanma” budur. “Kazanmak” onun için bir duygudur -bu gelişimdir, ilerleme ve yükselme arzusudur. Böylece, aklına bir fikir geldiğinde ve o, sezgisel olarak, onu yapması gerektiğini hissettiğinde, ve eğer buna heyecan verici, canlı bir enerji eşlik ediyorsa, bu onun güvenebileceği bir enerjidir ve aradığı yeni düzeye götürecek olan yoldur.
Yay KD insanı için diğer yapıcı dönüşümler:
Yay KD insanın başkalarıyla paylaşabileceği en büyük yeteneklerden biri, insanların olumsuz düşünceleri aşmalarına yardımcı olma ve olumlu bir bakış açısını nasıl edineceklerini gösterme konusundaki özgün yeteneğidir.
Eğer bu insan korkuyla direkt olarak yüzleşmenin korkuyu kahkaya dönüştürdüğünü düşünüyorsa, bu içgörüyü günlük yaşamında uygulama üzerinde çalışmalıdır.
Yay KD insanı için toplumdan geri çekilmek çok sağlıklıdır:Açık havada zaman geçirmek ve doğal olanla yeniden temasa geçmek. Bu ona kedisi olmayı hatırlatır ve içtenliğinin, gerçekliğinin gücüne olan güvenini güçlendirir.
Yay KD insanı açık konuştuğunda, mesele açıkça iletildikten sonra, mutlu bir zihinsel enerji alışverişi başlayabilir.
Açıksözlü olmak diğer kişiye kızmak anlamına gelmez. Açıksözlü olmak, sadece gerçeği söylemek demektir. O, düşüncesini kararlı ve güvenli bir biçimde ortaya koymalı, her şeyi olduğu gibi söylemeli, ama saldırgan olmamalıdır. Yay KD insanı kendi gerçeğini hedef almalıdır.
Yay KD insanı, başkalarının tuzağına ya da hilesine karşı en büyük korunmasının kendisinin dürüst olması olduğunu öğreniyor.
Yay KD insanı sohbetlerinde daha çok dinginlik -Gerçeği fikirlerin karşılıklı paylaşımı yoluyla bulmak için daha güçlü bir arzu- geliştirmelidir.
Geçek iletişim bu insan için, mantığı aşıp diğer kişinin sunduğu gerçeğe ulaşmaya gönüllü olmayı gerektirir.
Diğer kişinin güdüsünü ayırt etmesi, Yay KD insanının başka bir kişinin bakış açısına ne zman açık olacağını ve ne zaman ihtiyatlı olacağını bilmesine yardımcı olur.
Doğru olduğunu hissettiği şeyi açıkça ilettiğinde, o -anlamayabileceği, ama doğru olduğunu hissettiği- daha büyük bir tabloya uygun davranıyor olur.
Bu insanın tek kurtuluşu, ruhsal yoluna geri dönmek ve en derin düzeyde – vicdanının ve sezgisinin sesini dinlemektir. Onun, yüzeysellik dünyasından kopmak ve ahlaki ve ruhsal gücüne yeniden sahip çıkmak için, Gerçeğe sadakat göstermesi çok önemlidir.
Kuzey Ay Düğümü OĞLAK- Güney Ay Düğümü YENGEÇ
Geliştirilecek Nitelikler: Bu alanlardaki çalışma gizli yeteneklerin ve becerilerin ortaya çıkmasına yardımcı olabilir.
 • Kendine hakim olmak
 • Yaşama yetişkin bir pozisyondan yaklaşmak
 • Özsayıgısı
 • Hedef yönelimli kalmak
 • Sorunları akla uygun yaklaşımlarla çözmek
 • Vaatleri ve verilen sözleri yerine getirmek
 • Geçmişi bırakmak
 • Kendine ilgi göstermek
 • Başarı için sorumluluğu kabul etmek
Geride Bırakılacak Eğilimler: Bu eğilimlerin etkisini azaltmaya çalışmak yaşamı daha kolay ve zevkli kılmaya yardımcı olabilir.
 • Bağımlılık
 • Kaprislilik, nedensiz huysuzluk
 • Hareketsizliğe yol açan güvensizlik
 • Kendini korkuyla sınırlamak
 • Şimdiki andan kaçınmak için geçmişi kullanmak
 • Kendini tecrit etmek ve evde çok zaman geçirmek
 • Özsaygısından yoksunluk
 • Kişisel risk almaktan kaçınmak
 • Başkalarını aşırı duygusal tepkiler göstererek yönetmek
Oğlak Kuzey Düğümü insanının farkında olması gereken, bağımlılıktır. Bakılma arzusu (“Eğer bana bakacak kimse olmazsa yaşamı sürdüremem”) onu sonu gelmez bir güvenlik arayışı tuzağına düşürebilir (“Eğer yeterince sağlam bir temel olursa, yaşamımın sorumluluğunu üstlenmek için gerekli enerjim olur”). O başkalarına duygusal bağımlılıklar geliştirir, bu da insanları onun güvenliğinin bir temeli olmaya zorlar. Ama bu dipsiz bir kuyudur: O asla kendisini güvende hissedecek kadar yeterince güvence bulamaz, böylece muktedir bir yetişkin olmak ve yaşamının sorumluluğunu üstlenmek için gereksindiğini düşündüğü güvenliği hiçbir zaman elde edemez.
Sonuçta, bir noktada o risk almaya gönüllü olmalı, yönetimi ve sonuçların tüm sorumluluğunu üstlenmelidir. Oğlak Kuzey Düğümü insanı onun için gerçekten önemli olan bir hedefi gördüğünde ve o hedefe uygun yaşadığında, sorumlu bir biçimde yaşamak için gereksindiği özsaygısını ve özgüvenini kazanır. İroni şu ki, bir kez o yönetimi ve sorumluluğu üstlendiğinde, kendisini güvende ve kaderinin kontrolüne sahip halde hisseder.
BU İNSAN ASLINDA NE İSTER?
Bu insanın aslında istediği şey, kendisini güvenli, korunuyor, bakılıyor ve çok seviliyor hissedebileceği bir çevredir -gerçekten ait olduğunu hissettiği bir yer. Bunu elde etmek için, o sırf kendisi buna muhtaç olduğunu düşündüğü için özel bir kişinin -ya da bir grup insanın- bunu sağlayacağı fikrinden vazgeçmeye gönüllü olmalıdır. Bunun yerine, o kendisi için gereksindiği şeyi yaratmanın sorumluluğunu üstlenmelidir. O kendisine enerji ve canlılık veren bir hedefi izleyerek, ya da özsaygısını geliştiren bir ideal ya da bir dizi prensip edinerek, hangi koşullarda bulunursa bulunsun, ait olma duygusu geliştirecektir.
Oğlak KD insanı, kendisinin ve çevresindeki insanların dağınık duygusal gereksinimlerinin ötesinde bir odak bulmalıdır. O daha yüksek bir prensibe ya da ruhsal bir inanca uyumlandığında, kendisini korunuyor ve ruhen besleniyor hissseder.
YETENEKLER/MESLEK
Bu insan, “patron”lukta sivrilebilir, bu yüzden yöneticilik, hatiplik, politikacılık ve girişimcilik onun için iyi seçimlerdir. O otoritesi altındaki insanlara duyarlılıkla yaklaştığından, diğerleri onun hedefleriyle işbirliği yapmaya gönüllü olurlar. Herhangi bir alanda başarıya ulaşmak için, bu insan parçalı-bulmacanın ona ait parçasının sorumluluğunu ve yönetimini üstlenmelidir.
Oğlak KD insanının başkalarının duygularını anlamasını (empati) sağlayan keskin içgüdüleri vardır: O her zaman başkalarının duygularının farkındadır, ve bu yeteneği bir yönetim durumunda kullandığında, duyarlılığı insanları ona iyi niyetle ve hevesle yardım etmeye teşvik eder. Ancak, eğer o başkalarını duygusal olarak beslemeyi amaçlayan mesleklerle uğraşırsa, çaresizlik hissine kapılır, durumun “üzerine” çıkamaz. Onun için hedef- yönelimli meslekler ya da duyarlılığını başkalarını belli bir hedefe doğru çalışmaları için -sevecenlikle- örgütlemekte kullanabileceği pozisyonlar daha uygundur.
OĞLAK KUZEY DÜĞÜMÜ İNSANI İÇİN İYİLEŞTİRİCİ ONAYLAMALAR
-Başkalarını kontrol edemem, ama kendimi kontrol edebilirim.
-Geçmişi bırakarak, bugünle daha etkili bir biçimde başa çıkarım.
-Yönetimi ve sorumluluğu üstlendiğim zaman, kazanırım.
-Özsaygısı hissettiğim zaman, doğru yoldayım.
-Başka birinin bana bakmasına bel bağlamak zorunda değilim.
-Bu durumda yönetimi ve sorumluluğu üstlenebilirim.
-İçsel varoluş halimden ben sorumluyum.
GEÇMİŞ YAŞAMLAR
Oğlak KD insanı birçok enkarnasyonu aile reisi olarak geçirmiştir: Evde ya da çiflikte merkezi kişi olarak, o ailesi ya da klanıyla tamamen özdeşleşmişti. Bu enkarnasyonlar boyunca, o ailelerin işleyişiyle, iligili doğal bir anlayış, ve -bu düğümsel grubun özelliği olan- başkalarına duygusal olarak uyumlanma geliştirdi. ama onun dışarıda kendi başına geçirdiği pek fazla geçmiş-yaşam deneyimi olmadı. Ve bu enkarnasyonda onun en büyük mutluluğu dış dünyada bulunmasından gelecek olmasına karşın, sorun onu dış dünyaya çıkarmaktır! Evinde kalmak için dünyevi deneyimden vazgeçerek, o yeterlilik duygusunu ve özsaygısını feda etti. Bu enkarnasyonda, o kendi kaderinin yönetimini ve sorumluluğunu üstlenmeyi öğreniyor.
Geçmiş yaşamlarında ev, yuva bu insan için herşeydi, ve onun tüm gereksinimleri ailesi tarafından karşılanıyor, yediriliyor, giydiriliyor, barındırılıyor ve korunuyordu. Bu yüzden o bu enkarnasyonda büyük bağımlılık gereksinimiyle geldi, ve şimdi başkalarından onun “yaşamını toparlamasına” yardım etmelerini bekler. İşler onun istediği gibi gitmediğinde, bilinçaltı olarak, diğerlerinin onun ne kadar üzüldüğünü görüp davranışlarını değiştirmeleri için aşırı duygusal-tepki gösterir. Ama diğer insanlar bunu bir yönetme biçimi olarak algılar ve sırf bu insanı yatıştırmak için davranışlarını değiştrimek istemezler.Oğlak KD insanı, yaşamının yolunda gitmesi için, durumlara “sorumlu yöneeticilik” pozisyonundan yaklaşması gerektiğini öğreniyor. O, insanları duygusal patlamalar yoluyla yönlendirmeye çalışma eğilimini bırakmalı, ve onun yerine insanlara -duygusal tepkilerden arınmış dingin bir özsaygısıyla bir otorite pozisyonundan yaklaşmalıdır. Bu onun kendisinin yönetimini ve sorumluluğunu üstlenmesinin ve kendi yaşam hedeflerine sahip olmasının bir yan ürünüdür. Yönetimi ve sorumluluğu üstlenme pozisyonundan, o güvenliği için- başkalarının hedeflerine bağlı olmadan- eşitler olarak ilişki kurabilir.
AİLE KARMASI
Bu insanın zor bir aile karma’sı vardır. O, çoğunlukla, yakın aile üyelerinin birçok duygusal sorunu bulunduğu bir durumun içinde doğar, ve epey bir zamanı duyarlı ve empatik olarak geçirir. Ancak, o çevrsindekilerin bitmez tükenmez taleplerinden ötürü tükenir, çünkü başkalarının sorunlarını üstlenir ama onların değişmelerine yardımcı olamadığını hisseder.
Geçmiş yaşamlardan, Oğlak KD insanı aile üyelerini duygusal olarak beslemeye o denli alışmıştır ki, kendi yön duygusunu yitirmiştir. Bu yüzden, bu yaşamda aile üyelerine çok yakınlaştığında zorluk çekecektir. Aslında, sorun yakınlık değil, onun bilinçatlı niyetidir: “Eğer ben bu insanı yola sokabilirsem, o zaman en nihayet kendi hayatımı yaşayabilir, kendi hedeflerimin peşine düşebilir, ve kendi hayatımı yaşayabilir ve kendi başıma bir kişi olabilirim!”Bu bilinçaltı güdüsünden ötürü, onun aile üyelerini “destekleyişinin” nahoş bir duygusal yoğunluğu vardır. O -kendi hayatını yaşayabilmek için- o sorunu bir an önce halledip kurtulmak ister. Sorun iki katlıdır: (1) Diğer insanı yola sokmaya çalışmak, bu insanın kendi yaşamıyla ilgilenmeyi ertelemesinin bir yoludur; ve (2) o kendisi bunu nasıl yapacağını henüz öğrenmeden, başkasının başarılı olmasına yardım etmeye çalışması uygunsuzdur.
