2022 YILLIK BURÇ YORUMLARI

Tutulumlar ve Jüpiter ötesi gezegenlerin yine sabitlerde ilerlemesi sebebiyle, Boğa – Akrep – Kova ve Aslan burçlarının hayatlarında köklü değişimler yaşayacağı bir yıl olacak. Biraz zorunlu, biraz kısıntılı durumlar oluşabilir. Özellikle tutulumların 3 gün öncesi ve sonrasında doğan Boğa ve Akrep’lerin hayatı kesin bir şekilde etkilenecek.

Senenin genel olarak şanslıları Balık ve Koç burcu, ikincil şanslısı da Başak burcu olacak. Tutulumdan ağır etkilenen Aslan ve Kova’lar ise yılın ikinci yarısında Jüpiter desteği ile biraz daha kolaylaştırıcı etkiler alacaklar

KOÇLAR ve YÜKSELEN BURCU KOÇ OLANLAR

Tutulumlar 2/8 ekseninde gerçekleşecek. İş ve kariyer konularında değişim dönemine giriyor. Gelirler alanında değişiklik gösterecek durumlarla karşılaşacaklar. Uranüs beklenmeyen türden değişimler taşıyabilir. Ortaklıklar ilişkiler alanı da gelirler alanı gibi değişime açık alanlardan bir diğeri.

Jüpiter yılın ilk yarısı ağırlıklı olarak 12.evde olacak. Bu bir çeşit tamamlanmalar süreci olabileceğini gösteriyor. Ruhsal arınma, geri çekilme süreci olarak değerlendirebiliriz. Sanatsal çalışmalar, yaratıcı alanlar, ilham gerektiren alanlarda yılın ilk yarısı olumlu etkilere açıklar.  Gayrimenkul alım-satımları, yer değişimleri kariyer alanında da dönüştürücü etkiler söz konusu olacak. Ortak paylaşımlar, miras, nafaka gibi gündemleri olanlar açısından, Jüpiter çok kuvvetli destekler verecek.

Yılın ikinci yarısı, ilk yarıdaki durgunluğun tersine hareket dönemi olacak. İkili ilişkiler ve ortaklıklar alanında güçlü destekler alacaklar. Bir çeşit yeni başlangıçlar dönemi olabilir.

Satürn 11.evlerindeki transitini devam ettiriyor olacak. Sosyal çevre değişimi, grup ilişkilerinin değiştiği bir döngü olacak. Yılın ikinci yarısı bu alandaki hareketlenmeler artacak. Bazı çevrelerle temasların kesilmesi, yeni çevrelerle etkileşimi de artacak. Bu değişim aynı zamanda gelecek hedefleri üzerinde etkili olabilecek.

BOĞA BURÇLARI ve YÜKSELEN BURCU BOĞA OLANLAR

Tutulumlar 1/7 aksında olacağından ilişkiler ve ortaklıklar alanında test aynı zamanda yeniden yapılandırma döneminde olacaklar. Evlilikler, yeni ortaklıklar, miyadı dolmuş yapı ve ilişkiler içinde kopuş süreci olabilir. Bazı Boğa’ların gündelik yaşamlarını etkileyen iş değişiklikleri ya da sorumluluklarında artış olabilir. Sağlık konusu dikkat edilmesi gereken bir diğer alan. Bazı Boğa’lar kariyer alanında kuvvetli destekler alırken, bazı Boğa’lar ise ilişkiler üzerinden destekler alabilirler.

Jüpiter yılın ilk yarısı gelecek evlerinde olacak. Sosyal çevre ilişkileri, grup ilişkileri ile kardeşlerden yana şanslı olabilirler. Gelecek planlarını etkileyecek şans vuruşları ile karşılaşmaları mümkün olabilir. 30 nisan civarı doğan Boğa’lar daha şanslı olaylar yaşayabilirler. Şehir/ülke değişimleri ya da eşin durumundan olumlu ya da olumsuz olarak etkilenebilirler. Satürn baskısı da olduğundan biraz sorumluluklarını etkileyen ya da ek yükümlülükler taşıyan bir şey olabilir. Ancak bu dönem ki fırsatlara karşı açıklıkla yaklaşır ve sebat ederlerse uzun dönem etki edecek başarılar yakalayabilirler. Olumlu değişimler daha ağırlıkta Boğa’lar için.

