AY DÜĞÜMLERİ VE RUHUN KARMİK YAPISI 1

Kuzey Ay Düğümü KOÇ – Güney Ay Düğümü TERAZİ

Geliştirilecek Nitelikler: Bu alanlardaki çalışma gizli yeteneklerin ve becerilerin ortaya çıkmasına yardımcı olabilir.

 • Bağımsızlık
 • Kendinin farkında olmak
 • Kendi itilimlerine güvenmek
 • Cesaret
 • Yapıcı bencillik
 • Aşırıya kaçmadan karar vermek
 • Kendini ruhen beslemek

Geride Bırakılacak Eğilimler: Bu eğilimlerin etkisini azaltmaya çalışmak yaşamı daha kolay ve zevkli kılmaya yardımcı olabilir.

 • · Kendini başkalarının gözleriyle görmek
 • · Güçten düşürücü diğerkamlık
 • · Bay ya da Bayan “İyi İnsan” olmak
 • · Haktanırlığa ve adalete saplantılı bağlılık
 • · Ortak bağımlılık dışsal uyuma bağlılık
 • · “Kısasa kısas” zihniyeti

Koç Kuzey Düğümü insanının farkında olması gereken, kafasını adalete saplantılı bir biçimde takmış olmasıdır. “Hayatta kalmam herkesin bana adil davranmasına bağlıdır” bu düşünce onun sağlam bir zemine basmadığını işaret etmelidir. Bu insan çok verici bir yapıdadır, ama onun adalet ve haktanırlık gereksinimi dipsiz bir kuyudur. O, hiçbir karşılık alamayacağını bilse bile, kendisine rahat gelen bir noktanın ötesinde vermeyerek kendisine karşı “adil davranmaya” başlayabilir.

Koç KD insanının kaçınması gereken tuzak, ideal ve kendini adamış bir partner bulmak için bitmez bir arayış sürdürmektir. (“Mükemmel partneri bir bulabilsem, kendimi kendi içimde tamam hissedeceğim”). Onun aradığı tamlık duygusu yalnızca bireysel olarak kazanılabilir; o partner ne kadar harika olursa olsun, bu tamlık duygusu bir ilişkinin yan-ürünü olmayacaktır. Sonuçta, o kendisi olabilme iznine sahip olabilmek için hiçbir zaman başkalarından yeterli onayı alamayacaktır. Bu noktada risk alıp, kendisi için anlamı olan faaliyetlerin peşine düşmelidir. İroni şu ki, bir kez bu insan kendi yönüne gittiğinde, onu destekleyecek uygun kişiler yaşamına çekilecektir.

BU İNSAN ASLINDA NE İSTER?
Koç KD insanı aslında sevdiği bir partnerle birlikte mutluluğu, uyumu, haktanırlığı ve desteği deneyimlemek ister. Bunu elde edebilmek için onun önce kendisinin partneri olması gerekir. Kendisini tanıdığında, ona sevinç veren ve ruhen besleyen şeyleri yapmaya başlar, böylece kendisini güçlü, güvenli ve desteklenmiş hisseder. Kendisine karşı daha adil davrandıkça, aradığı denge ve adalet duygusunu hissedecektir. O, ancak onoktada iki bireyin de kendini güç kaybına uğramış hissetmeden eşit olarak paylaştıkları sağlıklı bir partnerlik kurabilir.

KOÇ KUZEY DÜĞÜMÜ İNSANI İÇİN İYİLEŞTİRİCİ ONAYLAMALAR
· Kendime güvenip itilimlerini izlediğimde, herkes kazanır.
· Başkalarını destekleyebilmek için, önce kendimi ruhen nasıl besleyebileceğimi öğrenmeliyim.
· Gerçekten kendim olarak başkalarına en iyi şekilde yardım edebilirim.
· Her zaman iyi olmamak pekaladır.
· Kendime karşı adil olmam bana bir denge ve güç duygusu sağlar.

GEÇMİŞ YAŞAMLAR
Koç KD insanı birçok geçmiş yaşamında başkalarını desteklemiştir ve bu konuda doğal bir yeteneğe sahiptir. O geçmiş enkarnasyonlarında ev kadını, sekreter, danışman ve yardımcı olmuştu. O, başkalarına enerji ve destek veren “sahne arkasındaki” kişiydi. O destek verirken tüm kimliğini, gücünü ve olumlu enerjisini aktarmış olduğundan, bu desteklediği kişileri daha büyük ve güçlü kılmıştı. Koç KD insanı “aile reisi” olarak ta bir çok yaşam geçirmiştir ve bu yüzden enerjisini yakın çevresinde bulunan insanlarla kaynaştırmaya alışıktır.
Başkalarını başarıyla desteklemek için, o muazzam bir farkındalık ve duyarlılık geliştirmişti.
Geçmiş yaşamlarında çok v

erici olmasına karşın, onun bir gizlidürtüsü vardı: O bir takımın bir parçasıydı, ve eğer partneri başarılı olursa, bu onun da yaşamını sürdürebilmesini sağlardı.
Geçmiş yaşamlarında bu sistem çok iyi işledi ama, bu enkarnasyon bu şekilde işlemek üzere düzenlenmemiştir. Başkalarını desteklemek sürecinde, bu insan kendi kimliğini yok etti. Bu enkarnasyonda onun kaderi kendi titreşimlerinin gücüyle temasa geçmektir. İşte bu yüzden, o açıkça yardım istemeden partnerinin onun gereksinimlerini karşılayacağına güvendiği her seferinde, düş kırıklığına uğrar. Aslında bu onun yararınadır, çünkü başka birine güvenip dayanması kendi gücüyle yaşayabilme yeteneğini deneyimlenmesini engeller. Böylece şimdi o başkasını güçlendirmek için kendi kimliğini feda ettiğinde, kaybeder -beklediği ödüller gelmez. Onun kendini yeniden keşfetmesinin zamanı gelmiştir.

İLİŞKİLER/BAĞIMLILIK
Başkalarıyla (özellikle eşiyle) uyuma bağlılık, Koç Kuzey Düğümü insanı için bu enkarnasyondaki esas sorundur. Aslında, sorun bağımlılığı aşar -bu onu partneriyle, bazen de önem verdiği tüm kişilerle tam olarak özdeşleşmesini içerebilir. Koç KD insanı, çoğunlukla, partneriyle öylesine özdeşleşir ki onun duyguları tarafından ezilir.

Bu insan, partneri istediği gibi yönlendirerek kendi içsel uyumunu yeniden kazanmaya çalışmasının iyi sonuç vermeyeceğini anlamalıdır. Partnerinin uyumsuzluğunu hissettiğinde işe yarayacak olan şey, onun partnerinden nazikçe izin isteyip, bir süre yalnız kalmasıdır. Onlar, kendisinden yardım istemedikçe, Koç KD insanı başkalarına, onların kendi hissettikleri şeyi deneyimlemelerine ve kendi başlarına halletmelerine izin verecek kadar saygı göstermelidir. İnsanlar daha derin bir öz farkındalık düzeyine böyle erişirler.

Onun, partneriyle aşırı özdeşleştiği zaman gidebileceği -yalnız kalabileceği- bir yere ihtiyacı vardır.

BİR PARTNER SEÇMEK
Bir eş ya da yakın bir ilişki ararken, Koç KD insanı bilinçaltı olarak, içinde kendisini kaybedebileceği bir ilişki aramaktadır. O,diğer kişinin içine -kendisini tümüyle “güvende” hissedecek kadar- gömülmek ister. Bu eski, “iki yarım bir bütün eder” teorisidir, ama o bu insanın işine yaramaz. O, “iki ayrı bütünün sağlıklı bir takım oluşturduğunu” öğrenmek için buradadır.

BAĞLANMA KORKUSU
Geçmiş yaşamlarında ilişkilerinde kurnazca yönlendirildiğini ve istismar edildiğini hissetmiş olduğundan, bu yaşamda Koç KD insanı -çok verme ve kendini kaybetme eğiliminde olduğunu görerek- ilişkilerden ve evlilikten korkar. Bu yüzden, ilişkilere çok çekilmesine rağmen, bir yanı geri durur, bir kez daha bağımsızlığını kaybetmeyi göze almaktansa yalnız yaşamayı tercih eder. Böylece, bir çok yönden doğal bir evlilik partneri olmasına karşın, evlilik aşamasına erişmeden önce, bilinçaltı olarak ilişkilerini sabote edebilir.

Onun bu tereddüdü için günümüzde çeşitli çözümler vardır: Tek eşli (monogam) bir ilişki içinde olmak ve ayrı evlerde oturmak, ya da evlenmeden partneriyle birlikte yaşamak. Eğer o önce kendisine ve bütünlüğüne sadık kalmaya bilinçli olarak karar vermişse, evlilik yürüyebilir. Sonuçta, bu aynı meydan okumadır:Önce kendi bağımsız kimliğini geliştirmek, ve sonra partneriyle karşılıklı dayanışma ve iş birliği içinde geçinmeyi öğrenmek.

Koç KD insanı için diğer yapıcı dönüşümler:

Bu yaşamda başka insanlara yetişkin bir düzeyden yaklaşması onun için daha iyi sonuç verir.

Özellikle kişisel ilişkilerde, o dürüstçe ve açık olarak konuşmalıdır.
Mantıklı olmaya çalışmadan hislerini kabul ve tasdik ettiğinde ve itilimlerini ifade ettiğinde, bu herkes için iyi sonuç verir.
Koç KD insanının dürüst, içgüdüsel tepkileri onun çevresindeki koşullara kendiliğinden adalet getirir.
Bu enkarnasyonda, kendini-keşfetme sevinci Koç KD insanı için en büyük mutluluklardan biridir.
Kendisini başkalarının gözüyle görmek, Koç KD insanı için “nasıl kaybederim”e eşittir. O kendisini kendi gözleriyle görmeye başladığında, kendisini hoşnut eden şeyleri yapmaya başlayabilir, enerjisini arttırabilir, kendisini destekleyip güçlendirebilir.
Bu insan kendisini severse, hayallerini gerçekleştirmesini de destekler.