Bu insanın yapacağı ilk iş, kendisini ailesiyle duygusal ilişkiden uzak tutmaktır. Bir kez o bunu bıraktığında, kendi yaşamını sürdürme, kendi yaşamıyla ilgilenme pozisyonunda olur. Onların duygusal gereksinimlerini tarafsız bir pozisyondan, objektif olarak anlayabildiğinde, onun ailesiyle temasta olmasında bir sakınca yoktur. Mutluluğu artık ailedeki herkesin sorunlarını çözmeye bağlı olmadığında, o aileyi -tüm üyeleri için üretken sonuçlar getirecek biçimde- başarıyla yönetebilir.Eğer Oğlak KD insanı ailesini işini yönettiği gibi yönetiyor olsaydı, aile yaşamı son derece başarılı olurdu. Aslında, o uzman bir yöneticidir, çünkü insanları doğal olarak anlar ve onları hedefe ulaşmak için işbirliği yapmaya -yumuşak bir biçimde, kimseyi incitmeden- yönlendirebilir. O aile üyelerine de aynı şekilde yaklaşmalıdır: İhtiyaç pozisyonundan değil, otorite pozisyonundan. Bunu yapmak için, o diğer kişinin hedefinin ne olduğunu keşfetmeli ve onu hedefe erişmesi için objektif biçimde desteklemelidir. Ayrıca, onun aileyi nasıl yöneteceği konusunda belli hedefleri olmalı, yönetici rolünü üstlenmeli, ve aile üyelerinin herkesin en yüksek hayrına hizmet edecek hedeflere erişmelerini kolaylaştırmalıdır.
DAİMİ ÇOCUK
Oğlak KD insanı kendisini iyi hissetmek için daima daha fazlasını -kendisine daha fazla ilgi ve sevgi gösterilmesini, daha fazla zaman ayrılmasını- ister. Onun bütün dünyası ailesinin çevresinde döner, ve o bunun karşılıklı olmasını bekler. Ama çoğu zaman aile üyeleri ona beklediği karşılığı vermezler -bu enkarnasyonda bu böyle oluşturulmamıştır.Üstelik bu insan daima daha fazla yardıma, daha fazla öğüde, daha fazla güvene- önce “bir şeyin” daha fazlasına- ihtiyacı olduğunu düşünerek harekete geçmekten kaçınır! O, aradığı “daha fazla”nın diğer insanlardan geleceğini düşünür. Aslında, onu gerçekten doyuracak olan “daha fazla” onu kişisel olarak genişletecek hedeflere odaklanmayı -ve sonra o hedeflere erişmek için her gün tutarlı eylemde bulunmayı- içerir.Oğlak KD insanı karşılaştığı fırsatlardan yararlanıp, hedeflerine erişmek için çalıştığında, kendisini değerli hisseder ve başkalarından görmeye ihtiyaç duyduğu dikkati fark etmeye ve almaya açık olur. Bu insanın kendisine dikkat etmeye başlaması; yaşamının çeşitli alanlarında gelişme sağladığı için kendisini onurlandırması da yararlı olur. O kendisine özen ve ilgi gösterdiğinde bu onu yumuşatır; kendisini daha iyi hissetmeye ve başkalarına daha az bağımlı olmaya başlar.SORUMLULUKTAN KAÇINMAK
Bu insan kendisinin tüm sorumluluğunu üstlenmekte tereddüt eder -bu onun yapısına aykırıdır. Bu durumda o “ana rahminden ayrılıp” dış dünyaya çıkmak zorunda kalacaktır! Bazen onu uyandırmak ve sorumluluğu üstlenmesini sağlamak için bir balyoz gerekir. O çoğunlukla, sorumluluk üstlenir görünür, ve küçük işlerde bunu yapar. Ama büyük sorunlardan kaçınmayı sürdürür. Örneğin, hayatta ne yapacağını bulmaya çalıştığında, sadece orada oturur ve sonu gelmez fikirleri gözden geçirir.
Oğlak KD insanının, bilinçaltından kaynaklanan, ve onu bu enkarnasyonda yapacağı -ona gerçekten doyum verecek- şeyler için çalışmayı ertelemeye iten yüzlerce mazereti vardır. Eğer o en nihayet kendi kendisine, “Yeter artık, bunu yapacağım!” derse, söz vermiş olur ve hedefe doğru adımlar atmaya başlar.
BAŞARISIZLIK KORKUSUNA KARŞI ÖZSAYGISI
Oğlak KD insanının öylesine abartılmış bir başarısızlık korkusu vardır ki, bu onu adeta felç eder ve başarıya götürebilecek değişiklikleri yapmasını engeller. Bir yetişkin olmaya ve başarı için fırsatlar aramaya “yeterince hazır” olmadığını düşünür. Ancak, er ya da geç kimsenin onunla ilgilenmeyeceğini anlar -bu enkarnasyonda bu böyle programlanmamıştır.
Oğlak KD insanı yaşlanmayı kucaklaması gereken bir insandır: “Çok şükür, sonunda olgunluğa eriştim!” Onun kucaklayacağı şey, yaşamı anlamlı kılacak , ona doyum getirecek ve özsaygısı verecek bir hedefe doğru çalışmaya başlama isteğidir.
Bu insan , eğer hedefine erişmek için hiçbir çaba göstermezse, bu çabayı -yüzde yüz- gösterip de başarısızlığa uğradığında olacağından çok daha mutsuz olacağının farkındadır.
Oğlak KD insanı duygusal bir sis içinde yüzmeyi sever, bu da onu otomatik olarak “daha düşük” bir pozisyona sokar. Ama o yaşama “yönetimi ve sorumluluğu üstlenme” pozisyonundan yaklaştığında, her şey değişir ve o kendisini güçlenmiş hisseder.
DUYGUSAL TUTSAKLIKTAN KURTULMAK/GEÇMİŞİ BIRAKMAK
Oğlak KD insanı çoğunlukla, ebeveynlerinden birinden -ya da her ikisinden de- hoşlanmaz ve ona karşı soğukluk hisseder. O bunu açıkça ifade etmeyebilir, ama içinin derinliklerinde hisseder. Ebeveynlerinin ona dış dünyaya başarıyla açılmak için gereksindiği desteği vermemiş olduklarını düşünebilir. Bu düşünceler onun doğal yeteneklerinin elverdiğinden daha azını başarmasına neden olabilir. Bu adaletsizlikten ötürü ebeveynlerini cezalandırmak için bilinçaltı bir girişimle, o kendisini hedeflerine erişmekten alıkoyabilir. Örneğin, eğer ebevenyi bir keresinde bu insana başarısız biri olduğunu söylemişse ya da onun “yeterince iyi olmadığını” hissetmesine neden olmuşsa, o bu kötü muameleden ötürü ebeveynini cezalandırmak için kendi kendisini sabote edebilir. Böylece ebeveynine, “Bak ben başarılı değilim, ve bu hep senin suçun!” demiş olur.
Başarılı olmak için, bu insan kendi çıkarlarını ve özsaygısını, ebeveynlerini ya da başkalarını haksızlık yapmakla suçlama arzusunun önüne geçmelidir. Bu ayrıca, geçmişte yaşamamak için bilinçli bir çaba göstermeyi ve şimdi yaşamını güçlendiren şeye odaklanmış kalmayı -ona özsaygısı getiren şeyler yapmayı– da gerektirir.
DUYGULARA HAKİM OLMAK
Onun bu yaşamda yapması gereken en önemli şeylerden biri,olumlu duyguları güçten düşürücü olumsuz duygulardan ayırt etmektir.Kendisini kaptırdığında bu insan için Pandora’nın kutusu olan dört temel duygu vardır:Korku, Öfke, Suçluluk ve Güvensizlik. O bu dört duygudan birine kapılmayı kaldıramaz, çünkü ne zaman duracağını bilmez! Bunlardan çıkmak için ilk adım, bu dört duygudan birini hissederken bunu fark etmek ve sonuçlarının farkına varmaktır. Örneğin, o öfkelenmesine izin verdiğinde, kısa bir süre için gerçekten “delirebilir.” O bu dört duyguya göre hareket etmenin sonuçlarını fark etmelidir, ve parçalayıcı etkiyi görecektir.
Diğer düğümsel gruplar çizgiyi nerede çekeceklerini bilirler ve bu duyguları davranışlarını değiştirmek için bir “uyanış çağrısı” olarak kullanabilirler. Korku,Öfke, Suçluluk ve Güvensizlik sadece zihinsel olarak güçten düşürücü değil, fiziksel olarak da tehlikelidir. Öte yandan, Sevinç, Sevgi ve Takdir Etme haz verici ve sağlıklıdır. Aslında -bu “büyük dörtlü”nün dışındaki-diğer duygular bu insan için iyidir, çünkü onlar kontrolsüz aşırılığa yol açmazlar.
Oğlak KD insanı için diğer yapıcı dönüşümler:
Duygular onu boğmaya başladığında, o bilerek soluk alıp vermeli, gevşemeli, ve duyguların ötesine genişlemelidir.
Sorumluluğu üstlenmeye karar vermesi Oğlak KD insanını endişelerinin üzerine çıkacak ve zor durumları sorumlu biçimde çözecek adımları atacak şekilde güçlendirecektir.
Bu insan için geçmişi (ya da şimdiki zamandaki zor bir durumu) bırakmanın en iyi yolu, ona amaç duygusu veren belli bir hedefe odaklanmaktır.
Oğlak KD insanı için en iyi yol, başarıyı yaratmaya konsantre olarak korkularını yenmektir. O kendisine geçmişteki başarılarını hatırlatmalı ve belli hedeflere nasıl erişebileceğine konsantre olmalıdır.
Bu enkarnasyonda anaç anne rolü oynamak yerine, o “baba” rolünü daha çok vurgulamalıdır -başkalarının yapıcı hedeflere ulaşmalarına yardım etmek için sorumluluk üstlenmelidir. Bu diğer kişinin niyetlerini doğru olarak ayırt etmek için dinlemek ve sonra bilinçli olarak yardım etmeye karar vermek anlamına gelir.
Oğlak KD insanı yakınlığa değer verir: Özgürce konuşabilmek, ruhunu açabilmek ve yargılanma korkusu olmadan yakın olmak ister. Onun derslerinden birisi herşeyi kişisel olarak almamayı öğrenmektir. Diğer kişiler yakınlığı arzulasalar bile, Oğlak KD insanının yakın olmasının uygun olmadığı bazı insanlar olabilir. Bu insan kendi enerji düzeyini gözlemleyerek bunu anlayabilir. Eğer o kendisini mutlu ve canlanmış hissederse, o zaman o kişiyle yakınlık oluşturması uygundur.
Oğlak KD insanı için kurtuluş daha objektif olmakta ve yaşamın tüm alanlarında hedef yönelimli olmakta yatar.
Bu insan, yaşamın duygular ve gereksinimler yüzünden saplanıp kaldığını hissettiği her alanında, belirli bir hedef saptamalıdır. Kendini bir hedefe adamak bu insan için anahtardır.
Eninde sonunda, kendisine bakmayı, kendi sorumluluğunu üstlenmeyi öğrenmek onun kaderidir.
Hayatta daha sonra pişman olmaması için fırsatları yakalaması onun için önemlidir. Bu, fırsatlardan yararlanma enkarnasyonudur. Hedefine kesin olarak ilerlediğinde bu yolda birden fırsatlar onun yoluna akın eder.
Kuzey Ay Düğümü KOVA- Güney Ay Düğümü ASLAN
Geliştirilecek Nitelikler: Bu alanlardaki çalışma gizli yeteneklerin ve becerilerin ortaya çıkmasına yardımcı olabilir.
 • Objektif olmak (“tüm tablo”yu görmek)
 • Dostluk için arzu duymak
 • Grubun en yüksek hayrına olan akrarları almak
 • Genel inançlara uymayan fikirleri paylaşmaya gönüllü olmak
 • İnsancıl davaları savunmaya gönüllü olmak
 • Gruplara aktif katılım
 • Eşitliğin farkındalığı
 • Başkalarıyla belli rollerinden (bahçıvan, doktor, sevgili, vb.)ayrı olarak, bireyler olarak ilişki kurmak
 • Kazan/kazan durumları yaratmak
 • Başkalarının nasıl özel olduklarının farkına varmak
Geride Bırakılacak Eğilimler: Bu eğilimlerin etkisini azaltmaya çalışmak yaşamı daha kolay ve zevkli kılmaya yardımcı olabilir.
 • Kendi istediği şeyi elde etmekte ısrar etmek
 • Sırf otorite kullanmak için değişiklikler yapmak
 • (Aşkta ya da kumarda) riskler almaya bağlılık
 • İnatçılık ve dikbaşlılık
 • Onaylanma gereksinimine bağlılık
 • Melodramatik eğilimler
 • Kalbinin sesini dinlemek yerine, kendisinden beklenileni yapmak
 • Aşırı tutku-aşırılığa kaçmak
 • Başkalarının öneminin farkında olmak
 • Korkuya dayanan kibirli tepkiler