Yılın ikinci yarısı Jüpiter on ikinci evde olacak. Koruyucu etkilere ek olarak geçici bir durgunluk dönemi olabilir. Daha sakin, yavaş ama yenileyici etkileri yüksek olan bir dönem olacak. Mayıs sonrası koruyucu etkiler daha etkin olabilir. Sağlık uygulamaları açısından da destekleyici.

Satürn tepe noktasında, ev/aile sorumlulukları ile kariyer dengesine odaklayacak çoğu Boğa’yı. Sorumlulukların arttığı bir süreç olabilir. Bu yıl biraz yorsa da 2023 yılında bu zorlanmaların karşılığını olumlu olarak alacaklar.

İKİZLER ve YÜKSELEN BURCU İKİZLER OLANLAR

Tutulumlar 6/12 ekseninde olacağından sağlık önemli hale gelecek. Normal rutinlerinin değişim göstereceği bir yıl olacak. Bu daha çok 12.ev konularında destek sağlayacak bir yıl olarak karşımıza çıkacak. Geri çekilme, ayrıntılarla ilgilenmeyi bırakma, sağlık konusunda ihmal edilmiş şeylerle ilgili sorumluluk alma dönemi olabilir. İş ve çalışma koşulları alanında düzen değişikliğine gitmek de bazı ikizler burçlarının yıl içinde karşılaşacağı durumlardan biri olabilir

Jüpiter ilk yarı iş ve kariyer alanında seyredecek. Mevcut kariyer çabalarının karşılığının alınması yanında, yeni denemeler ve başlangıçlar açısından da destekleyici olacak. Kendi kaderini oluşturmak, bireysel sorumluluklar konusunda çaba göstermek ve geçmiş çabaların da karşılığının gelmesi söz konusu olabilir. İkinci yarı sosyalleşme, yeni gruplar, sosyal çevrelerle temasa geçme dönemi olacak. Bu alan içindeki konu ve kişilerin yanında kardeşlerden gelecek destek ve yan gelirler konusunda avantajlı olacaklar. Bazı ikizler burçları uzun vadeli dostluklar ile gelecek hedeflerini destekleyecek kişilerle temasa geçerken, hukuksal gündemleri olan ikizler burçları da Jüpiter’in taşıdığı kuvvetten ikinci yarı daha fazla yararlanabilecekler.

Satürn eğitim, öğretim, uzaklarla ilişkilerde sorumluluklarını artıracak. Hayata bakış açılarını değiştirebilen yolculuklar söz konusu olabilir. Yarım kalmış eğitimi olanlar için tekrar bir eğitime dönüş olabilir. Süreç biraz da kendi şanslarını yaratmaları adına sorumluluk almalarını sağlayabilecek.

YENGEÇ BURÇLARI ve YÜKSELEN BURCU YENGEÇ OLANLAR

Aşk, ilişkiler alanında değişimler yaşayacaklar. Çocuk sahibi olmak isteyen Yengeçler açısından çok destekleyici bir dönem olabilir. Fakat maddi alanda bir takım sorunlar yaşayabilirler. Borçlar ön plana çıkabilir. Aynı zamanda kaynakları koruma zorluğu olabileceğinden, kaynakları doğru değerlendirme zorunluluğu gündeme gelebilir. Gelir/harcama dinamiklerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diğerlerinden gelen gelirler alanında da kaynak eksikliği yaşayabilirler.

Jüpiter ilk yarı eğitim, öğretim, iletişim alanında destekler verecek. Uzun ve kısa yolculuklar dönem içinde artabilir. Özellikle sınava hazırlanan ya da eğitim hayatı devam eden Yengeçlerin en fazla destek aldıkları alan eğitim ve öğretimle ilgili konular olacak. Uzak çevrelerle temasın artması ve yabancılardan gelen destekler de yılın ilk yarısı daha çok hakim olacak.