Bu insan için en büyük hedef, kendisine güvenmeyi öğrenmek ve kendisi olmaktır -onu başka insanların destek sistemi olmaya hapsetmeyen sağlıklı bir ilişki kurma biçimi bulmaktır.
Koç KD insanı kendisinden kuşkulanmayı bırakmalı ve kendisi olmaya başlamalıdır.

Bu enkarnasyonda onun görevi önce kendisine, sonra başkalarına liderlik etmektir- bu yüzden onun içindeki savaşçının ortaya çıkması sağlıklıdır.
Koç KD insanı, karşılıklı- dayanışma ilişkilerine hazır olduğu kişisel gelişim aşamasına eriştiğinde, gerçekten parlamaya başlar.

Kuzey Ay Düğümü BOĞA – Güney Ay Düğümü AKREP 
Geliştirilecek Nitelikler: Bu alanlardaki çalışma gizli yeteneklerin ve becerilerin ortaya çıkmasına yardımcı olabilir.

 • Sadakat
 • Sınırların farkındalığı
 • Adım adım ilerlemek
 • Bir özdeğeri duygusu
 • Kişisel değerlerin farkındalığı
 • Sabır
 • Kendinin ve başkalarının ifade edilmiş gereksinimlerine saygı göstermek
 • Beş duyudan zevk almak
 • Şükretmek
 • Dünya Ana’dan beslenmenin farkındalığı
 • Bağışlamak
 • Sebat

Geride Bırakılacak Eğilimler: Bu eğilimlerin etkisini azaltmaya çalışmak yaşamı daha kolay ve zevkli kılmaya yardımcı olabilir.

 • Kriz durumlarına çekilmek
 • Başkalarının işleriyle aşırı ilgilenmek
 • Sabırsızlık
 • Uygunsuz yoğunluk
 • Yargılama eğilimi
 • Kafayı başkalarının psikolojik güdülerine takmak
 • Başkalarının istekleriyle iş birliği yapmaya direnmek
 • Aşırır tepki göstermek
 • Bir bölümü ortadan kaldırmak için bir şeyi yıkmak
 • Saplantılı-zorlayıcı eğilimler

Boğa Kuzey Düğümü insanının farkında olması gereken, onun özdeğerini başkaları vasıtasıyla bulmaya çalışmasıdır. (“Ancak başkaları beni onayladıklarında kendimi iyi hissedebilirim”). Bu da onu sonsuz bir eş ruh (ruh eşi) arayışı tuzağına düşürebilir.(“Eğer bu özel kişinin enerjisine sahip olursam, kendimi tamamlanmış hissedeceğim.”) Gerçekte, bu insana bir tamamlık duygusunu ancak kendi içinde kazanabilir; bu asla bir ilişkinin, hatta bir eş ruhla ilişkinin yan ürünü olarak gelmeyecektir. O, başkalarından ne kadar çok destek ve onay alırsa alsın, daima daha fazlasına ihtiyacı olduğunu düşünür. Aslında, başkalarının onayı onun doğru yolda olup olmadığının yanlış bir göstergesidir. Başkaları ne düşünürlerse düşünsünler, onun kendisi için doğru olduğunu bildiği ölçütlere göre yaşaması, bir özdeğeri duygusu geliştirmesine yardımcı olacaktır.

Sonuç olarak, bir noktada o başkalarının ağına dolanmayı, onların işlerine karışmayı bırakmalı ve kendi yolunda yürümelidir. İroni şu ki, o bunu yapmaya başladığında, başkaları onu hem parasal olarak hem de enerji düzeyinde destekleyecektir.

BU İNSAN ASLINDA NE İSTER?
Bu insanın aslında istediği şey, bir başkasının enerjisiyle birleşmek ve karşılıklı olarak güçlenme hissetmektir. O, mutlak ve kalıcı bağlılık aramaktadır. O, tüm maddi gereksinimlerini karşılayacağına güvenebileceği bir partner ister, ve o da partnerinin tüm duygusal gereksinimlerini karşılayacaktır (ya da bunun tersi de olabilir) -o iş birliği içinde karşılıklı olarak birbirini güçlendirici ve tamamen güvenilebilir bir kişilik ister. Bu tip bir
ilişkiyi başarıyla oluşturabilmek için, o ayırt edici olmalı, benzer enerjiye ve değerlere sahip olan birini bulmalıdır. Paylaşılan hedefler bireyler olarak her biri için değerli olmalıdır.
Bunun gerçekleşmesi için, Boğa KD insanı önce kendi değerleriyle temasa geçmelidir. Kendi içinde güçlü olmalı, kendisinin ne istediğinin farkında olmalı, ve onun için gerçek ve anlamlı olan şeye uyumlanmalıdır. Burada onun başarması gereken şey, kendi enerji sistemini oluşturması ve birey olarak kim olduğunu anlamasıdır. Enerjisi güçlendiğinde, o birlikte başarılı bir partnerlik oluşturabileceği benzer enerjiye sahip bir eşit otomatik olarak kendisine çekilecektir.

BOĞA KUZEY DÜĞÜMÜ İNSANI İÇİN İYİLEŞTİRİCİ ONAYLAMALAR
-Kazanmak için adım adım, yavaş yavaş ve kararlı bir biçimde ilerlemeliyim.
-Kendi değerlerime uygun yaşadığımda, kendimi iyi hissederim.
-Doğa Ana bana gereksindiğim enerjiyi verir.
-Kendi gereksinimlerimi ve başkalarının ifade edilmiş gereksinimlerini doyurduğumda, ilişkiler için sağlam bir temel kurarım.
-Eğer rahatsam, ‘doğru yoldayım’ demektir.
-Başkalarının hakkımda ne düşündükleri beni hiç ilgilendirmez.

GEÇMİŞ YAŞAMLAR
Geçmiş yaşamlarında, Boğa KD insanı iktidardaki nüfuzlu kişilerle ayrılmaz, birbirine bağlı ilişkilere girmişti. O, Kral’ın arkasındaki Kraliçe ya da Kibar Fahişe idi ve “içerideki haberlerin” sırdaşıydı, ama sonunda kararları diğer kişi verirdi. O, Şefin Danışmanı, Başkanın Başyardımcısı ya da Generalin Sırdaşı idi. O tüm gücünü, enerjisini ve karizmasını daha kudretli olan eş ruhu için kullandı ve bunun karşılığında o kişiden özdeğerinin tanınması anlamına gelen -onay ve takdir aldı. Boğa KD insanının geçmiş yaşamlarında başka bir kişiye dayanması, onu yaşamını kendi yetenekleriyle kazanabileceği bilgisinden yoksun bırakmıştır. Bu yüzden, bu enkarnasyonda o özgüvenini yeniden kazanmanın bir yolu olarak parasal sorumluluğu üstlenmelidir; o parayı nasıl harcadığını bilincinde olmadığında, yıkıcı bir borç yaratabilir.

Bu yaşamla ilgili diğer geçmiş yaşamlar “kötü bir şöhretle” geçirilmişti. O yaşamlarda, Boğa KD insanının başarısı kendi sınırlarının olmamasına dayanıyordu, böylece o bir başkasının enerji alanıyla -her iki kişinin tek başına yapabileceğinden daha çok güç üreten biçimlerde- başarıyla kaynaşabiliyordu. O, başkalarının gereksinimlerine karşı bir duyarlılık geliştirdi, bu da o enkarnasyonlarda onun çok işine yaradı. Ancak, başkalarıyla böyle yoğun bir biçimde kaynaşma, Boğa KD insanının ayrı bir varlık olarak kendi gereksinimleri ve değerleri duygusunu yitirmesine neden oldu. bundan dolayı, o bu enkarnasyonda başka bir kişiyle aşırı derecede ya da çok çabuk kaynaştığında, kendi sınırlarını, değerlerini ve ruhsal ahlakını koruması gerektiği yönünde bir uyarı olarak ihanetle karşılaşır.

Bu insan, geçmiş yaşamlarında stratejist ve danışman olarak psikoloji uzmanıydı; başkalarının psikolojisine nüfuz ederek onların güdülerini ve gereksinimlerini anlar ve davranışlarını önceden tahmin ederdi. O, dengesiz kişilerin çevresindeydi; onların zihinsel ya da duygusal işlev-bozukluklarını ortaya çıkarmalarına yardım eder, onları iyileştirir, ve bunun karşılığında parasal yardım alırdı. Psişik duyarlılığı onun hem düşmanının kafa yapısını tahmin etmesini, hem de eş ruhunun ifade edilmemiş gereksinimlerini ve arzularını karşılamasını sağlardı. Ancak, bu enkarnasyonda onun başkalarına uyumlanması, kendi yönünü somut ve tutarlı bir biçimde izlemesini engeller. Şimdi, başkalarıyla derin bir biçimde kaynaşmadan uzak durarak kendi işine daha çok odaklanması onun en yüksek hayrına olur.

Bazı Boğa KD insanları geçmiş yaşamlarında gücü kötüye kullanmış ve şiddet uygulamışlardır. Bu yaşamda onlar gücü kötüye kullanmamayı öğreniyorlar, ve bazıları için bu kendilerinin kötü muamele görmeleri, istismar edilmeleri anlamına gelebilir. Bu enkarnasyondaki dersler bu insanlar için kolay değildir. Onlar bu yaşamda -uyuşturucu ya da alkol bağımlılığı dönemlerinden, ciddi psikolojik sorunlarla uğraşmaya, büyük şirketlerin yönetim kurallarında bulunmaktan, katı bir ruhsal yolda olmaya kadar- gerçek aşırı uçları deneyimleyebilirler. Onların yaşam yelpazelerinde karanlığın derinliklerinden aydınlığın doruklarına dek her şey olabilir.