Kova Kuzey Düğümü insanının farkında olması gereken, başkaları tarafından onaylanmaya ihtiyaç duyması (“Yaşamımı sürdürmem başkalarının beni onaylamasına bağlıdır) ve eğer başkaları tarafından onaylanırsa yaşamının doğru yolda olduğunu düşünmesidir. Ama bu dipsiz bir kuyudur: Bu insan kendisini doyumlu hissedecek ya da kendisi olmakta özgür hissedecek kadar yeterince onaylamayı asla elde edemez. Aslında, onun için başkalarının onaylaması yanlış bir göstergedir. O onaylanmamayı göze almalı, daha derin ve daha doyum verici bir kendi-kendini-onaylama duygusu geliştirmek için kendi alışılmışın dışındaki (genel inançlara uymayan) fikirlerine sadık kalmalıdır.Kova KD insanının içine düştüğü tuzak -özellikle aşk konusunda- risk almak için bitmez tükenmez bir arayıştır. (“Eğer mutlu bir aşk yaşamım olursa, o zaman kendimi bütünlenmiş hissedebilir, ve dünyaya yardım etmek için üzerime düşeni yapmaya başlayabilirim”). Ancak, eğer o bu romantik enerjiyi kendini günbegün bir insancıl davaya adayarak dengelemezse, bu enerji aşırı yoğunlaşır ve o istemeden, çok arzuladığı ilişkiyi yok eder.