Yılın ikinci yarısı kariyer konusu avantajlı olacak. Otorite figürlerinden gelen destekler, profesyonel faaliyetleri arttırmak adına yapılacak faaliyetler açısından ideal bir dönem olabileceğini gösteriyor. Ani değişiklikler daha çok kariyer alanında etkili olabilir. Uranüs ani değişikliği yaratırken, Satürn alma verme dengesi ile borçlar alanına disiplin getirecek.

ASLAN BURÇLARI ve YÜKSELEN BURCU ASLAN OLANLAR

Kişisel ve kadersel sorumlulukların arrtığı bir sene olacak. Yer değişimleri, ev ve aileye ait sorumluluklar ile aile büyüklerine ait ekstra sorumlulukları olabilir, bakım gibi… Bir yandan kendi bireysel hayat sorumluluklarına odaklanırken, diğer yandan aile çemberindeki kişilere karşı sorumlulukların denge istediği bir dönem olabilir. Kariyer konuları dikkat isterken, kendi geçimini sağlama gereklilikleri söz konusu olacak. 2023 ortalarına kadar ki dönem yaklaşık 7 yıllık planlarını etkileyecek.

Jüpiter diğerlerinden gelen destekleri arttırabilir. Hukuksal konular, paylaşımlı mallardan gelen avantajlar yakalamaları söz konusu olabilir. Diğer yandan bir çeşit krizler, ani gelişen olaylar da olacağından, kriz yönetimi sayesinde kendi dönüşümlerini sağlarken, çekirdek güçlerinin farkına varmaları üzerinde etkili olabilir. Finansal ve manevi destekler ile birlikte ilhamların da artma süreci olacak. İkinci yarı ise yolculuklar artabilir. Uzaklarla iletişimi arttıran konular, eğitim öğrenim konuları ile farklı kültürlerle teması arttıran bir dönem başlayacak.

Satürn ilişkiler evinde. İlişkiler üzerinden test süreci olacak. Başkalarının sorumluluklarını daha fazla almaya odaklandıkları bir dönem olabilir. Birçok Aslan için aynı zamanda karmik ilişkiler ile ilişkilerle ilgili bir çeşit disiplin dönemi olabilir. Yaşça büyük kişilerle temas artarken, mevcut ilişkilerle ilgili yeni başlangıç ya da bitişler de yıl geneli etkilenecekleri konular arasındadır.

BAŞAK BURÇLARI ve YÜKSELEN BURCU BAŞAK OLANLAR

Başaklar tüm süreç ve geçişlerden olumlu etkilenecek diğer bir burçtur. Jüpiter ilişkiler ve ortaklıklar üzerinden büyük şanslar getirecek. Uzun vadeli işbirlikleri, sosyalleşme, yoldaşlığa doğru bir evrilme yaşayabilirler. İkinci yarı ise diğerlerinden gelen desteklere açık olacaklar. Hukuksal konular, paylaşımlı alanlardan yana şanslı olabilirler. Özellikle başkalarından gelen kaynak destekleri göze çarpmakta.

Dikkat edilmesi gereken şey daha çok sağlık alanı olacak. Çok dönüştürücü etkiler çalışacağından, olumlu değişimlerin sağlık üzerindeki iyileştirici etkisini arttırırken, tıkanıklıkların olumsuz etkileri arttırması söz konusu olabilir.

Tutulum 9/7 ekseninde, yakın çevre/uzaklar alanında kadersel geçişler yaşayacaklar. Hayata bakış açılarını etkileyecek taşıyıcı türden başlangıç ve bitiş yaşayabiliriler. Tutulum dinamikleri uzaklarla teması, yabancılarla etkileşimi biraz daha arttıracak.

Satürn 6.evde mücadeleyi fazla arttıran bir pozisyonda olduğundan sağlık konusu önemli hale gelebilir. Kronik rahatsızlıklarla ilgili uygulamalar ya da opersyonlar için yılın ikinci yarısı daha verimli sonuçlar taşıyabilir. Yorucu şartlar, ek hizmetler ve sorumluluklar artacak. Aile bireyleriyle daha fazla ilgilenmeleri gereken durumlar artabilir. Ancak Jüpiter desteği ile yılın ikinci yarısı daha kolaylaştırıcı etkiler hakim olacak.