İLİŞKİLER/BAĞIMLILIK
Boğa KD insanı eş ruhunu arayarak doğar. Bu bağı çok yoğun bir biçimde istemesi, ilişkilere çok çabuk girme eğilimiyle, gençliğinde sık sık sevgili değiştirmesine neden olabilir. Onun bu enkarnasyonda başarması gereken şey, bu birleşmeye daha az odaklanıp, kendi değerlerini geliştirmeye daha çok odaklanmaktır -o zaman o uygun eşi kendisine çekecektir.

Geçmiş yaşamlardan, bu insan her şeyi vermeye ve diğer kişinin karşılıkta bulunmasına alışkındır. Ama bu enkarnasyonda, onu şaşırtacak bir biçimde, başkalarının ona aynı ortak-bağımlı biçimde karşılık vermeleri onun astrolojik haritasında yer almamaktadır. Bu, evrenin onun istismar-edici ortak-bağımlılıktan kurtularak kendi kendine yeterli olmayı öğrenmesine yardım etme şeklidir. Kalbinin derinliğinde o, dünyada her şeyden daha çok, bir eş ruh ister- bu karşılıklı olarak savunmasızlık, bağlılık, ve birbirini güçlendirme içinde birlikte yaşayacağı o özel kişidir. Bu hayalin gerçekleşmesi için, onun önce kendi içinde bütün olmayı deneyimlemesi gerekir. O kendisini bütün hissetmek için artık başka bir insana ihtiyaç duymadığında, ancak o zaman doğru yaşam partnerini kendine çekecektir.

Boğa KD insanı, bazen kendisini son derece yalnız hisseder, eş ruhunu bulmak için yanıp tutuşur. O tutarlı, güvenilir bir yoldaşlığın rahatlığını özler; ve bu yaşamda sadık bir yoldaş bulmak onun doğuştan kazandığı bir haktır. Ama, bu enkarnasyonda başka her şeyde olduğu gibi, o bunu hak etmelidir. O kendi bütünlüğünü ve yönünü deneyimlemek için çaba gösterdiğinde ve kendi başına güçlü bir ırmak haline geldiğinde, aynı yönde giden başka bir güçlü ırmakla birleşebilir, ve ikisi birlikte denize akabilirler.

SADAKAT
Sadakat ve bağlılık Boğa KD insanı için çok önemlidir. O, genellikle, “oynaşmaz”; yaşamını birlikte geçirebileceği, kendisiyle aynı şeyleri hisseden bir partner ister. O doyum hissetmek ister, bu yüzden, evlendiğinde eşine psişik olarak uyumlanır ve onu gücüyle, enerjisiyle, onaylamasıyla beslemeye başlar -ve eşinin de ona aynı şekilde karşılık vermesini bekler. Bu işe yaramaz, çünkü Boğa KD insanı bunu eşinin bakış açısından onun gereksinimlerinin neler olduğunu ayır etmeden yapar. Eşinin gereksinimlerine uyumlanacağı yerde, kendi değerlerini projekte eder. Eşinin ne istediği ve neye gereksinim duyduğu konusunda kendi düşündüğü şeyi ona projekte eder -ve sonra o gereksinimleri karşılar- ama eşinin asıl gereksinimlerini ve arzularını nadiren fark eder.

Boğa KD insanı için, sağlam bir ilişki, her bir kişinin kendi gereksinimlerini karşılamanın sorumluluğunu üstlenmesine ve ilişki dışındaki faaliyetlerden enerji kazanmasına dayanır. O zaman, karşılıklı güçlendirmeye, birbirinin enerjisini tüketmek yerine birbirine enerji vermeye dayanan sağlıklı bir ilişki gerçekleşebilir.
Bu insan, bir ilişkide iki insan arasındaki sadakatin her iki kişinin kendi kendisine sadık olmasına dayandığını öğreniyor. O, bir başkasına sağlıklı bir biçimde sadık olabilmek için önce kendisiyle bir sadakat bağı oluşturmalıdır.

Amaç, ilişkideki alışverişi beklentiler aleminden çıkarıp açıkça ortaya koymak, ilişki ilerledikçe önemli olanı dile getirmektir. O zaman onlar birbirlerinin gereksinimlerini karşılamayı ve gereksindikleri tutarlı temelde mutlu etmeyi isteyip istemediklerini saptayabilirler.

Boğa KD insanı için diğer yapıcı dönüşümler:
Boğa KD insanının bu enkarnasyonda başarı için başkalarına güvenmesine izin verilmeyecektir, çünkü o kendisine güvenmeyi öğrenmelidir.

Boğa KD insanı güce sahip olduğunu kabul ve tasdik etmek için başkalarına bel bağladığında, hiç güce sahip olduğunu hissetmeyecektir. O gücünün kendi içinde olduğunu idrak ettiğinde ise, bir hayli güce sahip olur. Onun gücüne sahip çıkması, kısmen, kendi değerini anlamasını içerir.
Boğa KD insanı başkalarını güçlendirmeye o denli alışkındır ki, kendisini nasıl güçlendireceğini unutmuştur. Bu enkarnasyonda, onun başarması gereken şey, projektörü kendisine çevirerek kendisini güçlü kılmaktır. O bunu nasıl yapacağını başkalarını güçlendirmek için ne yaptığını fark ederek, ve sonra aynı taktikleri kendisine uygulayarak keşfedebilir.
Boğa KD insanının para kazanma süreci onun özsaygısı geliştirmesine yardımcı olacağından, bu enkarnasyonda kendisine para ödenen faaliyetlerle uğraşması onun için daha iyidir.

Kuzey Ay Düğümü İKİZLER – Güney Ay Düğümü YAY
Geliştirilecek Nitelikler: Bu alanlardaki çalışma gizli yeteneklerin ve becerilerin ortaya çıkmasına yardımcı olabilir.

 • Sağlıklı merak
 • Başkalarının ne düşündüklerini öğrenmek için sorular sormak
 • Bir durumun iki yanını birden görmek
 • Ölçülülük-incelik
 • Mantık
 • İçsel ikiye bölünüşleri ifade etmek
 • Yaşama ve diğer insanlara karşı olumlu bir yaklaşım
 • Başkalarını bilerek neşelendirmek
 • Fikirleri ifade ederken tehditkar olmayan bir yaklaşım kullanmak
 • Dinlemek
 • Yeni fikirlere ve deneyimlere açık olmak
 • Kararlar vermeden önce olgulara dayanan bilgi aramak

Geride Bırakılacak Eğilimler: Bu eğilimlerin etkisini azaltmaya çalışmak yaşamı daha kolay ve zevkli kılmaya yardımcı olabilir.

 • Kendi haklılığından emin olmak
 • Soğuk davranmak, uzak durmak
 • Başkalarının onun “nerede bulunduğunu” bildiklerini varsaymak
 • Gerçekten dinlemeden başkalarının ne söylediklerini bildiğini düşünmek
 • Haklı olmaya ihtiyaç duymak
 • Başkalarının görüşlerini dikkate almadan “Gerçeği” desteklemek
 • Düşüncesiz spontanelik
 • Kestirme yollara başvurmak
 • Kendini aşırı ciddiye almak; yaşama karşı sıkıcı bir yaklaşıma sahip olmak
 • Olguları kontrol etmeden sezgiyle hareket etmek
 • Kendi inanç sistemine yabancı olan fikirlere direnmek
 • Geçmiş deneyime dayanarak şimdiki durumlar için peşin hüküm vermek

İkizler Kuzey Düğümü insanının farkında olması gereken, kendi haklılığından emin olmaktır.(“Eğer diğer insanlar benim haklı olduğumu kabul eder, ve bunun için beni takdir ederlerse, kendimi anlaşılmış ve kabul edilmiş hissedeceğim”) bu da onu sürekli olarak Gerçeği arama tuzağına düşürebilir (“Eğer ben tüm doğru yanıtlara sahip olursam, herkes bana değer verecektir; o zaman rahatlayabilir ve kendimi insanlara bağlanmış hissedebilirim”). Ama bu dipsiz bir kuyudur. Her zaman “haklı” olmak olanaksız olduğundan, o hiçbir zaman kendisini iyi hissetmez. Ve o insanlarla tartışıp, onları haklı olduğuna ikna etmeye çalıştığında, insanlar onunla bağ kurmak istemezler.

Oysa, eğer o farklı bakış açılarını -hatta, onun önceki deneyimlerine uymayanları bile- dinleyecek kadar alçak gönüllü ve açık olsa, insanları -kendisini onlara daha bağlı hissetmesine yardımcı olacak biçimde- tanımaya başlayabilir. Sonuç olarak, bir noktada o kafasını mutlak Gerçeğe takmayı bırakmalı, insanlarla oldukları gibi ilişki kurmaya, başkalarını dinlemeye ve onlardan öğrenmeye başlamalıdır. İroni şu ki, bu daha adil ve rahat ilişki ve etkileşim sürecinde Gerçek daha başarıyla iletilir. Ve İkizler KD insanı başkaları için neyin önemli olduğunu gerçekten dinlediğinde, vereceği karşılık da daha uygun ve yararlı olacaktır. O zaman insanlar onu gerçekten takdir eder ve onunla bağ kurmak isterler.

İKİZLER KUZEY DÜĞÜMÜ İNSANI İÇİN İYİLEŞTİRİCİ ONAYLAMALAR
-Bu, insanlara-yönelik bir enkarnasyondur.
-Ben yavaşlayabilirim ve başkalarıyla bağ kurmak için zaman ayırabilirim.
-Başkalarının ne düşündüklerine uyumlandığımda, ne söyleyeceğimi bilirim.
-Dinlemeye ve diğer kişi hakkında bir şeyler öğrenmeye gönüllü olduğumda, kazanırım.
-Eğer anlamazsam, sorular sormam uygundur.