Sonuçta, o kişisel arzularını unutmadıkça, kendisini insancıl davalara adamakta asla özgür hissetmeyecektir. O dikkate değer yeteneklerini evrensel davaları başarılı kılmak için kullandığında, çabaları ilgili herkes için enerji verici ve ödüllendirici olacaktır. İroni şu ki, Kova Kuzey Düğümü insanı kendisini daha büyük bir davaya adadığında, evrenin onu kişisel düzeyde de tatmin edeceğini görür. O eski bir atasözüne dikkat etmelidir: “Ne istediğine dikkat et, çünkü onu elde edebilirsin”!

BU İNSAN ASLINDA NE İSTER?

Bu insanın aslında istediği şey aşık olmaktır: Tapınılırcasına sevilmek ve onun tutkusuna aynen karşılık veren birisiyle “merkez sahneyi” paylaşmak. Bu hedefe erişmek için o akışa uymayı -evrene ne istediğini söylemeyi ve yaşamın (kendi mükemmel zamanlamasıyla) onu tanıyacak ve taparcasına sevecek kişiyi getirmesine izin vermeyi- öğrenmelidir. O, sevgiyi doğal olarak alıp kabul etmeyi -fırsat penceresine karşı uyanık olmayı ve onu sevmek için yaşamına gelen kişiye karşılık vermeyi- öğrenmelidir. Benzer anlayıştaki insanlarla zaman geçirmesi, genel inançlara uymayan fikirlerini ve gelecekle ilgili vizyonlarını açıkça ifade etmesi, aynı zamanda arkadaşı olabilecek ve ona gereksindiği desteği verecek sevgiliyi ona çeker. O, diğerkamca hayallerini gerçekleştirmeye odaklandığında, yaşam ona hayallerini romantik enerjiyle dolduracak özel kişiyi gönderecektir.