TERAZİ BURÇLARI ve YÜKSELEN BURCU TERAZİ OLANLAR

Tutulumlar Terazileri konfor alanından çıkarıp başkalarına uyumlanma konusunda kadersel olaylarla karşılaştırabilir. Krizler üzerinden kendi dönüşümlerini sağlarken, başkalarına ait sorumlulukları daha fazla almaları gereken olaylar yaşayabilirler. Maddesel anlamda zaman zaman krizler söz konusu olabileceğinden harcamalar konusunda bireysel olarak sorumluluk almaya yönlendirilebilirler.  Aşırı konforlu şeyler gelişimlerini olumsuz etkileyeceğinden krizler daha çok ortaya çıkabilir. Bu kriler, Terazilerin mevcut dinamiklerinin farkına varması ve gelişimi konusunda kesinlikle destekleyici olacaktır. Finansal anlamda kriz yönetimini öğretici deneyimler artacağından harcamalarda dikkatli olmanın faydasını görebilirler.

Jüpiter, ilk yarı ayrıntılar ve hizmetler evinde olacağından, acil çözüm isteyen işler, detay ve teferruat isteyen durumlarla haşır neşir olabilirler. Mesela kariyer alanında krizler, çözümsel kabiliyetlerini geliştirme üzerinde etken olabilir. Astlardan yana şans ve koruyucu etkiler de devrede olacak. Yalnız beslenme alışkanlıklarına dikkat etmeleri gerekecek, zira Jüpiter kiloyu arttıran bir alanda seyredecek. Diyet ve beslenme programı işleri açısından da olumlu bir dönem olabilir. İkinci yarı ilişkiler üzerinden şanslı oldukları bir dönem başlayacak. Yeni ilişkiler, mevcut ilişkilerden destek aldıkları bir geçiş yaşayabilirler. Anlaşma, ortaklıklar, hukuksal alandan gelen destekler de artacak.

Satürn 5.evde, karmik aşk deneyimleri ile çocuklar alanından gelen sorumlulukları arttırabilir.

AKREP BURÇLARI ve YÜKSELEN BURCU AKREP OLANLAR

Tutulumlar ilişkiler aksında gerçekleşecek. Ortaklıklar/ilişkiler alanında yeni başlangıç ya da bitişler ile mevcut yapılar üzerinde güncellemeler yapılacak bir dönem olabilir. Yılın ilk yarısı Jüpiter daha destekleyici konumda. Çocuklar üzerinden gelen avantajlar, aşk ilişkiler alanında keyifli bir süreç olabilir. Mevcut ortaklıklar açısından yeni durumlara gebe olaylar da tutulumun getireceği etkiler arasında. Bekar Akrepler açısından evlilik senesi olabilir. Biraz ani, beklenmeyen karşılaşma, ortaklık ve evlilikler dönemindeler.

Jüpiter ilk yarı yaşam enerjilerini arttıran bir konumda seyredecek. Neşe, keyif, canlandırıcı enerjiler hakim olabilir. İlişkiler açısından destekleyici bir geçiş olmakla birlikte yaratıcılıkta da artış yaşayabiliriler. İkinci yarı biraz daha yavaşlama olacak. Mücadele getiren, ayrıntı gerektiren işler ile yorucu koşullar artabilir. Gündelik rutinlerde değişim yapmak, beslenme/sağlık konularında düzenleme yapmak açısından Jüpiter’den tam destek alacaklar. Alışkanlıklarını değiştirmek isteyen Akrepler Jüpiter geçişi ile kalıcı kararlar alabilir, başlangıçlar yapabilirler. İkinci yarı kilo eğilimi artabilir. Yeme içme konuları dikkat gerektirebilir.

Satürn 4.ev seyrini sürdürüyor. Ev içi ve aileye ait konularda sorumlulukların artışı , aile bireyleri ya da büyüklerine ait sorumluluklar da artabilir. Tutulum bu alanlardan krizli geçişler yaratabilir. Ancak ikinci yarısı hem kriz yönetimi artarken hem de yeni düzenler geliştirebilecekler.