GEÇMİŞ YAŞAMLAR
İkizler KD insanının iki çok farklı türde geçmiş yaşam deneyimleri olmuştur, ve bunlar tek bir ortak paydaya sahiptir. Gerçeği aramak. O bazı enkarnasyonlarında -Hindistan’da gezgin bir sadhu, çölde bir göçebe, bir münzevi, ya da doğanın sırlarını öğrenmek için tek başına vahşi bölgelere giden sıradan bir insan olarak- Gerçeği kendi başına aramıştır. O birçok enkarnasyonunda, Gerçeği ortak bir ideal olarak da aramış, dini örgütlere katılmıştır. Her iki durumda da Gerçeği, ruhsallığı, ahlak kurallarını, ve aydınlanmayı aramak onun tüm yaşamını yönlendirmiş ve o toplum ve insan ilişkilerini ihmal etmiştir.

Bu insan bir çok enkarnasyonunu Filozof Kral olarak geçirdi. Peş peşe yaşamlar boyunca, Budist, Musevi, Müslüman ya da Hristiyan olsun, Gerçeği aramak için çevresindeki herkesi terk edip gitti. Bu yaşamda, onun yine herkesi terk ederek kendi başına gitme eğiliminde olmasının nedeni budur. Tüm geçmiş yaşamları boyunca o aydınlanmayı aradı -Gerçeğin zirvesine erişmek için dağların tepelerine tırmandı. Ama Gerçeğe odaklanarak geçirdiği birçok enkarnasyondan sonra, onu buldu! Bu yaşamda onun bu arayışı sürdürmeye ihtiyacı yoktur. Sonunda, dağların tepesinde, o yapayalnız kalmıştı. Şimdi, bu enkarnasyonda, onun başarması gereken şey, kendi Gerçeği’ni paylaşmak, topluma yeniden katılmak ve insanlarla bağ kurmaktır.

Kendini haklı görmek, İkizler KD insanının başkalarıyla etkili bir biçimde ilişki kurmasının ve gerçek bağlılıkta doğal olarak bulunan huzuru ve sevgiyi hissetmesinin önündeki en büyük engel olabilir. O geçmiş yaşamlarda filozof ve rahip olduğundan, diğer insanlar onun talimatlarına uydular. O her zaman hiçbir kuşku olmadan “haklı” görülmeye alışmıştı, dolayısıyla onun bu kez doğuştan biraz kibirli olması anlaşılabilir bir şeydir. Ancak, diğer insanlar bu kendini üstün görme tutumunu hissedebilirler, ve bu onların bu insanı dinlemelerini engeller. Bu insan da, onu dinlemediklerinden ötürü, diğer insanların onun zekasını küçümsediklerini düşünmeye başlar. bu onun iletişim sorunundan ötürü nasıl acı çektiğinin bir örneğidir.

İLİŞKİLER/ÖZGÜRLÜK GEREKSİNİMİ
İkizler KD insanı bu enkarnasyonda özgürlüğe muazzam bir ihtiyaç duyar. Eğer bu dürtü onu yeni insanlar tanımaya itiyorsa bu onun için sağlıklıdır ve canlılığında bir artışla sonuçlanacaktır. Ancak, eğer özgürlük arzusu onun “özgürlük kaseti”ni dinlemesine ya da başkalarıyla bağ kurma mücadelesinden kaçmaya dayanıyorsa, sonuç huzursuzluk olacaktır.

BAĞ KURMA KORKUSU
Başkaları bu insanın “bam teline basıp” onu sinirlendiklerinde, onun tepkisi ilişkiyi tamamen kesmek ve kendi “dağının tepesine” çekilmektir.
İkizler KD insanı başkalarını dinlemeyi öğrenmekte olduğundan, sorular sormak iyi bir alışkanlıktır. İyi bir dinleyici olmak, sorular sormak ve diğer kişinin yaşamına ilgi duymak demektir; bu insan bu süreçle meşgul olduğunda mutlu ve huzurludur. O başkalarıyla derin ve samimi bir bağ kurmaya korkar; ama bunu yaptığında, kabul edilme ve tamamlanma duygusu derin bir biçimde doyum verici olur. O, geçmiş yaşamlarında erişmek için çok uğraştığı sükunetle yeniden bağ kurabilir.

BAĞLILIK
Bu düğümsel gruptakilerin çoğu evlenip “sakin bir yaşam” sürmek ister, ama onların bir yanı bu tür bir süreklilikten korkar. Onlar, gelişmek ve dğişmek, dolaşmak ve değişik şeyler yapmak için özgür olmak isterler. Eğer onlar aynı yaratılıştaki birisiyle birleşebilirlerse, her iki dünyada da en iyi şeyleri elde edebilirler. Ama, eğer özgürlüklerini sınırlayan bir ilişkiye girerlerse, bu ilişki genellikle yürümez.

İkizler KD insanı ilişkilerinde “bağlılığı” kolayca anlayıp kabul edemez. O kendi içindeki Gerçek ve uyum ipliğine bağlıdır. Felsefesinin etkilenmesini, değiştirilmesini istemez ve başka bir kişiyle inançlarını kaynaştırmadan ona nasıl tam olarak bağlanacağını bilmez. Bu insan, onu kendisi kılanın kendi gerçekleri olduğunu düşünür, o gerçekle özdeşleşir. Bununla birlikte, her iki kişi de açık oldukları ve birbirlerinin felsefelerini kabul ettikleri sürece, o farklı inançları olan biriyle birlikte yaşayabilir.

YÜZEYSELLİK
Bu insan ilk karşılaşmalarda çok başarılıdır:Kendini tanıtıcı kısa konuşma, çekicilik, yüzeysel bağlantı. Ama o bir lokantadaki bir teşrifatçı gibidir -diğer kişiyi iyi karşılar, herkesin anlayacağı bir kaç cümle söyler, ilk jestleri yapar ve gülümser; ama ondan sonra ne yapacağını bilmez. Romantik bir durumda o çoğunlukla tedirgin olur veya çekip gider ya da ilişkiyi hemen fiziksel düzeye taşımaya çalışır. Bu insan bedeniyle çok rahattır, böylece bir kez o kişiyle cinsel olarak birleşmeye başladığında kendisini yeniden rahat hisseder. Ne yazık ki, eğer önce zihinsel bir bağ ve karşılıklı anlayış oluşturulmamışsa, onun cinsel ilişkileri çoğunlukla kısa süreli ve geçici olarak doyum verici olur; onlar derin ve doyum verici ilişkilere götürmez.

İkizler KD insanı için diğer yapıcı dönüşümler:
İkizler KD insanı “kendi Gerçeğine odaklanmayı bırakıp, çevresindeki insanlara odaklanmaya başlamalıdır. Başkalarının yaşamlarıyla ilgili verdikleri bilgiyi dinlemeli ve anlamalıdır. Bu şekilde dinlediğinde, bazen ona “Hah! İşte!” dedirten bir içgörüye erişir, ki bu tam da diğer kişinin muhtaç olduğu perspektif olabilir.
O sohbetin ustalıklı bir etkileşim süreci olduğunu öğreniyor.
Bu insan diğer insanların zekasına da güvenmeli ve onların Gerçeği boğazlarına tıkıştırılmadan da görebileceklerine inanmalıdır.

İkizler KD insanı -eğer söylemek istediği şeyin gerçekten anlaşılmasını, ve insanlarla başarıyla bağ kurmak istiyorsa -sabırsızlığın yerine saygıyı geçirmesi gerektiğini öğreniyor.
İkizler KD insanı hiçbir konuyu konuşmaya değmez bulmamalıdır. Eğer birisi içtenlikle ilgileniyor ve bilgi arıyorsa, bu insan o kişinin bu bilgiyi bulmasına yardımcı olmaya çalışmalıdır.
Bu insan Gerçeğin taşıyıcısıdır, ve başkalarının aradıkları bilgiyi bulmalarına yardım ederken, çoğunlukla daha büyük bir Gerçeği gözler önüne sererler.

İkizler KD insanı, ona yardım etmleri için başkalarına güvenmelidir; ancak bunu körü körüne yapmamalıdır. Onun başarması gereken şey, çevresindeki insanları anlamak, ve sırf başka bir seçimi olmadığı korkusuyla herhangi birine güvenmemektir.
Dürüstlük bölümünü mutlaka okuyun…
İkizler KD insanı Gerçeğin enerjisini topluma yaymak için buradadır.
İkizler KD insanının bu enkarnasyondaki esas amacı öğretmektir. Başkalarına Gerçeğin önemini yumuşak bir biçimde öğretme fırsatı verir.

Eğer o bir şey hakkında güçlü bir sezgi hissediyorsa, onu hemen bir kenara itmemelidir. Çünkü birçok enkarnasyonu felsefesini geliştirerek ve sezgisine güvenerek geçirdi.
Bu enkarnasyonda, spontane itilimlere dayanan kararlar vermek İkizler KD insanının yararına olmaz. Güvene ya da yüksek umutlara dayanan kararlar yerine, mantığa dayanan kararlar, uzun vadede onun için en iyi sonucu getirecektir.

Kuzey Ay Düğümü YENGEÇ – Güney Ay Düğümü OĞLAK

Geliştirilecek Nitelikler: Bu alanlardaki çalışma gizli yeteneklerin ve becerilerin ortaya çıkmasına yardımcı olabilir.

 • Duyguları fark etmek ve geçerli kılmak
 • Empati (Bir başkasının duygularını anlayabilmek)
 • Başkalarını (fiziksel,zihinsel ve duygusal olarka) beslemek ve desteklemek
 • Kendi temelini ve güvenliğini oluşturmak
 • Duygularını ve güvensizliklerini dürüstçe açıklamak
 • Alçakgönüllülük
 • Başkalarının zaaflarını ve değişen ruh hallerini yargılamadan kabul etmek
 • Kendi duygularında merkezlenmiş olarak kalmak

Geride Bırakılacak Eğilimler:Bu eğilimlerin etkisini azaltmaya çalışmak yaşamı daha kolay ve zevkli kılmaya yardımcı olabilir.