YETENEKLER/MESLEK

Bu insan, açık ve uyumlu işbirliğinin nasıl geliştireceğini görebildiğinden, gruplarda etkili olur. O tarafgirlikle ilgilenmez, bu yüzden bir bütün olarak grubun en yüksek hayrına olan şeyi yapmaya muktedirdir. İnandığı idealist davaları ya da insancıl hedefleri başarıyla destekleyebilir. Kova KD insanı objektifliği gerektiren pozisyonlarda iyidir; biim adamı, astrolog, elektrikçi, teknisyen, bilgisayar uzmanı olarak, ya da geleceği görme ve onu şimdiki zamana getirme yeteneğinin değerli bir nitelik olduğu her meslekte başarılı olur. O, topluma yenilikçi fikirler getiren bir işte başarılı ve mutlu olur. Kendi uygun biçimde uygulanmış yaratıcı enerjisiyle olumlu sonuçlar üretir, ve bir işi sonuna kadar götürüp tamamlayabilir. Radyo ve televizyon yayıncılığı onun doğal olarak yetenekli olduğu başka bir alandır.Buna ek olarak, bu insan son derece yaratıcıdır ve bir işi tamamlamak için coşku, tutku ve ham enerji sunmaya hazırdır. O, kararlılığını grubu güçlendirecek ya da daha yüksek bir davayı destekleyecek biçimde kullandığında, başkalarını güçlendirip aktifleştirir. Ancak, eğer inatla, daha yüksek bir prensip yerine, kendisini ön plana çıkartacak bir mesleğe (örneğin, film yıldızı, büyük şirket başkanı, askeri ya da siyasi göstermelik kişi) girerse, bu onu sertleştirir ve başkalarıyla eşitlikle ilişki kuramaz hale getirir. O, becerilerini, önemli evrensel davaları desteklemekte kullanabileceği alanlarda daha iyi durumda olur.

KOVA KUZEY DÜĞÜMÜ İNSANI İÇİN İYİLEŞTİRİCİ ONAYLAMALAR

-İnatçılığı bıraktığımda kazanırım

-Neyin olması ‘gerektiğini’ bilmiyorum

-İlgili herkes için en iyi olanı yaptığımda, kazanırım.
-Bir kez ne istediğime karar verdiğimde, evren onu bana getirecektir.
-Kendimi iyi hissetmek için başkalarına hükmetmek zorunda değilim.
GEÇMİŞ YAŞAMLAR

Kova Kuzey Düğümü insanı geçmiş yaşamlarda kral ve kraliçe ya da eğlendirici olmuştu -o “özel” olmaya alışmış bir insandı. Tüm o alkışları ve hayranlığı toplamak onda bir ego kabuğu oluşturmuştu ve bu şimdi onun kendisini başkalarıyla eşit hissetmesini engeller -o bu enkarnasyonda kendisini hala “özel” hissederek geldi.Bir eşitlik ve ait olma duygusunu yeniden kazanmak için, bu insan kendisine verilmiş olan tüm o aşırı ün enerjisini başkalarına vermelidir, ve bunu muazzam gücünü insancıl davaları desteklemekte kullanarak yapabilir. O, Yeni Çağı getirmeye yardımcı olmak için buradadır. Onun kaderi, yalıtılmış tahtından inmek ve kendisini yeniden toplumun bir parçası kılmaktır.

Kötü bir şey olduğunda, o şöyle bir tepki verme eğilimindedir:”Bana mı? Bu benim başıma mı geldi?” O kötü şansı hak ettiğine inanmaz. Onun öğrendiği derslerden bri, “yaşam”ın herkesin başına geldiğidir. Ama ayrıcalıklı geçmiş yaşamlarından ötürü, ona başka herkese davranıldığı gibi davranıldığında çok öfkelenir -o toy ve şımarıktır.

Bu insan, şef, kral, diktatör, ya da aile reisi olarak geçirdiği, hükümdarlık pozisyonunu içeren geçmiş yaşamlarda Çok Önemli Kişi (VIP) idi ve kendi istediği şeyi elde etmeye alışmıştı. Bu yüzden o -iyi kalpli olmasına rağmen- talepkar olma eğilimindedir ve başkaları onun isteklerini önemsemediklerinde bunu bir hakaret olarak alır. O kadar çok duygusal enerjiye sahiptir ki, çoğunlukla, fakında bile olmadan başkalarını ezip geçer. İstediği sonuçları elde etmek için id enerjisini kullanmakta ustadır ve bu enkarnasyonda o irade gücünü başkalarıyla paylaşmak için buradadır. O, etkileşimde bulunduğu insanlara bilinçli olarak odaklanmalı ve onları kendi gereksinimleriyle temasa geçmeye ve kendi hayallerini gerçekleştirmeye teşvik etmelidir.

GÜVEN VE İRADE GÜCÜ

Kova KD insanı geçmiş yaşamlarda iradesini aşırı geliştirmiş olduğundan, bu yaşamda onun iradesi bazen kontrol dışına çıkar -o, yüksek çıkarlarına karşı bile olsa, sırf değişiklik uğruna durumu değiştirmeye çalışır. O en hoş koşullarda iyi bir zaman geçiriyor olabilir, ama birden iradesi devreye girip kendi istediği şeyi talep eder. Bu çok rahatsız edici olabilir. Böyle olduğunda, onun eşitliği yeniden oluşturmak için yapacağı en iyi şey, olup biteni kabul etmektir: “Özür dilerim -bu benim başıboş kalmış olan irademdi. Fikrinizin ne olduğunu söylemiştiniz?”Bu insan geçmiş yaşamlarda tanınmış bir sanatçı ve son derece yaratıcı bir kişi de oldu. Bu onun kibir geliştirmesine, kendi vizyonlarını kibirle tüm vizyonların üstünde tutmasına neden oldu. O iradesini bir hedefe erişmek için kullandığında, güçlü iradesi onun yararına çalışır, çünkü irade ona zor projeleri tamamlayacak gücü ve kararlılığı verir; ama bu irade onun yaşamının başka alanlarına rasgele yayıldığında , olumsuz bir etki yapar. O bir çok yaşamı ego, kararlılık ve kişisel irade geliştirerek geçirmiş olduğundan, grup farkındalığını yitirmiştir. Bu yüzden, bu enkarnasyonda düşünüşünü başkalarının bireysel gereksinimlerini kapsayacak biçimde genişletmelidr.

KİBİR

Kova KD insanı yaşamın engellerini aşabilecek güce sahip olduğuna doğal olarak güvenir. Belki bu yüzden bu kadar büyük bir esnekliğe sahiptir ve felaketlerden sonra kendini çabuk toparlayıp mutlu bir kalple ve bir sonraki serüvene atılmaya gönüllü bir ruhla yoluna devam edebilir. O yeteneklerine ve gereksinimlerine doğru olarak değer biçer, ve sonra olumlu çözümler yaratmaya girişir.Geleneksel araçlarla güvenlik aramaz -kaderini garanti altına almak için kendi aklına güvenir.

Kova KD insanı birçok enkarnasyonu başkalarının “üzerindeki” pozisyonlarda geçirmiş olduğundan, kibir onun yapısında vardır. Kibir enerjisi onun tecrit olmasıyla, insanlardan ayrı ve yalnız kalmasıyla sonuçlanabilir, hayatta en önemli şeyleri elde etmesini ve korumasını engelleyebilir. Ancak, o kibri -onu tekamüli değişim yapma ve Yeni Çağı başlatmaya yardımcı olma konusunda üzerine düşeni yapacak şekilde güçlendiren- bir güce dönüştürebilir.Bu insan şöyle düşünür:”Benim yolum en iyisidir. Eğer evreni ben yönetseydim, her şey çok daha iyi olurdu.” O, “benim yolum en iyisidir” dediğinde, kibir enerjisi onu sorunları çözmeye ve dünyada olup bitene katkıda bulunmaya götürür. Yine de, bu kibir alçakgönüllülükle birleşmelidir:”Benim vizyonum en iyisidir, ama onu uygulamanın en iyi yolunu her zaman bilemeyebilirim -bu vizyon, beklemediğim bir biçimde gerçekleşebilir.
TUTKU

Tutku, temel yaşam enerjisinin yoğun bir şeklidir. İki insan arasında bu düzeyde bir enerji ateşlendiğinde, birleşmek ve bağlanmak için içgüdüsel bir arzu hissedilir. Ancak, başarılı bir birleşme süreci zaman alır, ve Kova KD insanı beklemek istemez. Romantik tutkuya bağımlılık bu düğümsel grup için başlıca mücadele alanlarından biridir.Sevdiğinden ayrı düştüğünde Kova KD insanının hayal gücü adeta çıldırır. O, muazzam yaratıcı imgeleme gücünü ilişkinin her türlü olasılığını hayal etmek ve diğer kişiyi idealleştirmek için kullanır. Tedbiri elden bırakarak, mutluluk verici bir romantik sise dalar. Onun kaç yaşında olduğu fark etmez; tutkuya kapıldığında o aşık bir genç olur; bu da onun ilişkiyi dengeli, kararlı ve sakin bir biçimde sürdürmesini engeller.