YAY BURÇLARI ve YÜKSELEN BURCU YAY OLANLAR

Tutulumlar hareket getirecek alanları tetikliyor. Daha üretken sistemler kurabilecekleri aksaklıklar ve sorunlarla karşılaşabilirler. Ayrıntı teferruat isteyen işler, sağlıkla ilgili alınması gereken kararlar gündeme gelecek. Özellikle ihmal edilmiş şeyler, ekstra sorumluluk taşıyabilir. Düzen, intizam, disiplin ile gündelik yaşamlarını daha istikrarlı hale getiren durumlarla karşılacaklar.  Buna köklü bir sistem değişikliği taşıyan bir yıl diyebiliriz.  Yardımlaşma, başkalarına şefkat geliştirmenin önemi ve yardım etme gerekliliği taşıyan olaylarla karşılaşabilirler. Aynı zamanda bazı Yaylar açısından iş ortamı değişiklikleri ya da sektörel bazda değişiklikler de yaşanabilir.

Jüpiter, ilk yarı desteğini ev-aile ile yaşadıkları alan üzerinden verecek. Yer değişimleri, taşınmalar, gayrimenkul alım-satım gibi konularda avantajlı olabilirler. Yaşadıkları alan üzerinde manevi ya da maddi tabanlı değişikliklere gitme kararı alabilirler. Geçmişten gelen konular ve bu konulara ilişkin kapanışlar da yine yılın ilk yarısı daha fazla gündemde olacak. Kariyer alanında, doğru çabaların karşılığı olumlu değişiklikler getirirken, hatalı hareketlerin sonucu da sosyal anlamda kişileri etkileyebilir.

İkinci yarı aşk ilişkiler alanında hareketlenme başlayacak. Spekülasyonlardan gelen avantajlar, aşk ilişkiler ve çocuklardan yana şanslı olabilirler. Jüpiter yaşam enerjilerini ve yaratıcılıklarını arttırabilir. Çocuk sahibi olmak isteyen yaylar ikinci yarı daha destekleyici etkiler alacaklar.

Satürn 3.ev transitini sürdürüyor. Dikkat gerektiren aksamalar, ince detayların önemini kavrayacakları zorlanmalarla karşılaşabilirler. Yeni bilgiler, yeni insanlarla temasları artabilir. Düzen, intizam ve gündelik yaşamda çok yönlü olabilmek adına çeşitli ek sorumluluklarla karşılaşabilirler. Esneklik kazanmak ve başkalarına uyumlanma konusunda disipline edilecekleri bir dönem olacak.

OĞLAK BURÇLARI ve YÜKSELEN BURÇLARI OĞLAK OLANLAR

Tutulumlar 5/11 eksenini tarayacağından, ego sorunları ile sınanacakları bir yıl yaşayabilirler. Bireysel gelişimde ihmal edilen şeyler karşılarına sorun olarak çıkabilir. Bu noktada topluluk ilişkilerini dönüştürücü bir yıl da olacak. Bireyselliklerini geliştirme ve ön plana çıkarmanın yanında, tek başlarına ya da bireysel olarak yapacakları durumlarla temasa geçebilirler. Flörtler ve çocuklarla ilgili alanlardan daha olumlu destekler alıyorlar. Ortak işlerden ziyade bireysel hareketlerin faydasını daha çok görebilirler. Yılın ilk yarısı destekleyici etkiler daha fazla. Aynı zamanda geçmişten gelen muallak konularında netleşme zamanı olabilir. Bu netleşmeler gelecek planlarında bazı tasarıları rafa kaldırma ya da yeniden yapılandırmaya yönlendirebilir

Jüpiter yılın ilk yarısı yakın çevre, arkadaşlar, kardeşler alanında, buralardan destekler taşıyacak. Eğitim, öğretim, halkla ilişkiler, iletişim konularında avantajlara açık olabilirler. Genç öğrenci Oğlaklar açısından okul yaşamlarında çok destekleyici etkiler hakim olacak. Yeni tanışıklıklar, çevre değişimi, yılın ilk yarısı konuları arasında olacak. İkinci yarı ise ev-aile, yuva alanında destekler alacaklar. Kariyer konusunda, alım-satım, yer değişimi konularında hareketlenme başlayabilir. Yaşadıkları alanda tarz değişikiğine gidebilirler. Eskiye ait ve tamamlanması gereken konular da Jüpiter eliyle tamamlanma yoluna girecek.