 • Herşeyi ve herkesi kontrol etme ihtiyacı duymak
 • Durumu tam olarak anlamadan yönetimi üstlenme konusunda zorlayıcı bir istek duymak
 • Süreci ihmal etmek; hedefe aşırı odaklanmak
 • Herşeyden tümüyle sorumlu olduğunu hissetmek
 • Yakın ilişkilerde duygularını ve korkularını saklamak
 • Başkalarının saygısını ya da hayranlığını kazanmak için bir şeyler yapmak
 • Başkalarının duygularını gözetip, kendi duygularını ihmal etmek
 • Tümüyle dürüst olan şeyi yapmak yerine “toplumsal olarak kabul gören” şeyi yapmak
 • Bir şeyin önemli olabilmesi için zor olması gerektiğini düşünmek
Yengeç Kuzey Düğümü insanının farkında olması gereken, onun kontrol etme gereksinimidir. (Eğer ben onların yaşamlarını toparlayabilirsem, ondan sonra rahatlayabilir ve savunmasız olabilirim). Ama gerçek şu ki, o asla, kendisi olmanın güvenli olduğunu hissedecek kadar durumları -ya da başka insanları- yeterince kontrol edemez. O, davet edilmeden insanların yaşamlarındaki durumların sorumluluğunu üstlenmeye çalıştığında, başkalarının sorumluluklarını uygunsuz biçimde gasp ediyor olur.

Bu insanın kaçınması gereken tuzak, sonu gelmez kabul ve tasdik edilme arayışıdır (“Eğer başkaları benim katkımı saygıyla kabul ve tasdik ederlerse, kendimi iyi hissetmeye başlayabilirim”). Ama bu dipsiz bir kuyudur: Başkaları onu doyuma ulaşmasını sağlayacak kadar yeterince kabul ve tasdik edemezler. O ancak (başkalarını destekleyici bir biçimde besleyerek) yaptığı katkının önemini kendi içinde kabul ve tasdik ettiğinde kendisini doyuma ulaşmış hissetmeye başlayacaktır.

Sonuçta, o savunmasız olmanın güvenli olduğunu hissedecek kadar yeterince otoriteye asla sahip olmayacaktır. Bir noktada o şansını denemeli, ve kim olduğunun ve ne hissettiğinin gerçeğini başkalarına bildirmelidir. Güvensizliğini, reddedilme ve terk edilme korkusunu, yetersizlik duygusunu açığa vurmalıdır. İroni şu ki, o başkalarının onun gerçekten kim olduğunu görmelerine izin verebildiğinde, en nihayet tam bir güvenlik kazanır -çünkü duygularını açığa vurarak kendisinin sorumluluğunu daha derin bir düzeyde üstlenmiş olur.

BU İNSAN ASLINDA NE İSTER?

Bu insanın aslında istediği şey, her zaman yaşamının her alanının mutlak kontrolüne sahip olmaktır. O başaracak güce sahip olduğunu düşünmeye doymaz bir ihtiyaç duyar. Ancak, bu hedefe ulaşmak için, o kendi duyguları ve güvensizliğiyle temasta kalmalı ve kendisiyle ilgili gerçeği başkalarıyla paylaşmaladır.

Güvensizliğini kabul ve tasdik etmek Yengeç KD insanına dış dünyada başarılı olmasını sağlayacak sağlam bir temel verecektir, çünkü o artık duygularını gizlemeye ya da bastırmaya çalışarak kendi kendisiyle mücadele ediyor olamayacaktır. Bu ona hedeflerine ulaşmasını sağlayacak dingin, içsel bir kesinlik verir. Ve kendi duygularını kabul ve tasdik ederek, o diğer insanların duygularıyla ilgili farkındalığını geliştirecektir. O diğer insanların farkında kaldığı ve onları desteklediği sürece, kendi yolunda ona yardımcı olacak desteği kazanacaktır.

YENGEÇ KUZEY DÜĞÜMÜ İNSANI İÇİN İYİLEŞTİRİCİ ONAYLAMALAR
-Kontrol etmeye çalıştığım zaman, kaybederim.
-Duygularımı paylaştığımız zaman, kazanırım.
-Başkalarının kendi yaşamlarının sorumluluğunu üstlenebileceklerini kabul ve tasdik ettiğim zaman, kazanırım.
-Duygularımı göstermem uygundur.
-Her şeyi her zaman yönetmemek uygundur.
-Hiç kimse benim duygularımı geçersiz kılamaz.

GEÇMİŞ YAŞAMLAR

Yengeç KD insanı son derece düzenli manastırlarda ya da benzeri yerlerde, katı kurallara bağlı, cemaat-yönelimli dini çevrelerde enkarnasyonlar geçirmiştir. Bu insan, aile ilişki ve etkileşimlerinin normal akışından ayrılmıştı. Onun karşılıklı dayanışma, insanların ruh halleriyle başa çıkma, kendisinin ve başkalarının doğal insani arzularını kabullenme konusundaki deneyimi sınırlı olduğundan, o diğer düğümsel gruplarda yaygın olan aile ilişkilerinin içgüdüsel rahatlığından yoksundur.

Geçmiş yaşamlarda Yengeç KD insanı duygularını, içgüdülerini, cinsel arzularını ve fiziksel duyularından aldığı zevki bastırmak üzere eğitilmişti. O yaşamlarda, kendini zevk verici şeylerden yoksun bırakmak ve disiplin başta gelirdi, ve insan olmanın zevklerinden yoksunluk saygı ve terfi ile ödüllendirilirdi. Bu enkarnasyonda bu insan hala kendisi ile başkalarıyla kolay, dünyevi etkileşimler arasına bir duvar örme eğilimindedir. O, yaşamdan zevk almayı ertelemeye alışıktır, ve çoğunlukla bu ertleme sürekli bir yadsımaya yol açar.

Yengeç KD insanı, geçmiş enkarnasyonlar boyunca, hizmet ettiği yüksek amaca odaklanmış kalmak için yaşama karşı duygusal tepkilerini bastırmak üzere eğitilmiştir. Ama onun kalbi insanlarla bağ kurmayı özler. O, sevdikleriyle bir aile duygusunu deneyimlemeyi çok arzular -ama kendisini bu konuda çok beceriksiz hisseder. Onun disiplinli eğitim gördüğü o kadar çok geçmiş yaşamı olmuştur ki, bunu nasıl yapacağını bilmez -hislerini açığa vurmaya utanır. Onun başkalarına karşı duyarsızlığı, kendi duygularına karşı kökleşmiş duyarsızlığının bir ürünüdür. Ancak, bu enkarnasyonda, yüksek bir amaç adına duygularını bastırması, onun ruhunun doyum için gereksindiği şeye aykırıdır.

SAYGI

Geçmiş yaşamlarda bu insan kamusal otorite, toplumsal önem, ve itibar pozisyonlarına ulaştı. Yengeç KD insanı “patron” olarak görev yaptı; başkalarını yönetti ve toplumsal dürüstlüğe örnek oluşturan bir biçimde davranmanın sorumluluğunu üstlendi. Saygı bu insan için önemlidir. O başkalarından saygı bekleme güdüsüyle davranma eğilimindedir. Bu yüzden büyük özverilerde bulunur, inandığı prensipleri kişisel gereksinimleri pahasına savunur -ve yine de saygı görmez. O otorite koumunda olmaya alışıktır, ama hiç kimse onun talimatlarına uymamaktadır -ve o bunun nedenini anlayamaz. Neler olduğunu anlayamadığı için düş kırıklığına uğrar, ve zamanla bu onun kalbini katılaştırabilir.
Bu enkarnasyonda onun kişisel özverilerde bulunduğu için saygı kazanması programlanmamıştır. O saygıyı “doğru yolda” olup olmadığının bir göstergesi olarak kullandığı her seferinde “yoldan çıkar.” Bu kez doğum haritası onun başarıyı, saygıyı ve onuru daha kişisel veçhelerin üzerine koymasına izin vermeyecek şekilde düzenlenmiştir.
İronik bir biçimde, bu insan için doyumun anahtarı saygı talep etmek yerine saygı göstermeyi öğrenmektir.

DUYGULARI İLETMEK
Yengeç KD insanı gerçekten yalnızlığı seven biri olabilir. O duygularını kabul ve tasdik etmekten o kadar çok korkar ki, başkalarının kendisine yaklaşmalarına izin vermeyi göze almak onun için zordur. O, aşina olmadığı için duygularından kaçınır; ama duygularını açığa vurdukça, yaşamında yeni bir derinlik ve muazzam bir doyum duygusu bulacaktır. Duygular yaşama renk, öz ve anlam katarlar -bu onlar olmadan bu dünyadaki yaşamın kuru, yavan, ve mutsuz olacağı bütün bir kişisel zevk alemidir.
Bu enkarnasyonda Yengeç KD insanı “sosyal olarak kabul edilebilir” olan şey yerine, dürüstlüğün en önemli şey olmasına izin vermelidir. Bu insan için, içtenlik tek yoldur.

SAMİMİYET VE YAKINLIK
Yengeç KD insanı kendisine şunu sormalıdır: Eğer bir ilişki doğru sözlüğe dayanmıyorsa, partnerleri zor zamanlardan geçirecek şeyin özünde olan nedir? Bu insan samimiyeti ve yakınlığı deneyimlemek ister ve buna ihtiyaç duyar; bunu yaratmanın yolu kontrol edici olmaktan çok savunmasız olmaktır.
Genellikle o bir şey hissettiğinde, ona aldırmaz ya da direkt olarak karşı koyar. Şimdi o kendisini bu konuda yeniden eğitmelidir. Amaç, kendini duygularını hemen ifade etmeye zorlamak değil, duygunun ortaya çıkması için yeterince zaman tanımak ve sonra onu ifade etmektir.