O diğer kişinin gerçekten kim olduğunu -onun isteklerini, sorunlarını, düşüncelerini ve gereksinimlerini- öğrenmelidir. Üstünde romantik tutkunun gelişebileceği bir karşılıklı güven, anlayış, kabullenme ve ilgilenme temeli oluşturmalıdır.

 KABULLENME VE ZAMANLAMA
Kova KD insanı sevgiyi aşırı tepki yerine şükranla ve alçakgönüllülükle kabul etmeyi öğreniyor. Onaylanma ihtiyacının altında, bu insan şu tohumu taşır: “Ben sevilmeye layık değilim.” İşte bu yüzden o bu kadar çok çaba gösterir: Sevilme hakkını kazanmaya çalışmaktadır.Kova KD insanı, her birimizin içinde -tanınmaya değer- aşkın kendisinin bulunduğunu anlamalıdır. birisi ona çekildiğinde, bu sadece o kişideki frekansının bu insandaki sevgi frekansını tanıdığı anlamına gelir. Hepimiz rezonansa girdiğimiz birisiyle aşk deneyimini paylaşmak isteriz. Kova KD insanı sevilme deneyimini nasıl incelikle kabul edeceğini ve onunla birlikte nasıl akacağını keşfediyor.
Bu insanın öğreneceği bir başka ders zamanlama unsurudur. O ne istediğini görür ve onu hemen elde etmek ister -ve sonunda onu yok eder, çünkü zamanlamanın doğal olarak gelişmesine izin vermez. Bu, özellikle yakın ilişkilerde bir sorundur. Bu insan, onun olacak şeyin ona kendi mükemmel zamanlanlamasıyla geleceğini öğreniyor.
YENİ ÇAĞI GETİRMEK
Kova KD insanı Yenibir Çağı getirmeye yardımcı olmak için buradadır. O, geçmiş yaşamlarda birikmiş gücü alıyor ve onu gelecek ile şimdiki zaman arasında bir köprü kurarak geri veriyor. O, insancıl idealleri mevcut koşullara uygulama konusunda yeteneklidir. Neyin insanlığın hayrına olduğunu açıkça görür, mükemmel bir iletişim ağı kurabilir, ve vizyonunu gerçekleştirmek için çalışırken son derece mutlu olur. Ayrıca, yapmak için özellikle donatıldığı işi yapmakta olduğundan, yaşam onu destekler ve projeleri başarıya ulaşır.
DAHA BÜYÜK BİR AMAÇ
Bu insan sadece kişisel yaşamının gereksinimlerini karşılamaktan daha büyük bir amaca sahiptir. O insanlığın tekamülünde aktif bir rol almak için buradadır -o bunu hem bir örnek oluşturmak için gerekli kişisel değişimle, hem de enerjisini insanların daha evrensel bir görüş kazanmalarına yardımcı olan insancıl davalara katarak yapmalıdır. O yaratıcı yeteneklerini (yazı yazmak, resim yapmak, müzik, fotoğrafçılık, vb.) kullanarak kendi projesine başlayabilir.
Kova KD insanı için diğer yapıcı dönüşümler:
KovaKD insanı yargıyı askıya almayı ve başkalarını daha derin biçimde tanımak için zaman ayırmayı öğreniyor: Başkalarına neden öyle düşündüklerini sormak ve onlarla ortak neleri olabileceğini öğrenmek.
Kova KD insanı Akışa güvenmeyi öğreniyor. Kendisini neyin mutlu edeceğiyle ilgili sınırlı tabloyu bırakmalı ve yaşamın bolluğuna açık olmalıdır. – o zaman yeni deneyimler ona beklenmedik sevinçler getirecektir.
Alkış beklememek onu bir sonraki büyük şeye gitmekte özgür bırakır. O dikkat çektiğinde, bu onun yeni firkirlere erişmesini engeller.Takdiredilme ihtiyacını karşılamak için o kişisel egonun sınırlarını aşmalıve bir bütün olarak insanlığa katkıda bulunmalı, destekleyebileceğiinsancıl bir hizmet ya da dava bulmalıdır.
Ayrıca o, fikirlerinin onurunu sahiplenemeyeceğini de fark ediyor, çünkü hiçbirisi gerçekten “onun” değildir! Yeni Çağ, yeni fikirler havada dalgalanmaktadır, ve Kova KD insanının doğal yeteneği, “antenlerinin” onları alacak doğru frekansa uyumlanmış olmasıdır. Onun işi fikirleri “toplamak” ve başkalarına iletmektir.Bu insan egoyu azaltmalı ve Akış ile uyum içine girmelidir. Ezoterik Bilimler (Astroloji, Numeroloji, Tarot, Elyazısı Analizi, v.b.) yeniden strateji tasarlamak için gerekli objektifliği sağlayabilir.KovaKD insanı, eğer o sıradaki bir projede ilerleme kaydedemiyorsa, evreninonu farklı bir yöne göndermeye çalıştığını fark etmeyi öğreniyor.
Kova KD insanı, ona mutluluk getireceğini düşündüğü şeyle ilgili beklentileri bırakmayı ve yaşamın onun mutlu olmasını istediğine inanmayı öğreniyor.
O çok hızlı hareket etme eğilimdedir; hedefi hemen görür ve hemen oraya ulaşmak ister. Bu -hem diğerleri hem de kendisi için- işbirlikçi partnerlik sürecini engeller ve hiç kimse kazanmaz. O kenara çekilmeyi ve durumu izlemeyi öğreniyor: İşin içine her zaman o kadar yoğun bir biçimde karışmak yerine, olup biteni gözlemlemeyi öğreniyor.
Bu insan ilişkilere bir dostluk pozisyonundan yaklaşmayı ve bilinmeyenin heyecanını yaşamayı öğreniyor.
İroni şu ki, Kova KD insanı öylesine bir iyilik ve sevgi yerinden geliyor ki, o inatçılığı bırakarak ve dürüst tepkilerini açığa vurarak başkalarının onun doğal masumiyetini görmelerine izin verdiğinde, diğer kişi çoğunlukla sevgiyle karşılık verir.Kova KD insanı harika bir grup karmasına sahiptir. Onun en iyi nitelikleri bir parçası olduğu grubu desteklemek, güçlendirmek ve onlara ilham vermek için ortaya çıkar.
Kuzey Ay Düğümü BALIK- Güney Ay Düğümü BAŞAK
Geliştirilecek Nitelikler: Bu alanlarda çalışmak gizli yeteneklerin ve becerilerin ortaya çıkmasına yardımcıolur.
 • Yargılayıcı olmamak
 • Şefkat
 • Endişeyi Yüce bir Güceteslim etmek
 • Meditasyon ve iç gözlemyoluyla zihni özgürleştirmek
 • Ruhsal yola odaklanmak
 • Olumlu sonuçlara güvenmek
 • Evrenle bağlantısını kabul ve tasdik etmek
 • Değişimi hoş karşılamak
Geride Bırakılacak Nitelikler: Bu eğilimlerin etkisini azaltmaya çalışmak yaşamıdaha kolay ve daha zevkli kılmaya yardımcı olabilir.
 • Aşırı endişe tepkileri
 • Aşırı analiz etmek
 • Saplantılı kaygı
 • Ayrıntıların öneminiabartmak
 • Eleştirici ilk tepkiler
 • Hata bulmak-başkalarınıhaksız çıkarmak
 • Bay ya da Bayan Kusursuzolmak
 • Esnek olmamak
Balık Kuzey düğümü insanının farkında olması gereken onun düzen için duyduğu zorlayıcı gereksinimdir (“Yaşamımı sürdürmem,her şeyin benim yaşamın nasıl olması ve başkalarının nasıl davranmalarıgerektiğiyle ilgili görüşüme uygun olmasına bağlıdır”), ve bu onu sonu gelmezbir kusursuzluk arayışı tuzağına düşürebilir (“Eğer çevremdeki insanlar dahakusursuz olsalardı, rahatlayabilir ve güvenebilirdim”). Ama bu dipsiz birkuyudur. Yaşam ve diğer insanlar asla bu insanın kendisini güvenli hissedeceğikadar uzun bir süre durağan bir kusursuz düzen hali içinde olmadığından, onunbeklentileri sürekli gerilim ve endişeye yol açabilir. Yaşam –ve başkaları-asla onun kontrolü bırakmasına yetecek kadar ideal olmadığından, o sürekliolarak güvenmeyi ve mutlu olmayı erteler.
Sonuç, evrenin planının onunkinden daha iyi olduğunu ve nasıl görünürsegörünsün, herşeyin uygun bir biçimde geliştiğini kabul etmeyi içerir. Onun,Yüce bir Güce teslim olarak ve her şeyin gerçekten düzen içinde olduğunagüvenerek, “kusursuz düzeni” yaratabileceği tek yer kendi içindedir. İroni şu ki,Balık KD insanı, Sonsuza gözü kapalı güvendiğinde ver her şeyin onun daha büyükmutluluğuna katkıda bulunduğunu kabul ettiğinde, birden büyük tablonun farkınavarır ve herşeyin nasıl onun yararına işlediğini hissetmeye başlar. O zaman,kontrolü bırakabilir ve mutlu olur.
YETENEKLER/MESLEK
Bu insanın kendi özel bürosu yada yeri olmalıdır.O tek başına çok iyi çalışır ve bir vizyonun keşfedilmesini vegerçekleştirilmesini içeren, ve çalışmanın (araştırma, kütüphane çalışması yada bilgisayar çalışması gibi) özel olarak yapıldığı projelerden zevk alır.BalıkKD insanı, manastırlarda çalışmak ve yaşamak dahil, ruhsal Gerçeğin bireyselolarak izlenmesini içeren herhangi bir meslekte başarılı olur. O –özel hayalinibaşkalarına sunan- harika bir ressam, zanaatkar, oyuncu ya da müzisyen olabilir.O harika bir destekçidir de, çünkü “sahne arkası” faaliyetlerinde çok iyidir. Odüzenli bir işte çalışsa bile, kendisine yalnız kalacağı ve iç gözlem yapacağıbol zaman ayırmalıdır.