Satürn 2.evde. büyük kazançlar ve bolluk anlayışını biraz baskılayan konumda olacak.. madde/mana dengesi burada önemli hale gelecek. Büyük planlar yerine adım adım ve küçük küçük ilerlenilmesi gereken bir yıl olabilir. Maddi konular çok fazla sorumluluk isteyecek. Borçlar ya da başkalarından gelen desteklerde kısıtlamalar söz konusu olabilir.

KOVA BURÇLARI ve YÜKSELEN BURCU KOVA OLANLAR

Tutulum 4/10 ekseninde gerçekleşecek. Yıl geneli etkiler ev, aile, geçmiş ve köklere eğilmesini sağlayacak olaylar taşıyabilir. Odaklarının dışarıdan ziyade içeriye yöneleceği, toplumsal hayattan ziyade içsel yaşama önem verecekleri olaylarla karşılaşabilirler. Ev aile konularına önem vermek, aile bireyleri ile ilgili sorumlulukları arttıran bir dönemeçte olabilirler. Dışsal durumlardan ziyade, yaşamlarını içsel ihtiyaç ve dinamiklere göre programlama ve temel ihtiyaçlarını fark edip beslemeye odaklanma yılı olabilir. Toplumsal talepler yerine içsel ihtiyaçlar daha fazla önem isteyecek bu anlamda.

Jüpiter, ilk yarı gelirler evinde olacak. Finansal ve ruhsal bir rahatlama dönemi olmasının yanında kazançlarını da doğru orantılı olarak etkileyecek. Maaş artışı, terfi gibi talepleri olan Kovalar açısından olumlu destekler söz konusu olabilir. İkinci yarı Jüpiter, yolculuklar alanını hareketlendirecek. Yakın çevre etkileşimini arttıran olaylar, eğitim-öğretim konularında destekler ile yeni hobiler edinebilecekleri bir dönemde olabileceklerini gösteriyor.

Satürn 1evdeki konumunu devam ettireceğinden, çabalarını artıracak konumda, hedeflere ulaşmak çeşitli engellerle zor olabilir, herhangi bir durumla ilgili aksaklıklar da devam edebilir. Normalden fazla efor sarfetmeleri gereken bir dönemde olacaklar. İkili ilişkiler alanı da buradaki dinamiklerden etkilenebilir.

BALIK BURÇLARI ve YÜKSELEN BURCU BALIK OLANLAR

Yılın en şanslısı Balık burçları, hayatlarında hızlı gelişmeler yaratacak tutulumlarla seneye başlıyor. Yakın çevrelerinde değişim yaratacak olaylar, kalıcı işbirlikleri, eğitim öğretim konuları ile iletişim odaklı alanlarda avantajlı durumlar yaşayacaklar. Yılın ilk yarısı Jüpiter 1.evden geçerek, rekabet içeren konular, kişisel gelişim ve ilişkiler üzerinden olumlu fırsatlar taşıyacak. Bekar Balık burçlarının bir kısmının evlilik odaklı ilişkilere açık olduğu ve kariyer konusunda güçlü insanlarla temasa geçtiği bir süreç olabilir.

İlk yarı ilişkiler üzerinden, ikinci yarı gelirler üzerinde olumlu destek alacaklar. Kaynaklara ulaşmak ya da kaynak yaratmak daha kolay olabilir. Alım satım ve ticari ilişkiler açısından da destekleyici etkiler yıl geneli devam edecek.

Satürn 12.evde seyrettiğinden çeşitli tamamlanmalar da yaşayacaklar. Bu anlamda geçmişin bir muhasebesi niteliğinde olabilir. Eskiye oranla daha fazla yalnız kalma ya da izole durumlarla karşılaşmaları söz konusu olabilir. Sağlık konusu önemli hale gelecek. İhmal edilmiş şeylerle ilgili girişim yapmak, bu kavramlara ilişkin başlangıçlar açısından Jüpiter, yıl geneli olumlu destekler verecek. Bir çeşit psikolojik yenilenme yılı da olabilir.

Esen kalın

Evrenin Kızı Astroloji Akademisi

Görsel: Geralt – pixabay

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

seventeen − ten =