Yengeç KD insanı için diğer yapıcı dönüşümler:
İçgüdüler bu insanı hiçbir zaman doğru yoldan saptırmayacaktır.
Onun amacı, “duygu” tepkilerini dürüstçe, ancak karşısındakini suçlamadan ifade etmek olmalıdır. Geçmiş yaşamlarında o azami derecede başarı kazandı, bu yüzden, bu yaşamda onun mutluluğu hedeflerine erişerek bulması programlanmamıştır. Şimdi süreç önemlidir; mutluluk hedefe erişme sürecinde alınan zevkle gelecektir. O başlangıçlara daha çok dikkat etmeli, durumları beslemeli ve onların gelişimini görmelidir.
O, eğer küçük şeyleri hallederse, büyük şeylerin kendi kendilerini halledeceklerini öğreniyor.
Yengeç KD insanı hedeflere erişme konusunda çok yetenekli olduğundan, onun kendi hedeflerini toplumun ya da çocukluğundaki çevresel koşullandırmanın empoze etmiş olduğu hedeflerden ayırması önemlidir. Onun hedefleri onu süreç yoluyla mutlu eder.
Bu insan birisine ihtiyaç duyduğunda bunu kabul ve tasdik etmeyi öğrenmektedir.
Yengeç KD insanı birisinin ters-etkili bir biçimde davrandığını gördüğünde, “o kişiyi cezalandırmak” yerine, onun işi, o kişiye hedefine nasıl erişeceğini öğretmektir. Bu insanın başkalarına katılmasının en iyi yollarından biri, onların hedeflerini tanımlamalarına yardımcı olmak, sonra onları o hedefe erişmeye teşvik etmektir.

Kuzey Ay Düğümü ASLAN – Güney Ay Düğümü KOVAGeliştirilecek Nitelikler: Bu alanlardaki çalışma gizli yeteneklerin ve becerilerin ortaya çıkmasına yardımcı olabilir.

 • Bireysellik
 • “Merkez sahne”yi almaya gönüllü olmak
 • Kalbinin arzularının peşine düşmek
 • İradeyi güçlendirmek
 • Coşku
 • Özgüveni
 • Riskler almak
 • Başkalarındaki çocuksu niteliklerle ilişki kurmak
 • Yaşamdan zevk almak, eğlenmek
 • Yaşamı bir oyun olarak görmek
 • “Bu bana bağlı” tutumunu geliştirmek

Geride Bırakılacak Eğilimler: Bu eğilimlerin etkisini azaltmaya çalışmak yaşamı daha kolay ve zevkli kılmaya yardımcı olabilir.

 • “Ait olmak” için akranlarının baskısına boyun eğmek
 • Duygusal durumlardan kopmak
 • Soğuk ve uzak durmak
 • Eyleme geçmek için başkalarının iteklemesini beklemek
 • Gerçekten olup biteni gözden kaçırmak
 • Eyleme geçmeden önce “daha çok” bilgi beklemek
 • Aşırı hayal kurmak
 • Yüzleşmelerden kaçınmak

Aslan Kuzey Düğümü insanının farkında olması gereken, onun akranları tarafından kabul edildiğini hissetmeye aşırı derecede ihtiyaç duymasıdır (“Eğer yaşamla işbirliği yapar ve ‘akışa uyarsam’ akranlarım beni otomatik olarak destekleyecek ve bana mutluluk getireceklerdir”). Ama bu dipsiz bir kuyudur: Arkadaşları ona, birey olarak ortaya çıkmasına ve yaşamın geitrdiği heyecan verici fırsatlardan yararlanmasınıa yetecek kadar desteği asla veremezler. O kendi kendisinin en iyi dostu olmalı ve kendisini ona mutluluk getirecek şeylerin peşine düşmeye teşvik etmelidir.
Bu insanın kaçınması gereken tuzak, bitmez tükenmez bir bilgi arayışıdır (“Eğer yeterince bilgim olursa, yaratıcı eyleme geçecek kadar güven duyacağım”). O, başarılı yaratıcı eylemi sağlayacak yeterli bilgiye sahip olduğunu asla hissetmeyecek, böylece ‘akışa uymayı’ ve mutluluğun onu bulmasını beklemeyi sürdürecektir. Sonuçta, o bir noktada risk almalı ve kendi mutluluğunu yaratmaya başlamalıdır. İroni şu ki, bir kez o eyleme geçerek mutluluğu yaratmaya başladığında, başarmak için gereksindiği bilgi ona kolayca gelecektir.

BU İNSAN ASLINDA NE İSTER?

Aslan KD insanının gerçekten istediği şey sevgi görmektir. O başkalarının sevecen enerjsini hissetmeye doymak bilmez bir ihtiyaç duyabilir. Bu enerjiyi yaşamına başarıyla getirmek için, o önce insanları neşelendirerek sevgi vermelidir -o, sahne ışığını (genel ilgi odağını) başkalarını mutlu edecek şekilde kullanmayı bilir. Yaratıcılığını başkalarının mutluluğuna katkıda bulunmak için kullanarak, o bir “izleyici grubu”, ya da onu destekleyecek, kabul edecek ve sevecek bir akran grubu yaratır. Aslan KD insanı için “doğru yolda” olmanın en iyi göstergesi, başkalarının alkışları ve onayıdır. Mutluluk verme sürecinde -kendi insancıl ideallerine uyumlu kaldığı sürece -o yaşam akışında önemli bir katılımcı olduğunu bilme ödülünü kazanır.

YETENEKLER/MESLEK

Bu insan, bireysel yaratıcı çabayı ödüllendiren mesleklere aittir. Eğlendirmek (şarkıcılık, oyunculuk v.b.), girişimcilik ya da merkez sahnede olmanın bir başka yolu onun son derece yaratıcı olan enerjisini herkese sevinç verecek yapıcı biçimlerde ortaya çıkarır. Diğer iyi seçenekler çocuklarla ilgili faaliyetleri, borsada oynamayı, oyunları ve sporları içerir.
Aslan KD insanı objekiflik yeteneğine de sahiptir -“oyun”un ne olduğunu doğru olarak görebilir. O bu yeteneği onun için eğlenceli olan hedeflere erişmek için bir arka perde olarak kullandığında, her şeyi objektif bir biçimde görme yeteneği değerli bir nitelik haline gelir. Ancak, eğer o objektifliğin kendisini hedef alan mesleklerle (bilim adamı, mucit, mühendis, röntgen teknisyeni, vs.) uğraşırsa, yaşamı canlılık ve sevinçten yoksun bir hale gelebilir. Bu doğal yeteneği yoğun biçimde yaratıcı projelerde kullanması onun için daha yararlıdır.

ASLAN KUZEY DÜĞÜMÜ İNSANI İÇİN İYİLEŞTİRİCİ ONAYLAMALAR
-Kendi mutluluğumu yaratabilecek tek kişi benim.
-Eğer eğleniyorsam, doğru yoldayım demektir.
-İçimdeki çocuğun itilimlerine uygun davrandığımda, kazanırım.
-İstediğim sonuçları aktif biçimde yarattığımda, kazanırım.
-Başkalarının içindeki çocukla ilişki kurduğumda, bundan herkes kazançlı çıkar.
-Başkalarına sevinç verdiğimde, kendimi buna dahil olmuş hissederim.

GEÇMİŞ YAŞAMLAR

Aslan KD insanı birçok yaşamı bir kenarda durup başkalarının etkileşimini izleyerek geçirmiştir. O bilim adamı, gözlemci, insancıl davaları ve idealleri desteklemek uğruna kişisel kimliğini feda eden kişi olmuştur. O, kendi gereksinimlerini ve arzularını dikkate almadan, yaratıcı enerjisini başkalarının hayallerine ve büyük amaçlarına bağlamaya alışıktır.

Böylece geçmiş yaşamlarda bu insan içindeki çocuğun canlılık enerjisiyle teması yitirdi. Bu yaşamda, o bu sorunu çözmek ve canlılık enerjisiyle yeniden birleşmek için, bilinçaltı olarak, yine içindeki çocuğun varlığını yadsıyan çevreleri seçmiştir. O, bir ebeveynin davranışını objektif olarak gözlemlemenin bir hayatta kalma meselesi olduğu, şiddet içeren bir ailede doğmuş olabilir. Ya da ebeveynlerden birinin ya da her ikisinin de duygusal tepkilerinin önceden kestirilemeyeceği alkolik bir ailede doğmuş olabilir, ve onlara güvenmediğinden, onun için tek güvenli yol duygularını bastırmaktır. Veya belki, küçükken bir ebeveynini kaybetmiştir, bu ona ek bir sorumluluk duygusu vermiştir, ve o “sadece bir çocuk olmanın” onun için uygun olmadığını düşünmüştür.
Bu insan o kadar çok enkarnasyonu objektif olarak bir bakış açısından izleyerek geçirmiştir ki, bu enkarnasyonda yaşama katılmaktan gerçekten korkar. O objektifliğini yitirmekten korkar; bilinçaltı olarak, bunun geçmişte onu güvenlik içinde tutmuş tek şey olduğunu düşünür. Ama bu enkarnasyon yaşama katılmak ve nasıl oyananacağını öğrenmekle ilgilidir! O bir çok enkarnasyonda ağır, soğuk, bilimsel yaklaşımı benimsedi -o bu dünyada eğlenmiyordu– bu yüzden bu kez yaşamdan zevk alma, eğlenme yolunu seçmelidir. O, çocuklarla birlikteyken kendi içindeki çocuk ona geri yansıtılır. Çocukları oynarken ve yalnızca kendileri olurken görmesi, bu insana oyun oynamayı ve yaşama katılmayı ilham eder. Ve onun başarması gereken şey budur -yaşamın canlılığının merkezine girmektir.

Geçmiş yaşamlardaki bilimsel yöneliminden dolayı Aslan KD insanı bu enkarnasyona bir “labaratuar objektifliğiyle” girer; veriyi -onu değiştirmeye çalışmadan, ya da müdahele etmeden- sürekli olarak gözlemler. Bu onun olup bitenleri çok net ve doğru biçimde görmesini sağlar. Ancak, eğer “Önemli Gözlemci” rolüyle aşırı özdeşleşirse, bu onun egosunu besleyip güçlendirir, ve o kenarda durup başkalarını yargılar ve kendisini daha üstün görür.