Balık KD insanı, ayrıca, geçerli ayrıntıları fark etme ve bilginin anlamınıanaliz etme konusunda doğuştan yeteneklidir. O, geçmiş yaşamlardan gelen buyetenekleri hayallerini gerçekleştirmek için kullandığında, doğal pratikliğiona yardımcı olacaktır. Ancak, eğer o ayrıntıya dikkat, derinlemesine analiz,mükemmeliyetçilik ya da (muhasebecilik veya sistem analizciliği gibi) kesinlikgerektiren mesleklere girerse, büyük olasılıkla endişe ve huzursuzlukhissedecektir. Bu insan, mesleği bir vizyonu geçekleştirmeye odakladığında veonu bu vizyonu gerçekleştirmek için pratik becerilerini kullanacak şekildegüçlendirdiğinde daha iyi durumda olur.
GEÇMİŞ YAŞAMLAR
Balık KD insanı birçok enkarnasyonu fiziksel şifacı ve yardımcı olarakgeçirdi: Birçok farklı kültürde cerrah, doktor ve hemşire oldu. Bunlar onunodaklanması ve “işini doğru yapması” gereken kritik pozisyonlardı,çünkü bir kişinin yaşamı buna bağlıydı. Bu yüzden, bu enkarnasyonda o herşeyikusursuz biçimde yapmaya çok bağlıdır ve bu konuda bir aciliyet duygusuhisseder. İşler plana uygun gittiğinde, bu insan kendisini güvenli ve güçlühisseder; herşey kontrol altındadır ve “operasyon” başarıylasürmektedir. Ama beklenmedik bir şey vuku bulunduğunda, o paniğe kapılır.Bilinçaltı olarak, o bir şey “ters” gittiğinde birisinin öleceğinidüşünür.
Tıbbi personel olarak bu insan saptanmış kurallara ve yöntemlere bağlıydı-hiçbir hata olmazdı. Bu yüzden, bu enkarnasyonda o herşeyi tam ve kusursuz birbiçimde yapmaya aşırı bağlıdır. Ve bu kusursuz davranış beklentisiyle yalnızcakendisini sıkıntıya sokmakla kalmaz, aynı katı standartları çevresindekilere de-özellikle iş yerinde- uygulama eğilimi gösterir. Belki de tıbbi alandaçalıştığı geçmiş yaşamlarından ötürü, o sağlığına çok dikkat eder, kendisine hastalıkbulaşmasından korkar ve çevresini tertemiz tutma ihtiyacı duyar.
Ayrıca Balık KD insanının -rahip, rahibe ve “Rahibe Teresa” gibi biriolarak- kusursuz, “kitaba göre” davranarak dünyada pratik hizmetverme yoluyla ruhsal gerçeği temsil ettiği enkarnasyonla
rı olmuştu. O rolmodeliydi; başkaları ruhani insanların nasıl davranmaları gerektiğiniöğrenmek için ona bakmışlardı. Davranışları hayranlık ve ödüllerlesonuçlandığından, o “kusursuz ” olma ile maddi dünyada işlerin onunistediği gibi gitmesi arasında bilinçaltı bir ilişki kurar. Ancak, o geçmiş yaşamlardabu insan biçim kusursuzluğuna “saplanıp kaldı” ve kendi iyileştiricigücünün özüyle teması yitirdi. Bu anlaşılabilir bir durumdu, çünkü o ayinleryapmalı ve her zaman belli bir biçimde giyinmeli ve davranmalıydı. Bu yüzden,bu enkarnasyonda o biçime bağlılığı bırakmak ve tekrar özle temasa geçmekistemektedir. Onun, geçmiş yaşam hizmetlerinden ötürü, huzur ve içseldoyum ödüllerine sahip çıkmasının zamanı gelmiştir.
ANALİTİKEĞİLİMLER
Geçmiş yaşamlarda, Balık KD insanı analiz işlemini aşırı kullanmış veaşırı geliştirmişti, bu yüzden bu kez o her şeyi analiz etme eğilimindedoğmuştur. O, sürekli olarak,- nasıl işlediğini görmek için her şeyi analizeder ve bunu anlayana dek tatmin olmaz. Zihni her zaman hızlı çalışır,çoğunlukla kendi haline bırakılması gereken şeyleri analiz eder. Bir soğanısoyar gibi, o bir şeyi geride bir şey kalmayana dek kat kat soyar -vesonra kendisini boş ve endişeli hisseder. Bu enkarnasyonda, onun aradığı analizyoluyla bulması programlanmamıştır.
Bu insan sorunları olası her yönden yoğun bir biçimde analiz eder, bu da diğerdüğümsel gruplardaki insanları çıldırtır! O ters gidebilecek her şeyi-kendisinin kontrol edemediği şeyleri- düşünür. Bir kez o kaygılanacak bir şeyolduğuna karar verdiğinde, bu onun gergin, çılgın bir hale sokar ve o bu haldenkurtulmakta zorlanır. Şimdiki zamanda ne olacağından çok, gelecekte neolabileceği onu kaygılandırır. Kaygılarının büyük bir çoğunluğu hiçbir zamangerçekleşmez, ama bu onun sürekli bir endişe hali içinde yaşamasını önlemez.
Onun, düşündüğü “en kötü durum senaryoları”nın gerçekleşmesinin olasıolmadığını görmemesinin bir kaç nedeni vardır: (1) O, korkulan sonucuönleyebilecek yeni içgörüleri ya da eylemleri dikkate almaz.; (2) dışmüdaheleye izin vermez; ve (3) en önemlisi, sezgisinin geleceği doğru olarak”hissetmesine”, gerçekten endişelenecek bir şeyin olup olmadığınıhissetmesine izin vermez. O, geleceğe uyumlanıp onu “hissetmek” için düşünmeyidurdurmalıdır.
Balık KD insanı, aşırı analiz etme eğiliminden ötürü birçok sorunla karşılaşır.Örneğin, onun bir vizyonu vardır ve sonra o, evrenin onun kendi yoluylageliştirmesine izin vermeden onu gerçekleştirmeye zorlar. O bir patikayıgörür,ama o yolun tümü olmayabilir; o yalnızca dar bir patika olabilir. Belkibir kişi o yöne gidebilir, ama işin içinde başkaları da olduğunda, bu dahageniş bir görüşü gerektirir.
Bu insan uygulamaya o denli alışıktır ki, eldeki göreve çok dar bir açıdanodaklanır ve diğer koşulları hesaba katmaz. Onun için en iyi yol -işler onunplanına uygun gelişmediğinde- geri çekilmektir. Paniğe kapılmak yerine, ofarkında olmadığı daha yüksek bir planın gelişmekte olabileceğini kendikendisine hatırlatmalıdır.
VİZYON
Geçmiş yaşamlardan, Balık KD insanının zihni odenli karmaşıktır ki, bu enkarnasyonda onun hedefi sadelik‘tir. Sade,karmaşık olmayan yanıtlar şimdi onun için en iyi sonuçları verecektir. Oyavaşlayabildiğinde ve akışkan kaldığında, Melekleri’nden gelen ve ona”her şeyin yolunda olduğunu” gösteren bilgiyi alabilir. Yalnızca bufarkındalık bile onun vizyonunu gerçekleştirmesini sağlayacak doğru eylemigörmesini sağlar.
Balık KD için diğer öneriler:
Balık KD insanı daima bir sorun bulmaya çalışır; ve her şeyin düzgün, sorunsuzbir biçimde işlemesini sağlamanın onun sorumluluğu olduğunu düşünür. Buenkarnasyonda onun işi, her şeyi olduğu gibi kabul etmek ve insanlara, olupbitenin -onlara güven verecek- daha geniş bir görüşünü sunmaktır. Onun işi –ne kadar”yapıcı” olursa olsun- eleştirmekten çok, teselli, destek ve şefkatvermektir.
Etkileşimlerine sevgi getirmek için, o kendisine güvenmeli ve kişiselsınırlarının ötesinde vermemelidir.
Balık KD insanının başka bir kişiye gerçekten yardım mı ettiğini yoksa zarar mıverdiğini bilmesinin tek yolu, o konuda kendisini nasıl hissettiğidir. Eğer obirisine hizmet ediyor, ve bundan zevk alıyor ve kendisini iyi hissediyorsa ozaman bu doğrudur.
Balık KD insanı kendisini feda ederek partnerine iyilik yaptığını düşünür, amao hiç kimseye yardım etmiyordur. O bilinçaltı olarak, kendisine”onarılması” gereken bir eş çektiğinde ve eş istismar edici halegeldiğinde, şunu anlamalıdır: Her şeyin kusursuz planı içinde, belki departnerinin öğrenmesi gereken bir sonraki ders, insanları istismar etmesininonun yanına kar kalmayacağıdır.
Balık KD insanı eski yapıyı sımsıkı bıraktığında, yeni bir deneyim aleminegirer. Bu süreçte, yok olacak ve değişecek olan şey, eski deneyimlemebiçimidir.
Balık KD insanı için orta bir yol yoktur. Onun düşünmesi, sonradan fikiryürütmesi, ve analiz etmesi yaşamını kolaylaştırmayacaktır.
Balık KD insanı ya meditasyon yaparak, ya da bir günlük tutarak olaylarınardında “daha yüksek bir neden” arayabilir. O günde kırk dakikası kendisinemeditasyon, içe yöneliş olarak ayırdığında yaşamının nasıl değişeceğineşaşıracaktır.