O, şu yaklaşımı benimseyebilir: “Ben tüm saçmalığı kesip gerçeği olduğu gibi söyleyeceğim!” ve sonra, diğer kişinin yüzündeki ifadeyi görünce, kendini kötü hisseder. Ama onun zihni şöyle der: “Neyse, söyleyeceğimi söyledim! Sözümün arkasında duracağım!” ve o kendi pozisyonunun katılığına alışır. Ancak, bu enkarnasyonda bu insanın başarması gereken şey, olup bitenleri insanlara olumlu bir biçimde, onları güldürecek ve/veya perspektiflerini değiştirmelerine yardımcı olacak ve yüklerini hafifletecek biçimde göstermektir. Bu kez Aslan KD insanının olup biteni sadece görmesi değil, “olanı” kendisi de dahil, ilgili herkes için olumlu bir şeye dönüştürmeye aktif olarak katılması gerekir. Bu enkarnasyonda, onun yaşam amacı, istediği şeyi tarafsız kalarak değil, işin içine yoğun bir biçimde katılarak elde etmeyi öğrenmektir.

BİLİMSEL YAKLAŞIMA KARŞI YARATICILIK

Bazen Aslan KD insanı ölesiye düşünebilir. O, eyleme geçmeye karar verdiğinde yanlış yapmamak için her şeyi analiz eder, ters gidilebilecek her şeyi düşünür, çevresindeki insanların ruh hallerini kontrol eder, ve elde edebileceği tüm bilgiyi toplar. Ancak, düşünülecek o kadar şey vardır ki, o bunun altında ezilir ve adeta felce uğrar. Bu, “kesin bilgi” yoluyla güvenlik arama eğilimi onun canlılığını artırabilecek riskler almasını engelleyebilir, ve bu onu durgun, pasif bir yaşama hapsedebilir.
Bu insan daha akıcı olmayı öğreniyor; o mantıksal stratejilerine sıkıca sarılmak yerine, sezgisine güvenmeye başlamalıdır. Temel önermesinin yanlış olabileceğini düşünmeye gönüllü olmalıdır.”Kalbimin sesini dinlemem ve istediğim şeyi yaratmak amacıyla risk almam için önce x,y ve z koşullarının yerine getirilmesi gerekir.” Ama, o koşullar hiçbir zaman yerine getirilemez. Bu insan, hayalini başarısının ya da başarısızlığının tümüyle kendi kontrolünde olabileceği fikrinden vazgeçmelidir. Aslında yaşam onun partneridir.

AKIŞA UYMAK

Aslan KD insanı yaşamında yaratıcı değişimler yapmasını sağlayacak kişisel gücünü tanımaz. O, Akış’ın tüm güce sahip olduğunu düşünür, böylece kendini güçsüz hisseder.Onun bu enkarnasyondaki en önemli derslerinden biri,büyük tabloyu görmesine dayanan yapıcı değişimi gerçekleştirecek güce-aslında, özel bir yeteneğe –sahip olduğunu fark etmektir.
O, başkalarının arzularının girdabını hissettiğinde yapabileceği en iyişey geri çekilmek, durumla ilgili kendi duygularını anlamak veonaylamak -ve sonra kendi istediği şeye güvenmektir.
Çoğu insan bu yaşamda kendisine şu ruhsal emrin verilmiş olması için her şeyi verirdi: Oyna ve Eğlen! Aslan KD insanı bunu yapmakta özgürdür, çünkü o kendiliğinden sorumlulukla davranır. Şimdi onun Doğru Hareket yolu, bireyselliğini izlemek ve başkalarının onun yoluna çıkmalarına izin vermeden kendi hayallerini gerçekleştirmektir.

KİŞİSEL GELİŞİM

Bu insan onaylanma enerjisine umarsızca ihtiyaç duyar. Birçok enkarnasyonu tarafsız olarak, “hiç kimse” olarak geçirdiğinden bu enkarnasyonda “bir kimse” olmaktan -ve kendisi olmaktan- çok korkar. O, birçok yaşamda kimliğini daha büyük bir davayla özdeşleştirmiş olduğundan, kim olduğunun izini yitirmiştir. Bu onu olağanüstü iyi bir aktör ya da aktris yapar; o çok ihtiyaç duyduğu onaylanmayı elde etmek için başka birisinin rolünü oynamaya gönüllüdür. Aslında, olumlu katılımından ötürü alkışlanmak ve onaylanmak bu insan için sağlıklıdır -bu onu kendi aktif kişiliğinde köklendirir.Aslan KD insanı için diğer yapıcı dönüşümler:Hayalleri gerçekleştirme konusu Aslan KD insanı için çok önemli bir konudur. Bu enkarnasyonda o, kendi kaderini yaratma gücüne sahiptir, ama yaşamının sorumluluğunu üstlenip bu kaderi yaratmak ona bağlı bir şeydir! O içinde derin bir biçimde yankılanan hayali seçmeli ve dış dünyada bu hayali gerçeleştirecek adımları atmalıdır.
Aslan KD insanı, yaşamı için hayal ettiği mutluluğu yaratmak için her zaman dümdüz ve hızla ilerleyemeyeceğini öğreniyor.
Aslan KD insanının öğrenmekte olduğu başlıca derslerden biri, yaratıcı sürecin sevincine katılmaktır.
O eyleme geçmeyi ertelemek için bilgiyi mazaret olarak kullanmayı bırakmalı ve bazen yanılmanın uygun olduğunu kabul etmelidir.
Kendi canlılığını artırmak ve yaşamdan daha çok zevk almak için, Aslan KD insanı bilinmeyene adım atmalı ve kendi gerçeğini doğrudan deneyimle bulmalıdır.
Aslan KD insanı bu kez bilinçli olarak sağlıklı bir ego geliştirmek için enkarne olmuştur.Onun en önemli işlerinden biri, başkalarının kendi yaşamlarında zaferler yaratacak güce sahip olduklarına güvenmeyi öğrenmektir.

Kuzey Ay Düğümü BAŞAK – Güney Ay Düğümü BALIK

Geliştirilecek Nitelikler: Bu alanlardaki çalışma gizli yeteneklerin ve becerilerin ortaya çıkmasına yardımcı olabilir.
 • Katılım
 • Kaosa düzen getirmek
 • Rutinler yaratmak
 • Burada ve şimdi’ye odaklanmak
 • Şefkatli davranmak
 • Başkalarına hizmet etmek
 • Analiz etmek ve sınıflandırmak
 • Deneyim yoluyla özgüveni kazanmak
 • Ilımlılık
 • Korkulara rağmen riskler almak
 • Ayrıntıları fark etmek ve onlara değer vermek

Geride Bırakılacak Eğilimler: Bu eğilimlerin etkisini azaltmaya çalışmak yaşamı daha kolay ve zevkli kılmaya yardımcı olabilir.

 • Mağdur kişi olmak (ya da mağdur bilincine sahip olmak)
 • Kafa karışıklığı ve yönünü şaşırmak
 • Plan yapmaktan kaçınmak
 • Gerçeklerden kaçış/bağımlılık eğilinmleri (uyuşturucu maddeler, alkol, aşırı uyku, hayal kurma vb.)
 • Aşırıcılık
 • Aşırı duyarlılık
 • Kendi yeteneklerine güvenmemek
 • Yetersizlik duygusu
 • Geri çekilmek
 • Belirsizlik (kendini adamayı istememek)/hareketsizlik
 • Vazgeçmek

Başak Kuzey Düğümü insanının farkında olması gereken, mağdur ya da kurban bilincidir (“Eğer başkalarından sürekli olarak şefkatli bir dikkat ve anlayış görmezsem, birisi beni istismar edecektir.”) Ama bu dipsiz bir kuyudur: Başkaları ona içsel çaresizlik duygusunu ve paronayasını yenmesini sağlayacak kadar yeterince güvence asla vermezler. Ancak, o kendi içine baktığında, kendi kendisine güven ve amaç vermek için hangi dışsal yapıları yaratması gerektiğini keşfedebilir.

Onun kaçınması gereken tuzak, bitmez tükenmez bir biçimde, körü körüne güvenebileceği ve teslim olabileceği bir kurtarıcı ya da akıl hocası aramaktır. (“Eğer yeterince teslim olabilirsem, Tanrı herşeyi düzene sokacaktır”). Ancak, yaşam ona içsel teslimiyetin dış dünyayı düzenli ve üretken kılmayacağını göstermiştir. Onun hedefine erişmesinin tek yolu, yaşamını olmasına ihtiyaç duyduğu biçimde düzenlemektir, böylece kendisini güvenlik içinde ve güçlü hissedecektir.

Sonuçta, o dünyaya açılıp üretken bir şey yapacak kadar yeterince güvene sahip olduğunu asla hissetmeyecektir. Bir noktada o yaşama aktif olarak katılmaya başlamak zorundadır. İroni şu ki, o yaşama katılmaya ve neyin başarılı sonuçlara götürdüğünü öğrenmeye başladığında, aradığı güveni de kazanacaktır.

BU İNSAN ASLINDA NE İSTER?
Bu insanın aslında istediği şey, kendisini evrenle kişisel bağının güvenliğine bırakmaktır. O kendisini kendisinden daha büyük olan, onu destekleyecek ve ona genişlemiş bir kimlik duygusu verecek bir şeye “bırakmak” ister. Başak KD insanı, huzuru ve bir’liği deneyimlemeye doymak bilmez bir ihtiyaç duyar. Ama bu hedefe başarıyla erişmek için, o dünyaya açlılmalı ve başkalarına hizmet etmelidir. O dikkatini kendi korkularından uzaklaştırıp, onun yerine bulunduğu yere ve ana odaklandığında, kaos durumlarında düzeni nasıl sağlayacağını kolayca görebilir.