KAYNAK:Ruhsal Astroloji – Jan Spiller

 

 

 

“AY DÜĞÜMLERİ VE RUHUN KARMİK YAPISI 2” üzerine 8 düşünce

 1. Merhaba burcum akrep yükselen burcum oğlak.şimdi ben akrep kd yi okumalıyım sanırım doğru mu?teşekkürler:))

 2. Kuzey ay düğümü aslan olan bir birey olarak burcum oglak ay oğlak.yazınızı okuduğumda oğlak kuzey ay düğümü beni anlatıyor hissine kapıldım.bu konuda fikrinizi merak ediyorum.

  1. Bireysel olarak kendimizi tanımlayışımız ile evrenin tanımı bir parça farklıdır. İlk okunduğunda herkes Güneş burcunu Kuzey Ay Düğümü ile eşleştirebilir. Aslında önemli olan bilinçaltınımızın ne söylediği.

 3. Merhaba
  KD oğlak için ”Aile bireyleri ile duygusal bağ kurmaktan kaçınmalı.” şeklinde bir bilgi var metnin içinde. Peki bu durum eşler içinde geçerli mi? Geçerliyse eşimin duygusal gereksinimlerine yanıt vermemek kopmalara sebep olmaz mı ?
  Açıklarsanız sevinirim..

  1. Buradaki duygusal bağ tanımı, normal duygusal bağdan ziyade bağımlılıkla ilintili. Duygusal destek talebi yüzünden, hedeflere ulaşmanın baltalanmasına değiniliyor. Yazının detaylarına dikkat ederseniz, mutlaka yakalarsanız asıl söylenmek istenileni. Normal ve sağlıklı bir duygusal bağ kurmuş çiftler için geçerli değil bu durum.
   Tuzak şudur: duygusal desteğin devam etmesi için çabalamaktır. Örnek vermem gerekirse, eşinin çalışmasına izin vermeyeceğinden dolayı, okulu yarım bırakmak iyi bir örnek oluşturuyor duruma. Kişi okumayı devam ettirir ve hedeflerine ulaşmada yılmadan çalışırsa, dışarıdan aradığı duygusal desteği kendi içinde yaratacaktır. Bu düğümün esas öğrenmesi gereken de budur: dışarıdan beklenileni, kendi içinde yaratmak. Eğer dışarıdan destek devam ederse, kişi kendi içinde duygularıyla temas kuramaz.
   Sevgilerimle..

 4. Mükemmel bir analiz olmuş.Tek tek aile bireylerinin hepsine baktık. Aynen doğru çıktı.Tebrikler. :)
  Farkındalığımız arttı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

one + 15 =