YETENEKLER/MESLEK
Bu insan, çok iyi bir doktor, diş hekimi, hemşire ya da hastabakıcı olur, çünkü böyle meslekler ona, pratik yollardan hizmet ederken şifa enerjisini kullanma fırsatı da verir. Psikologluk, şifacılık diyetisyenlik, muhasebecilik, organizatörlük ve zanaatçılık ya da iyi seçimlerdir. Başak Kuzey Düğümü insanı iş alanında “iyi karma”ya sahiptir, iş arkadaşlarıyla ve emri altında çalışanlarla iyi geçinir. Başka birinin beş saatte yapacağı bir görevi bir saatte bitirebilir; o, yalnızca, saat başı ücretle çalışmak yerine, “işin bitirilmesinin” onurlandırıldığı bir durumda olmalıdır.

Şifa mesleklerinin mükemmel seçimler olmasının başka bir nedeni de, bu işlerin yaşamın fiziksel becerileriyle ilgili olmalarıdır. Başarının ayrıntıya dikkat etmeye çok bağlı olduğu alanlarda, Başak KD insanı şimdi’de kalmaya zorlanır. Onun için, düzeni fiziksel oalrak yaratma süreci psikolojik stresi hafifletir.
Başak KD insanı şefkatlidir ve büyük tablonun farkında kalma yeteneğine sahiptir. O somut sonuçlar yaratmaya aktif olarak katıldığında, geçmiş yaşamlardan gelen bu ruhsal bilince ve bağışlamaya ulaşmak olduğu meslekler, onun kendisini güçlü ve bütün hissetmek için gereksindiği köklenmeyi zayıflatabilir.

BAŞAK KUZEY DÜĞÜMÜ İNSANI İÇİN İYİLEŞTİRİCİ ONAYLAMALAR
-Bu durumu düzene sokabilecek tek kişi benim, öyleyse ben bunu yapabilirim de.
-Bu bir mağdur olma enkarnasyonu değildir.
-Geri çekildiğim zaman, kaybederim; olumlu sonuçlar yaratmaya katıldığım zaman, kazanırım.
-Odaklanıp bir plan yaptığımda, tüm evren başarıya giden yolu açar.

GEÇMİŞ YAŞAMLAR
Bu insan yaşamın ruhsal boyutunun doğal olarak farkındadır ve kendi doğasının yüksek, daha güzel alemlerine uyumlanmıştır. O aşırı derece duyarlıdır, kolayca kırılır, ve başkalarına acı vermekten kaçınmaya çok dikkat eder. Aslında, o bazen diğer insanların ıstırabının -onların farkında olduklarından- daha çok farkındadır ve bu konuda onlardan daha çok kaygılanabilir.

EGONUN DAĞILMASI
İster meditasyon ve ruhsal arayışlar, ister uyuşturucu madde ve alkol bağımlılığı; ister manastırlarda, hapishanelerde ya da akıl hastanelerinde kapalı kalma ve düşünme; ister kendini müzikte, şiirde ya da sanatta kaybetme yoluyla olsun, Başak Kuzey Düğümü insanı bir çok yaşamı egonun dağılmasını önleyerek geçirmiştir. Bu dağılma her nasıl vuku bulmuş olursa olsun, bu enkarnasyonda o bunun etkileriyle başa çıkmak zorundadır. Eğer bu ruhsal yönelim yoluyla vuku bulmuşsa, o geçmiş yaşamlardakine benzer prensipleri olan bir ruhsal yol bulana dek, bu enkarnasyon tam bir karmaşa olacaktır. Eğer bu uyuşturucu madde ya da alkol kullanımı yoluyla olmuşsa, bu insan bu enkarnasyonda yine sorun yaratabilecek bağımlılık eğilimleri gösterecektir ve bu eğilimlerin ruhsal bir perpektiften (İsimsiz Alkoliklerin 12 aşamalı programları, vb.) aşılması gerekebilir. Şiir, müzik ve sanat yetenekleri, yüne yüksek duygusal hallerler bağ kurmanın bir yolu olarak bilinir.

Bu insanın, daha yüksek bir enerjiyle birleşmek için kendi kimliğinden parça parça vazgeçtiği birçok semavi deneyimi ve enkarnasyonu oldu. Ama o bu süreci tamamladı; bu yaşamda egosunun daha fazla dağılmasına izin vermesi ters-etki yapacaktır. O vizyonuna gömülmesine zaten izin vermemiştir. Bu enkarnasyonda, o vizyonunu fiziksel tezahür ettirmek istemektedir.

DAĞILMAYA KARŞI ODAKLANMA
Bu insan birçok enkarnasyonunu toplumdan tecrit olarak geçirmiştir. O dünyada olmaya alışık değildir. Birçok yaşamı uyanma, meditasyon, dua, egzersiz, yemek, çalışma ve uyuma zamanlarını gong seslerinin -başka birisinin çaldığı gongların- bildirdiği manastırlarda geçirmenin nasıl bir şey olduğunu düşünün!
O kendisi için rutinler oluşturmayı -kendi gongunu kendisi çalmayı- öğrenmelidir. Örneğin, o zamanını bir başkasının düzenlemesine alışık olduğundan, dakik olmakta zorlanabilir. Ancak, o topluma yapı kazandıran kurallara göre yaşayacak disiplini edindiğinde, bu dünyada işlev yapmak için gereksindiği muazzam gücü ögüvenini kazanır.

Geçmiş yaşamlarında inzivaya çekilmiş olduğundan, Başak KD insanı kendisini kendi zihin ve hayal gücüyle eğlendirmeyi bilir. Ama geçmişte işe yararan bu durum, onun maddi dünyada olumlu, pratik, somut sonuçlar yaratması gereken bu enlarnasyonda zarar verir. Bu yüzden, gerçeklerden tüm kaçış biçimleri onu ters etkiler.

KAFA KARIŞIKLIĞINA KARŞI ÖĞÜT VERME
Bazen Başak KD insanının kafası karışır. Birçok kişi için, kafa karışıklığı iyi olabilir. Daha yüksek bir düzene giriş olabilir. Ama bu insan için, kafa karışıklığı “doğru yol” değildir. O karışık enerjiden kopmalı, dış dünyadaki -o karışıklığı yaratmış olan- koşullara yeniden odaklanmalı, ve sonra durumun içine tekrar girerek onu düzene sokmalıdır.

Bir sorun yaşadığında, Başak KD insanı, çoğunlukla, bir terapiste gitmenin ya da bir dostuyla konuşmanın yararını görür, çünkü bu etkileşim onun daha pratik bir perspektif kazanmasını sağlar.
Aslında bu insan, kendisi, profesyonel olarak ve arkadaşlarına mükemmel bir danışman olabilir. Diğerleri, onun muazzam empatisini hisseder ve doğal olarak ona güvenirler. Başak KD insanı başkalarının ona açılmasına neden olan bir enerji ve sezgiyi sağduyu ile birleştirme yeteneğine sahiptir.

Başak KD insanı için diğer yapıcı dönüşümler:
Bu insan onu “burada ve şimdi”ye (bulunduğu yere ve ana) getiren faaliyetlerde çok başarılı olur. Defter tutmak onun için iyidir, böylece parasal durumunu her zaman bilebilir. Önceki yıllardaki kayıtlarla şimdiki anı kıyaslamak onun için çok güçlendiricidir. Bu ona güçlü bir köklenme duygusu, yönelim ve güven verir.
O inzivaya çekilip düşündüğünde, olup biteni anlamaya çalışıyordur; ama bu uygulama onun için iyi sonuç vermez. O, her ne pahasına olursa olsun, kendisinden kuşku duymaktan kaçınmalıdır.
O, insanlara yardım etmeye güdülenir. Ama yardım etmeye güdülenmek için, onun direkt etkileşime ihtiyacı vardır.
Bu insan, görevden değil, şefkatten ötürü hizmet etmesi gerektiğini öğreniyor.
Bir kriz meydana geldiğinde, o karışmama eğilimiyle mücadele etmeli, bunun yerine katılımını yapıcı bir biçimde artırmalıdır. O zaman o ve çevresindeki herkes kazanır.
Başak KD insanı yaşamının her veçhesinde ılımlı davranmayı öğreniyor. Ilımlılık yolu diğer insanları hesaba katarak, olup bitenin ayrıntılarına odaklanarak, ve eldeki durum için pratik bir çözüme ulaşılarak bulunur. Bu insan, yaşamla pratik, hedefe-yönelik bir düzeyde başa çıkmayı öğrenmelidir.
Başak KD insanı içsel mekanizmasını -başkaları ile olan etkileşimleri daha mutlu, daha üretken sonuçlar yaratacak şekilde- yeniden kurmayı öğreniyor.
Başak KD insanı -sağlıklı ve karşılıklı olarak güçlendirici ilişkiler yaratcak güvene sahip olmak için- kendi kendine yeterlilik geliştirmelidir.
Bu insan için beslenme biçimi ve sağlık önemlidir. O aşırı duyarlıdır ve değişik yiyeceklerden kolayca etkilenir. Belli yiyeceklerin etkisine dikkat etmeli ve beslenmesini buna göre ayarlamalıdır. Diğer düğümsel gruptakilere kıyasla alkole ya da uyuşturucuya düşkünlük göstermemeye daha çok dikkat etmelidir.
Düzenli bir bedensel egzersiz programı bu insan için gereklidir.
Bu insan günlük planlamalar ve ayrıntılı organizasyonlar konusunda başarılıdır.
Evde hayvan beslemek Başak KD insanı için gerçek bir artı olabilir.
Onun için şimdi dakik olmayı öğrenmek çok önemlidir. Bu büyük ölçüde, dakikliğin onun güven düzeyinde yaptığı farktan ötürüdür.

KAYNAK:Ruhsal Astroloji – Jan Spiller

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

twelve − ten =